Eveniment-Social

Municipiul Iaşi – pol de creştere naţional şi de promovare al obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD)

Publicat: 01 iun. 2020

La nivel naţional, politica polilor de creştere şi-a propus inducerea unei creşteri economice rapide, crearea de locuri de muncă, impulsionarea productivităţii care să genereze dezvoltare în oraşele mici şi mijlocii, precum şi în zonele rurale. Pentru a contribui la dezvoltarea economiei regiunilor, au fost definite mai multe categorii de centre urbane: 7 poli de creştere (câte unul pentru fiecare regiune de dezvoltare, cu excepţia regiunii Bucureşti-Ilfov) şi 13 poli de dezvoltare urbană de importanţa regională. Prin HG 998/2008 pentru desemnarea polilor de creştere şi a polilor de dezvoltare urbană în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională, Municipiul Iaşi a fost desemnat pol de creştere al Regiunii Nord – Est, iar municipiile Bacău și Suceava – poli de dezvoltare. La nivel teritorial, polul de creştere este situat la o distanţă relativ egală faţă de polii de dezvoltare din regiune, sprijinind dezvoltarea policentrică a acesteia. De aceea, Municipiul Iaşi reprezintă cel mai bun promotor al ODD 11: Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile. Orașele trebuie să fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile. În plus, orașele trebuie să combată formele de înstrăinare. Trebuie să ținem cont și de comunitățile rurale, și să asigurăm cetățenilor condiții pentru o viață demnă,indiferent de ambianța aleasă de ei.

 

Despre Agenda 2030 şi procesul de implementare în România

În septembrie 2015, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă care prevede un cadru de acțiune pentru eradicarea sărăciei și a inegalităților la nivel mondial, prin promovarea unei dezvoltări echitabile și incluzive, fundamentată pe respectarea drepturilor omului. Cele 17 obiective pentru dezvoltare durabilă (ODD), ca parte integrantă a Agendei 2030, constituie fundamentul pentru cooperarea internațională în vederea stimulării creșterii economice incluzive și progresului în toate sectoarele vieții economice și sociale și protejării mediului înconjurător. Implementarea și succesul Agendei 2030 depind de strategiile pentru dezvoltare durabilă și planurile de acțiune ale propriilor țări și pe parteneriatele pe care acestea vor reuși să le încheie.

 

Disclaimer

Articole sunt prezentate în cadrul proiectului > de promovare a Agendei 2030 la nivelul judeţului Iaşi, implementat de Asociaţia Om Bun, în perioada 12 mai – 12 noiembrie, finanţat de Comisia Europeană, prin intermediul proiectului Shaping Fair Cities, SFC/99/2020.

Acest articol a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conţinutul intră în responsabilitatea Asociaţiei Om Bun şi nu reflectă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. 

 

Sursa: MAE şi Departamentul de Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României

 

Adauga un comentariu