Economic Local

IMM Factor, noul program cu finanțare de la stat pentru IMM-urile din Iași afectate de pandemia de COVID-19, va fi lansat luna viitoare. Sumele accesate sunt de maximum 800.000 de euro

Publicat: 28 aug. 2020
IMM-urile din Iași afectate de pandemia de COVID-19 pot accesa până la 800.000 de euro, inclusiv firmele din domeniul agricol fiind eligibile la finanțare
Antreprenorii din Iași afectați de pandemia de COVID-19 pot depune proiecte în cadrul IMM Factor

IMM-urile din Iași afectate de pandemia de COVID-19 pot obține ajutoare financiare în cadrul unui nou program finanțat de stat, IMM Factor. Antreprenorii din Iași care au înregistrat pierderi financiare pot depune proiectele începând de luna viitoare, după ce va fi lansat și ghidul de finanțare. Potențialii beneficiari pot accesa între 100.000 și 800.000 de euro, în funcție de domeniul eligibil la finanțare

IMM-urile din Iași afectate de pandemia de COVID-19 pot obține ajutoare financiare în cadrul unui nou program finanțat de stat, IMM Factor. Costurile de finanțare, în procent de 50 la sută, și costurile de garantare, în procent de 100 la sută, sunt acoperite printr-o schemă de ajutor de Stat, suportată din bugetul Ministerului Finanțelor Publice. Astfel, beneficiarii din Iași au posibilitatea de a obține de la băncile înscrise în program finanțări de tip factoring acordate pe baza facturilor comerciale și garantate de stat.

IMM-urile din Iași pot obține între 100.000 și 800.000 de euro în programul IMM Factor

Potrivit specialiștilor din cadrul Fondului de Garantare a IMM-urilor Iași, prin aceste granturi din programul IMM Factor oferite potențialilor beneficiari vor fi acoperite costurile de finanțare (dobânda aferentă sumelor avansate de finanțator și comisionul de factoring aferent serviciilor de colectare și administrare creanțe) în procent de 50 la sută și costurile de garantare (comisionul de risc și comisionul de gestiune), în procent de 100 la sută. Valoarea maximă a granturilor ce pot fi acordate prin schema de ajutor de stat este de până la 800.000 euro/ IMM, iar pentru sectoarele pisciculturii și acvaculturii, precum și cel al agriculturii, granturile sunt limitate până la maximum 120.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fiecare beneficiar.

IMM-urile din Iași care nu au obținut ajutoare financiare în cadrul altor programe pot depune proiecte

De asemenea, garanțiile vor fi acordate în procent de maximum 50 la sută din valoarea finanțării de tip factoring, exclusiv dobânzile, comisioanele și alte cheltuieli aferente finanțării garantate cu posibilitatea prelungirii finanțării de maximum 3 ori, pe perioade de până la 12 luni. Valoarea plafonului de garantare este de maximum 5.000.000 lei/ beneficiar, iar valoarea maximă a unei garanții pentru o facilitate de factoring este de maximum 750.000 lei. Valoarea finanțărilor pentru IMM-urile din Iași () se acordă conform normelor proprii de creditare ale finanțatorilor.

Alte 3 scheme de finanțare pentru IMM-uri sunt lansate începând cu luna septembrie 2020

IMM-urile și PFA-urile din Iași afectate de pandemia de COVID-19 care vor să obțină fondurile de un miliard de euro pot depune proiectele începând cu luna septembrie. Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, a publicat pentru consultare publică „Ghidul Solicitantului aferent 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID-19”. Microgranturile se vor da sub formă de sumă forfetară în valoare de 2.000 de euro fiecare pentru firmele afectate de pandemia de COVID-19 și până la 200.000 de euro pentru firmele cu cifră de afaceri de minimim 5.000 de euro.

IMM-urile și PFA-urile din Iași pot obține între 2.000 și 200.000 de euro în cadrul celor 3 scheme de finanțare

Granturile vor avea valoare variabilă, ca procent din cifra de afaceri pe anul 2019 a firmelor beneficiare (IMM-uri a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost suspendată prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență). Firmele din Iași cu cifra de afaceri de 5.000-13.500 euro pe anul 2019 vor primi granturi de 2.000 euro.

Firmele din Iași trebuie să obțină un certificat pentru situații de urgență pentru a accesa ajutoarele financiare

De asemenea, firmele din Iași cu o cifră de afaceri cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro vor primi granturi la valoarea de 15 la sută din cifra de afaceri pe anul 2019, dar nu mai mari de 150.000 euro fiecare. Domeniile eligibile la finanțare sunt restaurante, hoteluri, cafenele, servicii de transport, agenții de turism, librării, edituri, biblioteci, industrii creative, organizare de evenimente.
Pentru acordarea granturilor destinate capitalului de lucru, Ministerul Ecnomiei (MEEMA) va elibera în perioada 1 august -15 septembrie 2020, la cerere, certificate de situații de urgență (CSU), operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgență.

În cadrul celei de a treia scheme de finanțare, sumele care pot fi accesate de IMM-urile și PFA-urile din Iași sunt cuprinse între 50.000-200.000 euro

Granturile pentru investiții vor fi acordate pe bază de proiect depus de firma beneficiară și aprobat de Ministerul Economiei și AIPPIMM. Firma beneficiară trebuie să vină cu un aport propriu la cheltuielile eligibile de cel puțin 15 la sută. Ajutoarele financiare vor fi acordate către IMM-urile și PFA-urile din Iași pentru extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări de servicii. De asemenea, banii se mai acordă pentru realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii, reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii. Bugetul schemei este de 550 de milioane de euro.

Adauga un comentariu