Stiri si curiozitati

Psaltirea pentru cei adormiți: Care este rânduiala după ce sufletul a ieșit din trup

Publicat: 24 mart. 2021

La creștinii otodocși, există obiceiul de a se citi Psaltirea pentru cei adormți. Citirea Psaltirii pentru cei adormiți datează din cele mai vechi timpuri.

Nicio altă carte nu Îl proslăvește pe Dumnezeu așa cum o fac Psalmii împăratului David și tocmai de aceea fac parte din părțile principale ale slujbei bisericești.

Psalmii sunt rugăciuni de laudă adusă Domnului, dar și rugăciuni de pocăință. Aceștia exprimă frământările din sufletul omului dar și recunoașterea în fața lui Dumnezeu a păcatelor și a părerii rău, precum și dorința de îndreptare. De asemnea, ajută la pomenirea celor adormiți, a căror pomenire mângâie sufletele celor rămași în viață și curăță de păcate pe cei trecuți în lumea celor drepți.

Psaltirea pentru cei adormiți: Mângâiere pentru sufletele lor

Citirea Psaltirii în memoria celor adormiți aduce o mare consolare celor rămași să-i pomenească deoarece citind Cuvântul lui Dumnezeu este o manifestare a mărturiei iubirii pentru ei. De asemenea, citirea Psaltirii pentru cei adormiți aduce un mare beneficiu deoarece este acceptat de Domnul ca o jertfă pentru curățarea păcatelor celor care sunt amintiți.

Există în tradiția creștină de a cere duhovnicilor să citească Psaltirea în memoria celor adormiți. În plus, se dă de pomană pentru cei care sunt amintiți.

Pentru cei adormiți, acest lucru va fi și mai mângâietor, deoarece mărturisește un grad mai mare de dragoste din partea celor rămași în viață care se gândesc la ei și îi pomenesc.

În plus, și cei care citesc Psaltirea vor primi prin Cuvântul lui Dumnezeu mângâierea de care au nevoie pentru pierderea celor adormiți, dar și o mare încredințare că au făcut o faptă bună.

Milostenia poate și trebuie dată independent, indiferent de citirea Psaltirii, iar valoarea acesteia va fi mai mare, pentru că va fi dată conform poruncii Mântuitorului.

Cum se citește Psaltirea pentru cei adormiți

Pentru credincioși nu există vreo regulă cu privire la ordinea citirii Psaltirii pentru cei adormiți. Psalmii sunt tipăriți la rând, cu împărțirea în catisma și glorii. După toți psalmii, există troparii și rugăciuni speciale pentru fiecare catisma.

Citirea Psaltirii se face pentru comemorarea celui adormit, în special la mormântul celu itrecut în luema celor drepți și atunci nu mai este nevoie să citiți troparia și rugăciunile atribuite pentru regula obișnuită a catismei. Este potrivit în toate cazurile ca după catisma să citiți o rugăciune specială de pomenire.

Rugăciune pentru cei adormiți

În rugăciunile noastre, trebuie să ne gândim și să-i pomenim pe cei adormiți. Cea mai puternică rugăciune pentru cei adormți este:

„Pomeneşte, Doamne, sufletele adormiţilor robilor Tăi (numele), părinților, fraţilor, surorilor şi tuturor rudeniilor mele după duh şi după trup, iertându-le lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie; dăruieşte-le împărăţia şi împărtăşirea veşnicelor Tale bunătăţi, îndulcirea Ta cea fără de sfârşit şi fericita viaţă (O închinăciune).

Pomeneşte, Doamne, pe toţi cei ce au adormit întru nădejdea învierii şi a vieţii veşnice: părinţi şi fraţi ai noştri şi dreptslăvitori creştini, care odihnesc aici şi pretutindeni; sălăşluieşte-i cu sfinţii Tăi acolo unde străluceşte lumina feţei Tale, iar pe noi miluieşte-ne ca un bun şi de oameni iubitor (O închinăciune).

Dăruieşte, Doamne, iertare de păcate tuturor părinţilor şi fraţilor noştri, care mai înainte de noi s-au mutat, întru bună credinţă şi întru nădejdea învierii, şi le fă lor veşnică pomenire (de trei ori)“.

Adauga un comentariu