National

Ludovic Orban și-a dat acordul. Ce OUG și hotărâri s-au adoptat în cadrul ședinței de Guvern

Publicat: 23 iul. 2020

Ludovic Orban și-a dat acordul! Iată ce proiecte normative s-au adoptat în cadrul ședinței de Guvern.

Ordonanțe de Urgență

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM LEASING DE ECHIPAMENTE SI UTILAJE

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „O familie, o casă”

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plății cotizației anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundației Europene pentru Tineret

4. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și pentru abrogarea art. IV alin. (2) și V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea și completarea art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea unor acte normative

5. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr.362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice

6. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea și funcționarea Băncii de Export-Import a României EximBank – S.A

7. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaților şi angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2

8. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

9. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România.

Hotărâri

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

2. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Tineretului şi Sportului

3. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Institutul de Proiectări Chimice ”IPROCHIM” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pe anul 2020

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri și intrate în proprietatea publică a statului ca urmare a exproprierii în baza Hotărârii Guvernului nr.900/2017 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa”

6. HOTĂRÂRE privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecţiei Judiciare

7. HOTĂRÂRE privind actualizarea limitelor amenzilor prevăzute la art. 57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003

9. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2020

10. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ – S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ – S.A. – Sucursala Regională CF Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

11. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN MEDIUL RURAL, finanţat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului Naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară – 3: Locuri de muncă pentru toți

13. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Compania Națională LOTERIA ROMÂNĂ S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri

15. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ – teritoriale afectate de calamităţile naturale

16. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administraţiei, pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală etapele I și II

17. HOTĂRÂRE pentru modificarea articolului 3 al Hotărârii Guvernului nr. 799/2019 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național privind obiectivul de investiții ”Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București”

18. HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020

19. HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale din anul 2020

20. HOTĂRÂRE privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020.

Adauga un comentariu