Stiri si curiozitati

Rugăciune la necazuri și supărări: Cum să te rogi bunului Dumnezeu și Sfintei Fecioare

Publicat: 03 sept. 2021

Orice om are parte în viață și de necazuri și supărări, iar în acele momente trebuie să știe cum să se roage pentru a putea trece cu bine peste acestea. Una dintre rugăciunile la necazuri și supărări pe care ar fi bine să o știe orice bun creștin este cea la bunul Dumnzeu. Această rugăciune la necazuri și supărare este una dintr cele mai puternice și poate face minuni dacă este rostită cu credință mare.

Marea greșeală pe care o facem mulți dintre noi atunci când dăm de necaz sau de supărări este că privim asta ca pe ceva negativ și ne întrebăm de ce n ise întâmplă tocmai nouă.

Preoții ne sfătuiesc să privim necazurile ca venind de la Dumnezeu, iar pentru iertarea păcatelor noastre trebuie să cerem îndurare de la bunul Dumnezeu. Învinovăţirea cuiva pentru necazurile și supărărirle noastre este cea mai mare greșeală pe care mulți o fac, neconsiderându-se vreodată vinovaţi de ceea ce ni se întâmplă.

Cărțile sfinte ne învață că dacă vrem să ne veselim cu veselie nespusă, atunci trebuie să răbdăm și acele necazuri pe care ni le trimite Dumnezeu.

icoană Dumnezeu

Rugăciune la necazuri și supărări: Chiar poate face minuni

Una dintre cele mai scurte și degrabă ajutătoare rugăciuni la necazuri și supărări este cea adusă bunului Dumnezeu:

„Doamne, viforul necazurilor se ri­dică asupra mea și ape intrat-au până la sufletul meu – dar întru Tine este toată nădejdea mea. Tu cunoști pri­cina răului ce mă bântuie. La Tine perii capului meu sunt numărați. La Tine, deci, scap și pe Tine Te rog să depărtezi de la mine orice rău pierzător de suflet și să-mi ajuți a birui toate ispitele ce mă învăluie – că Tu ești întărirea, scăparea și izbăvitorul meu, Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin“.

persoană care se roagă

Rugăciune la necazuri și supărări: Ajutor uriaș de la Sfânta Fecioară

O altă rugăciune care poate face minuni atunci când te afli la necaz sau ai parte de o mare supărare este cea închinată Sfintei Feciaore Maria:

„Valuri de patimi mă împresoară; mare necaz şi strâmtorare îmi umplu sufletul o, întru-tot Sfântă Maică, linişteşte sufletul meu cu pacea Fiului tău şi alungă deznădejdea şi întristarea sufletului meu cu harul Său. Potoleşte furtuna păcatelor mele care mă frig precum un vierme în foc şi stinge-i flăcările. Umple-mi inima de bucurie, Preacurată Maică şi împrăştie ceaţa nelegiuirilor mele de la faţa mea, căci acestea mă împresoară şi mă tulbură. Luminează-mă cu lumina Fiului tău. Sufletul meu se simte sfârşit; totul îmi este greu, chiar şi rugăciunea. Iată-mă, rece ca piatra. Buzele mele şoptesc o rugăciune, dar inima mea nu tresaltă. Necazurile m-au împresurat de pretutindenea.

Topeşte gheaţa din jurul sufletului meu şi încălzeşte-mi inima cu dragostea ta. Nu-mi pun nici o încredere în apărarea venită de la oameni, ci îngenunchez dinaintea ta, o, Prea Sfântă Maică şi Fecioară. Nu mă alunga de la faţa ta, ci primeşte rugăciunea robului tău. Tristeţea m-a cuprins. Nu mai pot răbda năvălirile diavolilor. Nu am nici o apărare, nici nu aflu loc de refugiu, om nenorocit ce sunt. Sunt pururea biruit în lupta aceasta şi nu am altă mângâiere decât în tine, Preasfântă Maică. O, nădejde şi apărarea tututror credincioşilor, nu trece cu vederea rugăciunea mea!“

icoana Sfintei Fecioare cu Pruncul

Cum să ceri ajutorul Preasfântei Maici a lui Hristos

„Preasfântă Maică a lui Hristos, Preacurată, Preabinecuvântată Maică a lui Dumnezeu, vezi cum satana mă izbeşte precum valurile mării lovesc corăbiile! El mă urmăreşte ziua şi mă tulbură noaptea. Nu am pace – sufletul meu se pleacă, duhul meu se cutremură. Grăbeşte, Preaslăvită Maică şi mă ajută! Roagă-L pe dulcele Domn Iisus Hristos să aibă milă de mine şi să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârşit. O, Preasfântă Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, bunătatea ta cea plină de iubire este nesfârşită şi este cel mai mare vrăjmaş al puterilor iadului. Chiar atunci când cel mai mare păcătos cade în străfundurile iadului, împins de forțe diabolice, dacă acesta strigă către tine, tu eşti gata să-l eliberezi din legăturile iadului. Slobozeşte-mă şi pe mine! Priveşte cum satana vrea să mă facă să mă împiedic şi să-mi zdrobească credinţa, dar eu îmi pun toată nădejdea în Domnul. Slavă ţie, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii! Amin.“

persoană care se roagă

Adauga un comentariu