Eveniment-Social

Examenul de Definitivat 2020 este programat pe 22 iulie! Inspectoratul Școlar Județean Iași a făcut precizări pentru candidați

Publicat: 06 iul. 2020
Informații și precizări pentru candidații care susțin examenul de Definitivat 2020
22 iulie este noua dată pentru participarea la examenul de Definitivat 2020

Definitivat 2020 la Iași este programat pe 22 iulie! Inspectoratul Școlar Județean Iași (ISJ) a făcut precizări pentru candidați. Pentru anul școlar 2019-2020, cadrelor didactice care susțin examenul pentru Definitivat în învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă

Examenul de Definitivat 2020 este programat pe 22 iulie! Pentru anul școlar 2019-2020, cadrelor didactice care susțin examenul pentru Definitivat în învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, precizează Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Examenul de Definitivat în învățământ este o formă de perfecționare, o etapă importantă în cariera didactică, întrucât este o primă treaptă obligatorie ce deschide drumul spre un parcurs profesional de succes.

Cu ce precizări vine Inspectoratul Școlar Județean Iași pentru candidații la examenul de Definitivat 2020. Ce documente trebuie să depună fiecare pentru a participa la această etapă

Oficialii Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Iași au prezentat informații oficiale, necesare candidaților la examenul de Definitivat 2020.
Aici, pentru candidați înscriși la examenul național de Definitivat în învățământ sesiunea 2020, care nu au susținut nicio inspecție de Definitivat în anul școlar 2019-2020, aceștia vor depune o cerere de recunoaștere, respectiv echivalare a ultimei inspecții susținute în calitate de cadru didactic calificat. La nivelul județului Iași, peste 400 candidați vor participa la examenul de Definitivat 2020.

Ce este examenul de Definitivat. Cine sunt candidații care pot participa la acest concurs de promovare didactică

Examenul de Definitivat în învățământ este o formă de perfecționare, o etapă importantă în cariera didactică, întrucât este o primă treaptă obligatorie ce deschide drumul spre un parcurs profesional de succes. Pentru a se putea prezenta la proba scrisă, din cadrul examenului de Definitivat (până anul trecut – n.r.), candidații trebuiau să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții: să aibă calificativul „Bine” sau „Foarte bine” pentru activitatea desfășurată în anul școlar curent, conform Calendarului; media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu să fie minimum 8, dar nu mai puțin de 7 la fiecare dintre probele respective și să îndeplinească condițiile privind durata stagiului de practică obligatoriu la catedră, de minimum 1 an școlar.

Pe de altă parte, la Iași, în 2019 au fost 409 candidați care au susținut examenul de Definitivare în învățământ. Disciplinele de la Definitivat cu cei mai mulți candidați înscriși au fost: pentru învățământ preșcolar s-au înscris 94 de candidați, pentru învățământ primar au fost înscriși 83 de candidați, iar la Educație fizică și sport s-au înscris 56 de candidați. La unele discipline s-au înregistrat mai puțini candidați: câte 3 la chimie, educație muzicală sau geografie sau 2 candidați la filosofie.

După Definitivat, cum se obține gradul didactic II de către personalul didactic de predare cu o vechime la catedră

De asemenea, gradul didactic II se obține de către personalul didactic de predare cu o vechime la catedră de, cel puțin, patru ani de la obținerea Definitivării în învățământ, prin promovarea următoarelor probe: cel puțin două inspecții școlare și o probă scrisă care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente de metodica specialității cu abordări interdisciplinare și de creativitate, elaborată pe baza unei programe aprobate de Ministerul Educației și Cercetării, pentru fiecare specialitate în parte.

Adauga un comentariu