Economic Local

IMM-urile, PFA-urile, ONG-urile și cabinetele medicale din Iași afectate de pandemia de COVID-19 pot cere fonduri europene. Platforma online pentru granturi cuprinse între 2.000 și 200.000 de euro este deschisă

Publicat: 16 sept. 2020
IMM-urile, PFA-urile, ONG-urile și cabinetele medicale din Iași care solicită banii trebuie să îndeplinească mai multe condiții, cumulativ
IMM-urile, PFA-urile, ONG-urile și cabinetele medicale din Iași afectate de pandemia de COVID-19 care vor fonduri europene se pot înscrie în aplicație cu profil, user și parolă

IMM-urile, PFA-urile, ONG-urile și cabinetele medicale din Iași afectate de pandemia de COVID-19 se pot înscrie pe platforma https://granturi.imm.gov.ro/. Antreprenorii interesați de accesarea fondurilor europene se pot înscrie în etapa premergătoare lansării celor 3 scheme de finanțare, respectiv etapa de creare profil, user și parolă

Atât IMM-urile, PFA-urile, ONG-urile, cabinetele medicale din Iași care au înregistrat pierderi financiare din cauza pandemiei de COVID-19, cât și aplicanții care sunt interesați de oricare din cele trei măsuri de sprijin vor avea posibilitatea preînregistrării datelor reprezentanților legali/împuterniciți, precum și datele persoanelor juridice. În această primă etapă nu contează ordinea înregistrării datelor și nici principiul „primul venit, primul servit”. Această etapă rămâne deschisă pe toată perioada de înscrieri în cadrul celor trei măsuri.

Aplicanții trebuie să depună situațiile financiare aferente anului 2019, să verifice autorizarea codurilor CAEN pentru care vor aplica

Pentru a putea încheia cu succes această etapă de preînregistrare, creare profil, user și parolă, potențialii beneficiari trebuie să dețină semnătură electronică validă. Această etapă se adresează tuturor categoriilor de beneficiari eligibili aferenți celor trei măsuri instituite de OUG 130 / 2020, respectiv IMM/PFA/ONG/CMI. Numărul de telefon disponibil pentru informații suplimentare este: 0217950098. De asemenea, aplicanții trebuie să depună situațiile financiare aferente anului 2019, să verifice autorizarea codurilor CAEN pentru care vor aplica.

„Procedura va avea două etape: în primă fază toți beneficiarii celor trei scheme de finanțare se pot înscrie în aplicație pentru a-și verifica firma și introduce toate datele necesare, iar în cea de-a doua etapă beneficiarii vor putea aplica efectiv și încărca documentele necesare pentru accesarea granturilor”, a anunțat pe Facebook Virgil Popescu, ministrul Economiei.

În cadrul primei scheme de finanțare poate fi accesată suma de 2.000 de euro de IMM-urile, PFA-urile, ONG-urile și cabinetele medicale din Iași fără angajați

Microgranturile se vor da sub formă de sumă forfetară în valoare de 2.000 de euro fiecare pentru firmele afectate de pandemia de COVID-19. Bugetul total disponbil va fi de 100 de milioane de euro, din care 85 la sută de la UE și restul de la bugetul de stat. Beneficiarii acestor sume sunt IMM-urile și PFA-urile care nu au angajați. Astfel, pot obține banii întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019. Bugetul schemei este de 100 de milioane de euro, ajungând pentru 50.000 de beneficiari.

Firmele din Iași afectate de pandemia de COVID-19 pot obține sume mai mari în cadrul celei de a doua scheme de finanțare, bugetul disponibil fiind de 350 de milioane de euro

În cadrul celei de a doua scheme de finanțare, IMM-urile și PFA-urile din Iași pot obține între 2.000 și 150.000 de euro. Granturile vor avea valoare variabilă, ca procent din cifra de afaceri pe anul 2019 a firmelor beneficiare (IMM-uri a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost suspendată prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență). Firmele din Iași cu cifra de afaceri de 5.000-13.500 euro pe anul 2019 vor primi granturi de 2.000 de euro.

Firmele din Iași trebuie să obțină un certificat pentru situații de urgență pentru a accesa ajutoarele financiare

De asemenea, firmele din Iași cu o cifră de afacere cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 de euro vor primi granturi la valoarea de 15 la sută din cifra de afaceri pe anul 2019, dar nu mai mari de 150.000 de euro fiecare. Domeniile eligibile la finanțare sunt restaurante, hoteluri, cafenele, servicii de transport, agenții de turism, librării, edituri, biblioteci, industrii creative, organizare de evenimente.
Pentru acordarea granturilor destinate capitalului de lucru, Ministerul Economiei (MEEMA) va elibera în perioada 1 august -15 septembrie 2020, la cerere, certificate de situații de urgență (CSU), operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgență.

În cadrul celei de a treia scheme de finanțare, sumele care pot fi accesate de IMM-urile și PFA-urile din Iași sunt cuprinse între 50.000-200.000 euro

Granturile pentru investiții vor fi acordate pe bază de proiect depus de firma beneficiară și aprobat de Ministerul Economiei și AIPPIMM. Firma beneficiară trebuie să vină cu un aport propriu la cheltuielile eligibile de cel puțin 15 la sută. Ajutoarele financiare vor fi acordate către IMM-urile și PFA-urile din Iași pentru extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări de servicii.

De asemenea, banii se mai acordă pentru realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii, reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente, precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare servicii. Bugetul schemei este de 550 de milioane de euro.

Dosarele depuse din Iași vor fi verificate de specialiștii din cadrul Agenției Teritoriale pentru IMM-uri Iași

IMM-urile, PFA-urile, ONG-urile și cabinetele medicale din Iași care solicită banii se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat, nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019 și nu depăpesc plafonul de 800.000 de euro. Verificarea încadrării beneficiarului în categoria IMM se realizează, pe bază de eșantion, de către Ministerul Economiei prin Agenția pentru IMM-uri Teritorială Iași care gestionează și programul Start-Up Nation,după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, cu condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.

Adauga un comentariu