Eveniment-Social

În lista premiilor oferite de Academia Română pentru anul 2018 sunt laureați valoroși universitari, istorici, cercetători și profesori din Iași (EXCLUSIV)

Publicat: 04 dec. 2020
În lista
Valoroși universitari, istorici, cercetători și profesori din Iași au primit premii valoroase în cadrul ceremoniei organizate de Academia Română sub egida evenimentului "Premiile Academiei pentru anul 2018"

Academia Română a organizat, săptămâna aceasta, ceremonia de acordare a premiilor instituției pentru anul 2018. În acest context, pe lista selectă a premianților se află valoroși universitari, istorici, cercetători și profesori din Iași. Este vorba despre conf. univ. dr. Dumitru Boghian, prof. dr. Sergiu Constantin Enea, cercetător științific dr. Marius Chelcu, conf. univ. dr. Ionuț Minea (Premiul „George Barițiu”), prof. univ. dr. Liviu Pilat (Premiul „Mihail Kogălniceanu”) și Mircea Platon, redactor-șef al revistei „Convorbiri literare”, pentru cooperarea fructuoasă cu Academia Română

Pe lista Premiilor Academia Română, pentru anul 2018 (ceremonia a avut loc on-line săptămâna aceasta) se află valoroși universitari, istorici, cercetători și profesori din Iași. Este vorba despre conf. univ. dr. Dumitru Boghian, prof. dr. Sergiu Constantin Enea, cercetător științific dr. Marius Chelcu, conf. univ. dr. Ionuț Minea (Premiul „George Barițiu”), prof. univ. dr. Liviu Pilat (Premiul „Mihail Kogălniceanu”) și Mircea Platon, redactor-șef al revistei „Convorbiri literare”, pentru cooperarea fructuoasă cu Academia Română.

Demers multilateral, de identificare, precizare și etalare a locului și rolului istoric al unei localități prin realizarea unei monografii geografico-istorice a orașului Târgu Frumos

Astfel, Academia Română a oferit premiul „George Barițiu” pentru lucrarea „Monografia orașului Târgu Frumos„. Aici, autori sunt: conf. univ. dr. Dumitru Boghian, arheolog și cadru didactic la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, prof. dr. Sergiu Constantin Enea, arheolog (a obținut doctoratul de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași), cercetător științific dr. Marius Chelcu, Departamentul de Istorie medievală a Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” din Iași, conf. univ. dr. Ionuț Minea, Facultatea de Geografie și Geologie de la Universitatea „Cuza”. Aici, colaboratori sunt: Ion Alexa-Angheluș, Dan Fripis, Manuel Stănescu.

De precizat că premianții au realizat un demers multilateral, de identificare, precizare și etalare a locului și rolului istoric al unei localități, cu comunitățile ei umane, în cadrul istoriei naționale. Acesta se înscrie în acțiunea de realizare a unei monografii geografico-istorice a orașului Târgu Frumos, care împlinește în 2018 venerabila vârstă de 570 de ani de la atestarea sa documentară, la 5 octombrie 1448, și o jumătate de veac de la reatestarea sa ca localitate urbană (1968). Ținând cont de toate încercările monografice anterioare, fiecare cu importanța sa în cunoașterea, înțelegerea și reconstituirea evoluției istorice a localității, devenite, la rândul lor, surse documentare, autorii noii monografii a orașului Târgu Frumos și-au propus să ofere un produs științific care să cuprindă, integrat, geografia micro-regiunii și istoria acesteia din preistorie și până la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial (1945).

Autorii Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea și colaboratorii acestora au oferit acestei așezări urbane rodul bogat al muncii lor

De reamintit că 2018 a fost un an cu dublă semnificație pentru echipa de autori ai Monografiei. A fost, pe de o parte, anul aniversării a 570 de ani de atestare documentară a localității Târgu Frumos și a 50 de ani de reatestare a orașului Târgu Frumoș, și, pe de altă parte, a fost anul în care autorii Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea și colaboratorii acestora au oferit acestei așezări urbane rodul bogat al muncii lor.

„Monografia orașului Târgu Frumos” este un univers scriptic, comprimat în cele 677 de pagini ale cărții, care explorează impactul activităților antropice asupra arealului geografic abordat, dintr-o pluriperspectivă interdisciplinară, debutând cu configurarea geografică a locului și continuandu-și firul narativ prin abundența de informații pe care le furnizează specificul cercetărilor științifice din domeniul istoriei și al științelor conexe acesteia, arheologie, paleografie, arhivistică, demografie istorică.

Premiul a fost acordat la propunerea Secției de Științe Istorice și Arheologice, validată de Prezidiul Academiei Române

De reamintit că, la propunerea Secției de Științe Istorice și Arheologice, validată de Prezidiul Academiei Române, a fost acordat premiul „George Barițiu” lucrării „Monografia orașului Târgu Frumos”, publicată la prestigioasa editură a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

„Volumul de 677 pagini este rezultatul muncii unui colectiv de autori și colaboratori de la diverse instituții: Dumitru Boghian, conf. univ. dr. abilitat (Facultatea de Istorie și Geografie, Universitatea «Ștefan cel Mare», Suceava), Sergiu-Constantin Enea (prof. dr. Liceul Teoretic «Ion Neculce», Târgu Frumos), Marius Chelcu (dr. C.S. II, Institutul de Istorie «A.D. Xenopol» Iași), Ionuț Minea (conf. univ. dr. Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea «Alexandru Ioan Cuza», Iași).

Trebuie să amintim că la elaborarea volumului au mai contribuit și prof. Ion Alexa-Angheluș (Liceul Teoretic «Ion Neculce», Târgu Frumos), prof. Dan Fripis (Liceul Tehnologic «Petru Rareș», Târgu Frumos) și dr. Manuel Stănescu (Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, București). Monografia a fost lansată pe 5 octombrie 2018, într-un cadru festiv, cu ocazia împlinirii a 570 de ani de la atestarea documentară a Târgului Frumos, iar fondurile pentru elaborare și publicare în condiții grafice excepționale au fost asigurate de Primăria orașului Târgu Frumos”, au precizat autorii.

Au fost premiați și prof. univ. dr. Liviu Pilat (Premiul „Mihail Kogălniceanu”) și Mircea Platon, redactor-șef al revistei „Convorbiri literare”, pentru cooperarea fructuoasă cu Academia Română

Alături de aceștia au fost laureați și: prof. univ. dr. Liviu Pilat, valoros istoric și cercetător în Departamenul de Istorie medievală a românilor și universală din cadrul Facultății de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Premiul „Mihail Kogălniceanu”) pentru lucrarea „The Ottoman Threat and Crusading on the Eastern Border of Christendom during the 15th”, unde co-autor este și cercetătorul științific gradul I Ovidiu Cristea, directorul Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române. În final, Diploma „Meritul Academic” a fost acordată Institutului de Informatică Teoretică din Iași, cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înființare și Diploma „Distincția Culturală” intelectualului și scriitorului ieșean Mircea Platon, redactor-șef al revistei „Convorbiri Literare”, pentru cooperarea fructuoasă cu Academia Română.

Adauga un comentariu