Economic Local

Fermierii din Iași au solicitat fonduri europene în valoare de 2 milioane de euro, pentru prima împădurire. Cererile de finanțare se depun la APIA

Publicat: 18 nov. 2020
Fermierii din Iași pot solicita fonduri europene pentru înființarea de plantații forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție
Fermierii din Iași care vor să obțină fonduri europene pentru prima împădurire pot depune cereri până la data de 11 decembrie 2020, la APIA

Fermierii din Iași pot depune cererile de finanțare pentru împăduriri cu fonduri europene până la data de 11 decembrie 2020. Schema de ajutor de stat contribuie la domeniul de intervenție privind „Promovarea conservării și a sechestrării carbonului în agricultură și silvicultură”. Alocarea financiară pentru sesiunea a 5-a din anul 2020 este de 10 milioane de euro, fonduri europene. În acest an au fost depuse doar două proiecte din Iași

Fermierii din Iași pot obține 2 milioane de euro de la APIA dacă cererile de finanțare pentru împăduriri vor fi eligibile la finanțare. Până pe 11 decembrie 2020 potențialii beneficiari mai pot depune cererile pentru ajutorul de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor”, Submăsura 8.1- „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite” din cadrul Programului Național pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, sesiunea 5/2020

Fermierii din Iași pot obține până la 7 milioane de euro, fonduri europene pentru prima împădurire

Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, care înglobează toate costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a angajamentului, este de 7 milioane de euro. Înainte de depunerea cererii de sprijin, fermierii din Iași trebuie să parcurgă etapele de identificare a suprafețelor care urmează a fi împădurite în IPA Online, elaborarea proiectului tehnic de împădurire și obținerea avizului pentru proiectul tehnic de împădurire de la Garda Forestieră. Prin această schemă se acordă fonduri europene pentru înființarea de plantații forestiere, respectiv realizarea de trupuri de pădure și perdele forestiere de protecție. Beneficiarii schemei pot fi deținătorii publici și privați de teren agricol și formele asociative ale acestora.

Data limită pentru depunerea cererilor de finanțare este 11 decembrie 2020

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat de costuri standard pentru prima împădurire de terenuri agricole și neagricole, sub forma a două prime. Astfel, prima de înființare a plantațiilor forestiere (Prima 1) acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic de împădurire și este acordată pentru toți beneficiarii schemei. Prima anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, se acordă pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantației forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi, fiind acordată în funcție de categoria de beneficiar și tipul de teren.

Fermierii din Iași care vor fonduri europene pentru prima împădurire trebuie să obțină un aviz de la Garda Forestieră

După avizarea proiectului tehnic de împădurire de către Garda Forestieră, fermierii care solicită fonduri europene pot depune la Centrul Județean APIA Iași cererile de sprijin însoțite de documentele specificate în Ghidul solicitantului. Solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidului Solicitantului pentru schema de ajutor de stat aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 208/2020 și este publicat pe site-ul APIA, secțiunea „Măsuri de sprijin și IACS”, subsecțiunea „Măsuri delegate din PNDR”.

Adauga un comentariu