Eveniment-Social

Liceul Tehnologic Petru Poni din Iași, măsuri pentru asigurarea condițiilor de învățare în contextul riscului de infecție cu virusul SARS-Cov-2

Publicat: 16 nov. 2020
Liceul Tehnologic Petru Poni din Iași
Liceul Tehnologic Petru Poni din Iași

Liceul Tehnologic Petru Poni se implică în asigurarea condițiilor de învățare în contextul riscului de infecție cu virusul SARS-Cov-2 prin 2 proiecte depuse pentru finanțare din fonduri nerambursabile: proiectul POC e- P.O.N.I. – Educație Participativă în mediul Online prin asigurarea Necesităților de Infrastructură TIC” și proiectul POIM „Învățământ sigur în cadrul Liceulului Tehnologic „PETRU PONI”

Pentru asigurarea condițiilor de învățare în anul școlar în curs, Guvernul României, prin Ordonanța de Urgență 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020-2021 în contextul riscului de infecție cu virusul SARS-Cov-2, oferă instituțiilor de învățământ preuniversitar posibilitatea de a obține finanțare din fonduri europene nerambursabile pentru inițiative de modernizare privind modul de desfășurare a procesului educațional, cu accent pe digitalizarea activităților didactice și pentru achiziționarea de echipamente/ dispozitive de protecție medicală (măști de protecție, dezinfectanți, aparatură destinată dezinfecției etc).

În acest context, pe data de 6 noiembrie 2020, Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași a depus cererea de finanțare pentru proiectul ”e-P.O.N.I. – Educație Participativă în mediul Online prin asigurarea Necesităților de Infrastructură TIC”, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, Prioritatea de investiție 2c. – Consolidarea aplicaţiilor TIC pentru e-guvernare, e-învăţare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate. Proiectul prevede inițiative de modernizare privind modul de desfășurare a procesului educațional, cu accent pe digitalizarea activităților didactice prin achiziția de echipamente de tipul tabletelor școlare precum si a altor echipamente/dispozitive electronice  pentru rezolvarea nevoilor educationale specifice învățării in mediul online. Scopul acestui proiect este de a contribui la îmbunătățirea actului educational la nivelul Liceului Tehnologic „Petru Poni”. Formularul de aplicație prevede un buget de 612.621,14 lei, având ca beneficiari direcți 295 de elevi, 24 de clase și 20 de profesori sprijiniți cu echipamente/dispozitive IT pentru a participa la cursuri online. Proiectul vine în completarea măsurilor luate de autoritățile locale și naționale, de susținere a educației in contextul actual și contribuie la realizarea obiectivelor strategice din domeniu.

Pentru gestionarea situației cauzată de riscul de infecție cu virusul SARS-Cov-2 și asigurarea resurselor materiale necesare aplicării măsurilor sanitare și de protecție în anul școlar 2020-2021, pe data de 16 noiembrie 2020, Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași a depus cererea de finanțare pentru proiectul „Învățământ sigur în cadrul Liceulului Tehnologic PETRU PONI” prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19.

Formularul de aplicație prevede un buget de 346.870,62 lei, beneficiarii direcți ai proiectului fiind cei 650 de elevi ai școlii precum și cei 84 de membri ai personalului didactic și nedidactic din Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iași.

 

 

 

Adauga un comentariu