Eveniment-Social

Șanse reale pentru integrarea socială și profesională a tinerilor cu autism din județul Iași. Totul printr-un proiect inedit al Inspectoratului Școlar Județean

Publicat: 19 dec. 2019

Job CoACh, suporTing school studEnts with Autism Spectrum Disorder to acquire independency (ACTIvE) – proiect Erasmus+. În perioada decembrie 2019 – mai 2022, Inspectoratul Școlar Județean Iași participă la implementarea activităților acestui proiect. Totul alături de instituții partenere din alte patru țări europene: Portugalia, Italia, Grecia și Bulgaria.

Organizarea activităților proiectului pe fiecare dintre cei doi ani și jumătate de implementare și responsabilitățile fiecărui partener implicat au făcut obiectul primei reuniuni transnaționale, care a avut loc în Coimbra, Portugalia, în perioada 12-13 decembrie 2019. Aici a fost prezent inspectorul școlar general, prof. dr. Genoveva Aurela Farcaș și inspectorul pentru proiecte educaționale, prof. Gabriela Conea.

Găzduită de instituția coordonatoare a proiectului – Associacao Portuguesa para as Perturbacoes do Desenvolvimento e Autismo de Coimbra, întrevederea a debutat cu prezentarea instituțiilor implicate în proiect. Vorbim de instituții de educație, asociații non-profit care sprijină copiii și tinerii cu dizabilități, camere de comerț, organizații de consultanță pe problematici europene, centre de formare. În cadrul aceleiași întâlniri a fost organizată o vizită la un centru de formare a tinerilor cu tulburări din spectrul autist, în care s-au putut vedea progresele remarcabile pe care le fac aceștia. Asta pentru a răspunde solicitărilor unei meserii din zona serviciilor.

Proiectul are în vedere formarea persoanelor care lucrează în context educațional

Proiectul vizează formarea persoanelor care lucrează în context educațional – psihologi, profesori care urmăresc să-și consolideze competențele ce vizează educația copiilor cu autism, dar și elevi, familii ale acestor copii. Mai mult, se are în vedere sensibilizarea și implicarea partenerilor din comunitățile locale, agenții de angajare, camere de comerț. Sunt și IMM-uri pentru a asigura formarea și sprijinul care le vor permite tinerilor cu tulburări din spectrul autist să practice meserii precum ospătar, vânzător, lucrător în curățătorii sau spalătorii auto, servicii de curățenie. Acesta își propune să le ofere profesorilor care lucrează cu acești tineri formare profesională continuă, adaptată nevoilor educaționale specifice. Se vizează și intervenția pentru ca aceștia să își sporească șansele de creștere a autonomiei personale și sociale. Mai mult decât atât, proiectul urmărește să dezvolte relații de lungă durată între toți actorii implicați în problematica autismului.

Elaborarea și pilotarea unui curriculum

Pe parcursul celor 30 de luni de implementare a proiectului sunt prevăzute trei reuniuni transnaționale, două activități de învățare pentru profesori și pentru elevi. Se dorește elaborarea și pilotarea unui curriculum-ul pentru a deveni JOB COACH personalizat pe nevoile de formare ale educatorilor și psihologilor care lucrează într-un context școlar cu tineri cu autism (15-18 ani). Platforma care va fi dezvoltată în cadrul acestui proiect va permite un nou mediu de învățare on-line, îmbogățit cu materiale de instruire pentru educatori. Va fi și un spațiu de colaborare care va servi ca punct de legătură între utilizatorii plaformei și partenerii de proiect.

„Integrarea socială, dar mai ales profesională a tinerilor cu cerințe educaționale speciale reprezintă o provocare importantă a sistemului de educație din România. Elevii și tinerii cu tulburări din spectrul autist au puține contexte reale de integrare pe piața muncii, astfel încât agenții economici sunt interesați să îi sprijine și să îi angajeze. Asta în diverse locuri de muncă unde aceștia pot să presteze, pe măsura capacităților lor, activități sociale utile.

La nivelul județului Iași, elevii cu autism se regăsesc fie în învățământul special (186 de elevi de la grădiniță până în clasele liceale), fie în învățământul de masă (89 preșcolari și școlari). Proiectul aduce în prim-plan nevoia de integrare socială a copiilor cu tulburări din spectrul autist, dar mai ales de incluziune pe piața muncii a acestor tineri, prin diseminarea de bune practici existente în alte țări europene și la noi. Se vine în sprijinul acestor tineri care, după ce finalizează școala, nu se regăsesc deloc ca angajați în companii de stat sau private. De asemenea, își propune să îi sensibilizeze și pe decidenții în politici educaționale de la nivel central, dar și pe partenerii din comunitate, pentru sprijinirea activă a tinerilor cu cerințe educaționale”, a menționat prof. dr. Genoveva Aurelia Farcaș, manager de proiect.

Adauga un comentariu