National

Incendiu uriaș în București. S-a emis avertizare prin sistemul RO-ALERT

Publicat: 06 aug. 2020
ALT=«10.000 de mp de vegetație uscată au fost cuprinși de flăcări în București»
10.000 de mp de vegetație uscată au fost cuprinși de flăcări în București

Incendiu uriaș în București. În urmă cu câteva momente a fost transmisă o avertizare prin sistemul RO-ALERT din cauza unui incendiu izbucnit în zona Ghencea din Capitală. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti – Ilfov (ISUBIF) a trimis 12 autospeciale pentru a stopa flăcările.

„Incendiu vegetatie uscata zona str Brasov, degajari masive de fum. Ocoliţi zona. Eliberaţi căile de acces pentru a facilita trecerea structurilor de intervenţie. Accesaţi canalele media și aplicaţiiile din mediul on-line ale DSU și IGSU pentru mai multe informații și actualizări despre eveniment”, se arată în mesajul RO Alert.

Incendiul se manifestă pe aproximativ 10.000 de mp de vegetație uscată. Accesul autospecialelor se face cu dificultate, iar vântul favorizează extinderea flăcărilor.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași trage un semnal la alarmă: „Stop incendiilor de vegetație uscată”. Sfaturi pentru arderea miriștilor

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Iași trage un semnal de alarmă și a transmis o serie de recomandări pentru arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale. Astfel, de sunt respectate aceste sfaturi, incendiile de vegetație uscată se vor stopa.

Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale

Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută doar după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007, anunță ISUJ Iași.

Recomandările Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași

Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:
• condiţii meteorologice fără vânt;

• colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi încât arderea să poată fi controlată;

• executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

• curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;

• desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

• asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

• supravegherea permanentă a arderii;

• stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

• interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

Arderea vegetației uscate în cadrul gospodăriei

La executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti nu este obligatorie emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) sau persoana desemnată în acest sens.

Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor privind protecţia mediului, care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului şi informarea în prealabil a SVSU în cazul arderii miriştilor, stufului sau vegetaţiei ierboase, respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate.

Obligațiile cetățenilor pe timpul arderii resturilor vegetale

Pe timpul arderii resturilor vegetale cetăţenii sunt obligaţi:

• să menţină focul în perimetrul aprobat şi asigurat;

• să supravegheze permanent zona în care efectuează arderea resturilor vegetale

• să asigure dotarea minimă cu mijloace de primă intervenţie;

• să anunţe imediat SVSU al localităţii, primăria şi pompierii militari, în situaţia în care există pericolul extinderii focului în afara perimetrului aprobat.

Obținerea permisului de lucru cu focul

Se exceptează de la obținerea permisului de lucru cu focul numai executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.

În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Nerespectarea acestor prevederi legale, atrage sancţiuni contravenţionale asupra persoanelor găsite vinovate.

„Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de 2.500 lei, conform H.G.R. nr. 537/2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, următoarele fapte:

– arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagarii focului la vecinătăţi;

– amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

Inacţiunea persoanelor fizice şi juridice aflate în apropierea incendiilor produse la păduri, plantaţii, culturi agricole, mirişti, păşuni şi fâneţe şi care nu intervin imediat cu mijloacele de care dispun pentru limitarea şi stingerea acestora se sancţionează cu amendă până la 5.000 lei, conform Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură împreună cu Garda Naţională de Mediu şi Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă au implementat Protocolul de colaboarare privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente.

Adauga un comentariu