Stiri si curiozitati

Rugăciune pentru cei adormiți: Cum să-i pomenești pe cei trecuți în lumea drepților

Publicat: 03 iun. 2021
femeie care se roagă pentru cei adormiți
Prin rugăciunea spusă pentru adormiți, sufletul lor poate găsi liniștea și odihna și poate ajunge în lumina şi iubirea Domnului

Pierderea unei persoane dragi nu este un eveniment tocmai plăcut pentru nimeni, dar noi, muritorii suntem fără de putere în caeastă privință, însă putem spune o rugăciune pentru cei adormiți.

Astfel, ne manifestăm dragostea noastră eternă pentru cel trecut la cele veșnice și să ne rugăm pentru iertate păcatele săvârșite în timpul vieții. Așa ne putem ruga pentru liniștea sufletului celui trecut la Domnul.

Pomenirea celor adormiți în Domnul este un act de credință ortodoxă, deoarece aceasta are la origini credința că sufletul omului este nemuritor și poate fi făcut prin rugăciunea pentru cei adormiţi.

Doar prin rugăciunea pentru cei adormiți, noi putem ține mereu legătura cu cei dragi care nu mai sunt printre noi. Doar așa sufletul lor poate găsi liniștea și odihna și pot ajunge în lumina şi iubirea Domnului.

Rugăciune pentru cei adormiți: Cum să te rogi pentru odihna veșnică a celor trecuți în lumea celor drepți

Decesul unei persoane apropiate produce multă suferință în sufletul nsotru, însă noi trebuie să știm să ne rugăm pentru odihna veșnică a celor adormiți.

Aceasta este una dintre rugăciunile ce pot fi rostite pentru cei adormiți:

„Pomenește, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii și a vieții celei ce va să fie au adormit, părinți și frați ai noștri și pe toți cei care întru dreapta cre­dință s-au săvârșit, și iartă-le lor toate greșelile pe care cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul le-au săvârșit, și-i așază pe ei, Doamne, în locuri luminoase, în locuri de verdeață, în locuri de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și unde cercetarea Feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac.

Dăruiește-le lor și nouă Împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite. Că Tu ești învierea și odihna adormiților robilor Tăi (numele), Hris­toase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit!“

Rugăciunea copiilor pentru părinții trecuți la cele sfinte

Cursul vieții este acelasi pentru fiecare om, se naște, trăiește și moare. În viață, la un momentdat, fiecare copil trebuie să se pregătească pentru trecerea în neființă a părinților. Dincolo de durerea grea, trebuie să știm să rostim o rugăciune pentru cei adormiți la moartea unuia dintre părinți.

Iată rugăciunea pe care trebuie să o spună copii pentru liniștea sufletului părintelui tecut la Domnul:

„Doamne, Doamne, Cel ce ai ascultat tânguirea lui Iosif, care la moartea lui Iacov a căzut pe fața tatălui său și l-a plâns și l-a sărutat; asemenea și Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, a cunoscut dragostea de mamă, căci pe cruce și în grele chinuri fiind, a văzut pe Maica Sa și pe ucenicul pe care îl iubea alături stând, și a zis Maicii Sale: „Femeie, iată fiul tău!”, iar după aceea a zis și ucenicului: „Iată mama ta!”. Însuți, întrutot Bu­nule Stăpâne, caută din ceruri și vezi jalea și durerea ce mi-au cuprins astăzi inima și sufletul.

Îndură-Te de mine, robul Tău, și primește rugă­ciunea ce-Ți înalță fiul care și-a pier­dut pe tatăl său preaiubit (pe mama sa preaiubită) și iartă-i lui (ei), și dezleagă-i toate greșelile cele de voie sau fără de voie, cele cu lucrul sau cu cuvântul și toate câte ca un om în această viață a săvârșit. Ascultă, milostive Stăpâne, glasul îndurerat al fiului, pe care tatăl său (mama sa) l-a povățuit și l-a deprins ca, în re­striște și în necazuri, către Tine și cu credință tare să-și ridice ochii și să-și deschidă gura. Milostivește-Te, Doamne, și dă sufletului tatălui meu (mamei mele) odihna cea bună și fă-l pe el (fă-o pe ea) părtaș (părtașă) bu­nătăților celor veșnice, așezându-l (o) cu drepții în curțile Tale, că bine­­­cuvântat și preaslăvit ești în vecii vecilor. Amin.”

Adauga un comentariu