Actualitate

Gabriela Firea: ”Am depus plângere penală împotriva lui Nicușor Dan pentru diseminarea de informaţii false şi calomnioase!”

Publicat: 16 sept. 2020
Gabriela Firea: ”Am depus plângere penală împotriva lui Nicusor Dan pentru diseminarea de informaţii false şi calomnioase!”
Gabriela Firea: ”Am depus plângere penală împotriva lui Nicusor Dan pentru diseminarea de informaţii false şi calomnioase!”

Gabriela Firea: ”Am depus plângere penală împotriva lui Nicusor Dan pentru diseminarea de informaţii false şi calomnioase!”. Primarul general al Capitalei anunță, în cadrul unei postări publicate pe o pagină de socializare, că acel consilier despre care contracandidatul ei la alegerile locale, Nicușor Dan, a precizat că ar fi beneficiat de pe urma cumpărării Parcului Verdi este membru în Guvernul PNL şi nu mai lucra în Primărie la momentul achiziţiei parcului, în urmă cu doi ani.

”Unii oameni politici nu mai au scrupule! Încă un fals demontat! Consilierul despre care Candidatul “Dreptei” spune că ar fi avut beneficii din cumpărarea Parcului Verdi este membru în Guvernul PNL! Şi nu mai lucra în Primărie la momentul achiziţiei parcului, acum 2 ani!

Am depus plângere penală împotriva lui Nicusor Dan pentru diseminarea de informaţii false şi calomnioase!”, a scris Gabriela Firea.

Gabriela Firea: ”Am depus plângere penală împotriva lui Nicusor Dan pentru diseminarea de informaţii false şi calomnioase!”

După ce a anunțat depunerea plângerii penale, aceasta a oferit câteva detalii importante despre achiziția parcului Verdi și neregulile care o însoțesc.

Detalii :

Primarul General, Gabriela Firea: „Am depus plângere penală împotriva domnului Nicusor Dan pentru afirmaţiile false şi calomnioase pe care le-a făcut în legătură cu Parcul Verdi: afirmaţii pentru care va trebui să răspundă în faţa justiţiei!

Aşa-zisele dezvăluiri bomba sunt doar minciuni şi vă dau doar un singur exemplu: consilierul despre care afirmă că ar fi avut beneficii personale în urma achiziţiei Parcului Verdi este în prezent subsecretar de Stat la MDRAP, deci în Guvernul PNL!

În plus, la momentul achiziţiei de către Primăria Municipiului Bucureşti a terenurilor care compun Parcul Verdi, acesta NU mai lucra Primăria Capitalei!

Prin plângerea formulată se solicita constatarea încălcării dreptului la imagine a Primarului General, daune morale în cuantum de 100.000 Euro, sumă ce va fi destinată unor proiecte sociale şi obligarea de a publica scuze publice prin intermediul mijloacelor mass media – presă scrisă şi televiziune.

Primarul General, Gabriela Firea: „Acest parc a fost achiziţionat la cererea bucureştenilor, au existat nenumărate proteste şi cereri adresate de locuitorii cartierului Floreasca care au dorit amenjarea parcului Verdi ca zonă de agrement şi spaţii de joacă!

Achiziţia s-a făcut în conformitate cu prevederile legii, în deplină transparență cu respectarea principiului cheltuirii eficiente a banului public şi cu votul majoritar al consilierilor generali, inclusiv PNL şi USR!

Hotărârile de Consiliu s-au dovedit temeinice şi legale, acest lucru fiind demonstrat şi de faptul că instanţa a respins acţiunea prefectului municipiului Bucureşti care atacase una dintre hotărâri.”

Primarul General, Gabriela Firea, a adus completări

„Valoarea de achiziție pentru cele 7 terenuri a fost de la 49,775 de milioane de euro, sub valoarea de 59 de milioane de euro, rezultată din raportul final de evaluare realizat pentru PMB.

