Stiri si curiozitati

Psaltirea Maicii Domnului: Cât de important este să o citești

Publicat: 17 sept. 2021
Psaltirea Maicii Domnului
Psaltirea Maicii Domnului nu este o carte canonică și reprezintă o adunare de imnuri scrise în cinstea Preasfintei Fecioare Maria

Psaltirea sau Psalmii lui David este una dintre cărțile canonice ale Vechiului Testament și probabil cea mai citită carte în rândul credincioșilor noștri.

Psaltirea Maicii Domnului nu este o carte canonică și reprezintă o adunare de imnuri scrise în cinstea Preasfintei Fecioare Maria, ca şi Prohodul Maicii Domnului.

Această psaltire este de origine slavă şi a fost compusă de-a lungul timpului din evlavie şi dragoste pentru Împărăteasa cerului. Psaltirea Macii Domnului este una dintre cele mai citite cărți de către credincioșii cu evlavie, deși folosirea ei nu s-a generalizat în cultul Bisericii Ortodoxe Române.

Icoana cu Maica Domnului

Psaltirea cea mai cunoscută şi mai citită dintre cărțile canonice ale Vechiului Testament. Psalmii exprimă frământările interioare, dar şi aspirațiile de mai bine ale omului, astfel încât Psaltirea devine cartea fiecărui suflet „necăjit şi dosădit“, după cum frumos glăsuiește o veche vorbă românească.

Potrivit părintelui Calistrat Chifan, Psalmii sunt din Vechiul Testament și reprezintă „întreaga imnogafie a bisericii ascunsă într-o condensare a Sfintei Scripturi. Toată Psaltirea este insuflată de duhul sfânt, după spune Sfântul Vasile cel Mare. Psalmii liniștesc, alungă răul, izgonesc demonii, împacă pe cei învrăjbiți, aduc spor, înalță inima la rugăciune, umple pe om cu duhul sfânt și alte binecuvântări“.

Icoana cu Maica Domnului

 

Psaltirea Maicii Domnului: Cum să te rogi Fecioarei Maria

Psaltirea Maicii Domnului este un adevărat balsam pentru sufletul oricărui creștin, mai ales în clipele grele ale vieții, la boli şi neliniști.

Psaltirea Maicii Domnului începe cu Închinarea către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

„Veniți să ne închinăm Împărătesei noastre, Născătoare de Dumnezeu!

Veniți să ne închinăm Fecioarei noastre, Împărătesei noastre, Născătoare de Dumnezeu!

Veniți să ne închinăm și cădem la Însăși Doamna, Fecioara Maria, Împărăteasa noastră, Născătoare de Dumnezeu!“, scrie în primul paragraf al Psaltirii Maicii Domnului.

 

Icoana cu Maica Domnului

Urmează catisma 1, care are 8 psalmi și troparul după catisma 1, glasul 1. La final se citește rugăciunea care începe cu paragraful:

„Stăpână, Născătoare de Dumnezeu, Doamna mea iubitoare de oameni, tu știi gândurile și faptele mele și neputința firii mele! Ție îți înfățișez sufletul meu pe care l-am spurcat cu păcatele și cu gândurile cele netrebnice“.

Icoana cu Maica Domnului

Câte catisme are Psaltirea maicii domnului

După prima catismă, cuvânt care provine din limba greacă, și care face referire la u rugăciune ce poate fi citită șezând, urmează alte 19 catisme, fiecare având mai mulți Psalmi.

În total, în cele 20 de catisme, Psaltirea Maicii Domnului are 150 de Psalmi.

„Lăudați, dreptcredincioșilor, pe marea Doamnă, pe puternica Stăpână, pe Împărateasa cerului și pe preamilostiva voastră Maică, pe grabnica ajutatoare, pe apărătoarea plină de osârdie, lăudați înaltele ei fapte bune și marile ei minuni.

Lăudați-o, cete ale patriarhilor și prorocilor, lăudați-o, apostolii și sfinții toți, lăudați-o, mucenicii și mărturistorii, lăudați-o, fecioarelor și cei ce trăiți în curăție, lăudați-o, pustnicilor și monahilor, lăudați-o, toți credincioșii din toate straturile, lăudați-o, pruncilor și toate sufletele neprihănite care sunteți cetățeni cerești. Toată suflarea să laude pe cea plină de har, pe pururea Fecioară Maria!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ție, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria“, se arată în Psalmul 150.

Pentru a vă ruga Fecioarei Maria puteți rosti și Brâul Maicii Domnului sau Acatistul Maicii Domnului vindecătoarea pentru vindecarea de boli grave.

Adauga un comentariu