Stiri si curiozitati

Model iertăciune înmormântare. Cum se face predica pentru morți

Publicat: 15 mart. 2021
Oameni stau la priveghi in biserica langa sicriu
In cadrul ritualului de inmormantare, preotii folosesc un model de iertaciune ce poate fi intalnit in diferite forme

Atunci când o persoană a murit, preotului îi revine datoria de a face un model de iertăciune pentru înmormântare. Familia se ocupa de coroanele de flori pe care regăsim mereu trei elemente (numele și prenumele persoanei decedate, anul nașterii și al morții dar și mențiunea INRI).  La ora și data stabilită în prealabil familia pregătește tămâia și oferă preotului și dascălului o lumânare aprinsă.

Odată ce slujba este oficiată, la capelă sau la casa persoanei decedate, se organizează procesiunea de înmormântare. După ce întregul ritual este făcut, unele persoane rămân cu traume și ajung să viseze morții din familie.

Iertăciune la înmormântare model

Preoții folosesc diferite formulări că model de iertăciune pentru înmormântare. Iertăciunea este un discurs cu caracter funebru în care de obicei sunt menționate calitățile și valorile sociale ale persoanei decedate. În cazul în care elogiile mortului sunt exagerate, discursul se numește panegiric.

Iată mai jos un model de iertăciune pentru înmormântate:

“Azi ne-am adunat să conducem pe ultimul drum pe roaba lui Dumnezeu (N), mama a doua fete (N), şi a doi nepoţi (N). Deşi singură la părinţi, a trecut prin multe momente gele ale timpului, şi-a înmormântat părinţii, apoi soţul (N), şi la bătrâneţe doi gineri pe (N), oameni deosebiţi şi respectaţi care au sprijinit-o mereu în momentele vieţii. Boala şi suferinţa i-au răpus puterile, astfel că a zăcut o bună perioadă de timp. În tinereţe mergea la biserică duminicile şi sărbătorile religioase, mai târziu când boala a răpus-o, că o bună credincioasă nu a uitat niciodată de rânduiala sfântă a spovedaniei şi a sfintei împărtăşanii.

În toată perioada grea de suferinţă au fost alături de ea fetele (N), care au îngrijit-o și au făcut tot ceea ce le-a stat în putinţă ca mama lor să aibă cele mai bune condiţii şi să nu ducă lipsă de nimic. Nu a dus lipsă nici de alinare și mângâiere din partea nepoţilor pe care i-a crescut cu multă dragoste iar acum la ceas de desparţire, le lasă inima goală şi sfâşiată. Nu te vom uita niciodată mama noastră bună şi bunică noastră iubitoare.Dumnezeu să o ierte şi să îi fie ţărâna uşoară.”

Rugăciune de iertare la înmormântare

În cadrul ritualului de înmormântare convoiul mortuar se aranjează astfel: în frunte merge un credincios cu crucea (care va fi pusă la căpătăiul mortului); urmează cei ce poartă coliva și vinul, pomul cu darurile ce se împart săracilor, cei cu coroanele, purtătorii de sfeșnice, cântărețul și preotul, carul mortuar (dricul) cu sicriul, rudele mortului și ceilalți participanți.

Pe drumul spre biserică și la cimitir se cântă “Sfinte Dumnezeule”. 

Rugăciune de iertare la înmormântare rostită de preot

Preotul poate rosti o rugăciune de iertare sub forma:

Domnului să ne rugăm.

Stăpâne mult‑Îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Care ai dat sfinţilor Tăi ucenici şi apostoli cheile împărăţiei cerurilor, iar după sfântă învierea Ta, cea de a treia zi, cu harul Tău le‑ai dăruit puterea de a lega şi dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate şi în cer câte de dânşii pe pământ s‑au legat, şi tot aşa să fie dezlegate şi în cer câte de dânşîi pe pământ s‑au dezlegat;

Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne‑ai învrednicit şi pe noi smeriţîi şi nevrednicii robii Tăi să fim moştenitori ai aceluiaşi preasfânt dar şi har, ca şi noi de asemenea să legăm şi să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău; Însuţi, Preabunule împărate, prin mine, smeritul şi nevrednicul slujitorul Tău, iartă robului Tău (N), orice a greşit că un om în această viaţă; şi‑i iartă lui toate câte a păcătuit cu cuvântul, sau cu lucrul, sau cu gândul, dezlegându‑l şi de legătura pusă în orice chip asupra lui, cu care el însuşi din mânie sau din altă pricină s‑a legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la altcineva a suferit o alunecare ca aceasta, prin pizma şi prin lucrarea diavolului.

Binevoieşte, Preabunule şi mult‑Îndurate, ca sufletul lui să se aşeze cu sfinţii, care din veac au bineplăcut Ţie, iar trupul să se dea firii celei zidite de Tine. Că binecuvântat şi preaslăvit eşti în veci. Amin.  (Această rugacine se cântă la femei şi la copiii ce sunt cu vârsta mai mare de şapte ani).

Acest model de iertăciune la înmormântare diferă de la preot la preot.
Adauga un comentariu