Local

Hotărârea CJSU privind măsuri specifice în unele comune care au depășit incidența de 3 la mia de locuitori

Publicat: 30 nov. 2020
Coronavirus
Coronavirus

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 374/ 30.10.2020 al Prefectului județului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 30.11.2020;
In temeiul art.22, lit.b din O.U.G. nr. 21/14.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările si modificarile ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență.
În conformitate cu Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
In temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic;
Avand in vedere Analiza privind incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile la nivelul judetelului Iasi prezentata de Directia de Santate Publica Iasi;
Avand in vedere datele statistice actualizate privind evidenta populatiei puse la dispozitie de Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date;
Avand in vedere Nr. 967/2020 privind prelungirea si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19, emite prezenta:

Hotarare:

Art. 1. (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor. in interiorul cladirilor si a operatorilor economici care desfasoara activitati in spatiile publice inchise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent din comunele Aroneanu (5,68), Bivolari (3,17), Ion Neculce (3,40), Schitu Duca (3,52), Valea Seaca (3,42), unde incidenta cumulata a cazurilor din ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori, este interzisa.

(2) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor şi a operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent din comunele Coarnele Caprei (2,75), Mogosesti Iasi (1,73), Harmanesti (1,55), Trifesti (1,79), Victoria (1,57), unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile este mai mare de 1,5 si mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, este permisă fără a depăşi 300/0 din capacitatea maximă a spaţiului in intervalul orar 6.00-23.00.

Art. 2 (1) Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare şi a operatorilor economici care desfkoar5 activităţi în spaţiitie publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent din comunele Aroneanu (5,68), Bivolari (3,17), Ion Neculce (3,40), Schitu Duca (3,52), Valea Seaca (3,42), unde incidenta cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi de cazare. (2) Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităti de cazare si a operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt detitimtitate de cel puţin 2 pereţi, tindiferent de natura acestora sau de caracteruti temporar sau permanent din comunele Coarnele Caprei (2,75), Mogosesti Iasi (1,73), Harmanesti (1,55), Trifesti (1,79), Victoria (1,57), unde incidenţa cumulată a cazurilor in ultimile 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului in intervalul orar 6,00-23,00.
Art. 3 Este permisă prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă in spaţiitie prevăzute la art. 1, alin 1 şi art. 2, alin 1.
Art. 4 (1) Organizarea şi desfăşurarea in interior a activităţilor cinematografelor, instituţillor de spectacole şi/sau concerte din comunele Aroneanu (5,68), Bivolari (3,17), Ion Neculce (3,40), Schitu Duca (3,52), Valea Seaca (3,42), unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori, este interzisă. (2) Organizarea şi desfăşurarea activităţii cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte din comunele Coarnele Caprei (2,75), Mogosesti Iasi (1,73), Harmanesti (1,55), Trifesti (1,79), Victoria (1,57), unde incidenţa cumulată a cazurilor in ultimile 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spatiului.

Art. 5 (1) Activitatea cu pubficul a operatorilor licenţiaţi in domeniul jocurilor de noroc din comunele Aroneanu (5,68), Bivolari (3,17), Ion Neculce (3,40), Schitu Duca (3,52), Valea Seaca (3,42), unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimile 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori, este interzisă. (2) Activitatea cu publicul a operatorilor licenţiaţi in domeniul jocurilor de noroc din comunele Coarnele Caprei (2,75), Mogosesti Iasi (1,73), Harmanesti (1,55), Trifesti (1,79), Victoria (1,57), unde incidenta cumulată a cazurtitior în ultimile 14 zile este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului. (3) Activitatea cu publicul a operatorilor licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc prevăzute ia alin. 2 se desfăsoară in intervalul orar 5,00-21,00.
Art. 6 Activităţile de organizaţe şi desfăşurare in aer liber a spectacotietior de hpul drive-in, spectacolele, concertele, festivalurile publice si private sau alte activităţi şi evenimente culturale sunt interzise în comunele comunele oraşul Tg. Frumos (2,75) si comunele comunele Aroneanu (5,68), Bivolari (3,17), Ion Neculce (3,40), Schitu Duca (3,52), Valea Seaca (3,42), Coarnele Caprei (2,75), Mogosesti Iasi (1,73), Harmanesti (1,55), Trifesti (1,79), Victoria (1,57), unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1, 5/1000 de locuitori.

Art. 7 Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) atât în spații deschise, cât și închise ( saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/ corturi de evenimente etc.) și desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice și/ sau private pe întreaga perioadă a stării de alertă pe teritoriul României.

Art. 8 Circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri este interzisă.

Art. 9 Se menține măsura suspendării activității piețelor agroalimentare în spații închise, târgurilor, bâlciurilor și talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/ 2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață, în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare. Este permisă doar activitatea piețelor agroaleimentare, inclusiv a piețelor volante organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

Art. 10 Măsurile stabilite la art. 1 – 6 din prezenta hotărâre se aplică pentru o perioadă de 14 zile, respectiv 01. 12. 2020-14. 12. 2020, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

Art. 11 Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64- 70 din Legea nr, 55/ 2020.

Art. 12 Comitetele Locale pentru Situații de Urgență au obligația informării operatorilor economici/ instituțiilor care desfășoară activitățile menționate în prezenta hotărâre, despre măsurile adoptate.

Art. 13 Inspectaoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, autorităților publice locale menționate în prezenta hotărâre.

Adauga un comentariu