De asemenea, suma achitată de Municipalitate reprezintă doar 57% din valoarea estimată și solicitată inițial de proprietari, adică 87,475 milioane euro.

Trebuie să fie clar pentru toată lumea ca proprietari ai terenurilor din Parcul Verdi dăduseră în judecata Primăria Capitalei, în anul 2015, pentru lipsa de folosinţă a proprietăţilor, iar instanţă a decis ca aceştia trebuie despăgubiţi, deci Primăria Capitalei trebuia să plătească!

Ca urmare, prin achiziţia acestor terenuri nu s-a produs un prejudiciu, ci, din contră, s-a rezolvat o situaţie litigioasă cu costuri mai mici”.

Scurt istoric

Proprietarii parcelelor ce compun Parcul Verdi au dobândit imobilele în perioada 1998-2002 prin restituire în natură, fie pe bază de dispoziţii de primar, fie prin hotărâri judecătoreşti.

Prin Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti terenurile au fost încadrate în zona spaţiilor verzi – V1A, fiind declarate o zonă de spaţiu verde public cu acces nelimitat (parcuri, grădini, scuaruri şi fâşii plantate publice).

În anul 2015, o parte dintre aceşti proprietari au chemat în judecată Municipiul Bucureşti şi au solicitat despăgubiri reprezentând lipsa de folosinţa a imobilelor care deşi se aflau în proprietatea lor privată, cu categoria de folosinţă în cartea funciară de curţi-construcţii, conform PUG erau zone verzi şi nu puteau fi exploatate în vreun fel de către proprietari.

În 2016, Tribunalul Bucureşti a admis cererea de chemare în judecată şi a obligat Municipiul Bucureşti la plata unor despăgubiri ,,pentru perioada noiembrie 2011-ianuarie 2015;

Împotriva acestei hotărâri, ambele părţi au formulat apel

Pentru că au existat nenumărate proteste şi cereri adresate de locuitorii cartierului Floreasca, în sensul amenajării Parcului Verdi şi având în vedere obligaţiile privind spaţiile verzi ce revin autorităţilor publice locale Primarul General al Municipiului Bucureşti a emis Dispoziţia nr. 901/13.07.2017 prin care a înfiinţat Comisia municipală pentru analiza şi identificarea soluţiilor pentru trecerea în proprietatea Municipiului Bucureşti a terenurilor retrocedate şi amenajate ca spaţii verzi sau locuri de joacă pentru copii.

Din Comisie făceau parte reprezentanţi ai Direcțiilor Economice, Urbanism, Mediu, Juridic, Contracte, Patrimoniu, Investiţii, Cabinet Primar.

În cadrul ședințelor Comisiei, s-au analizat diverse propuneri privind imobile pentru a fi achiziţionate, printre care şi cele care compun ceea ce poartă denumirea de „Parcul Verdi”.

Comisia a propus:

-intocmirea unui raport de evaluare care să stea la baza negocierii cu proprietarii

Întocmirea unui proiect de hotărâre privind DEMARAREA procedurilor de achiziţie pentru terenurile din Parcul Verdi.

Așa cum se poate constata, toate informaţiile menţionate mai sus au fost prezentate şi publicate în expunerea de motive şi referatul de specialitate ale HCGMB nr. 315/2018, făcute publice la momentul adoptării HCGMB.

În cererile trimise Municipiului București de către proprietari ai terenurilor, s-a precizat că, în cazul în care se va ajunge la o înţelegere cu Municipiul București, pentru achiziţionarea terenului ce face obiectul sentinţei, aceştia sunt dispuşi să renunţe la sumele datorate de Municipiul Bucureşti pentru lipsa de folosinţă.

În acest sens, a fost adoptată HCGMB nr. 315/14.06.2018 privind demararea procedurilor de achiziţie a 7 terenuri în suprafaţă totală de 45,611 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr, 2 bis şi Gheorghe Ţiţeica nr. 143-147, sectorul 2 – „Parc Verdi”.

Hotărârea, care genera o aprobare prealabilă acordată de către CGMB pentru continuarea demersurilor efective de achiziţie, a fost votată aproape în unanimitate de consilierii generali, inclusiv PNL şi USR.

Hotărârea prevede:

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de achiziţie a 7 terenuri în suprafaţa totală de 45.611 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2 Bis şi Gheorghe Ţiţeica nr. 143-147, sectorul 2 – „Parc Verdi”.

Art.2 Achiziţionarea terenurilor prevăzute la art. 1 va fi supusă aprobării Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce ta îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre nu a fost atacată, iar în urma ei, lucrările Comisiei au continuat, demarând PROCEDURA DE ACHIZIŢIONARE EFECTIVĂ a terenurilor, cu evaluarea lor prealabilă în vederea stabilirii preţului.

De altfel, articolul 2 este foarte clar şi stabileşte că achiziţionarea efectivă va fi aprobată de CGMB.

După aprobarea acestei HCGMB, în luna iunie 2018, a intervenit o modificare legislativă importantă, respectiv a fost adoptată Legea nr. 233/2018, în august 2018, prin care s-a modificat Legea nr. 255/2010 în sensul că permite exproprierea şi pentru zone verzi necesare amenajării de parcuri, conform Legii nr. 24/2007.

Subliniem faptul că, la momentul demarării proiectelor de achiziţionare de spaţii verzi şi respectiv înfiinţării comisiei, legea 255/2010 nu prevedea investiţii pentru achiziţionarea şi amenajarea de spaţii verzi.

Ca atare, la momentul demarării procedurii de achiziţie a terenurilor de către municipalitate – iunie 2018, procedura exproprierii reglementată de Legea nr. 255/2010 nu era aplicabilă obiectivelor de amenajare spaţii verzi.

DAR

Deşi s-a apreciat că nu se aplică modificările acestea procedurii de achiziţie demarate în iunie 2018, pentru a asigura deplina transparenta şi cheltuirea eficienta, corectă şi legală a banilor publici, COMISIA A DECIS că este oportună efectuarea evaluării conform procedurii din Legea nr. 255/2010 (art. 11, alin. (8) din această lege), iar aceasta impune ca sumă minimă pentru despăgubire să fie cea din expertizele efectuate de Camera Notarilor Publici – în cazul nostru 1310 EUR/mp, respectiv 1074 EUR/mp,

Ca atare, s-a aprobat achiziţionarea imobilelor la preţul calculat potrivit Legii nr. 255/2010

CA URMARE în şedinţa din 06.09.2018, prin HCGMB nr. 573/2018, CGMB a decis achiziţionarea imobilelor la preţul convenit de părţi, cel ce rezulta din ultimul raport de expertiză întocmit în dosar.

Valoarea de achiziție pentru cele 7 terenuri se ridica la 49,775 de milioane de euro, sub valoarea de 59 de milioane de euro, rezultată din raportul final de evaluare realizat pentru PMB.

De asemenea, suma achitată de Municipalitate reprezintă 57% din valoarea estimată și solicitată inițial de proprietari, la 87,475 milioane euro.

Astfel, s-a aprobat HCGMB nr. 573/2018, cu votul tuturor consilierilor prezenţi ai PNL, PSD, ALDE, PMP.

Au fost 3 consilieri USB absenţi, au votat „pentru” 2 consilieri USB, iar alţi 8 consilieri USB s-au abţinut.

SUBLINIEM CĂ DACĂ SE DEMARA o procedură conform Legii nr.233/2018, valoarea de achiziţie era aceeaşi, DAR pe care urma să le achite PMB erau mult mai mari, întrucât proprietarii imobilelor nu renunţau la pretenţiile ce decurgeau din lipsă de folosinţă începând cu noiembrie 2011 şi până la data exproprierii.”, a anunțat Gabriela Firea.

Adauga un comentariu