Eveniment-Social

Școala Gimnazială George Călinescu Iași implementează proiectul „i-TICK” (“Inclusive Teaching with IT competences and skills”)

Publicat: 19 nov. 2021
Proiectul i-TICK a fost gândit ca o soluție la nevoile Școlii Gimnaziale 'G. Călinescu' din Iași

Școala Gimnazială George Călinescu Iași se află în plin proces de implementare a proiectului „i-TICK” (“Inclusive Teaching with IT competences and skills”) desfășurat în cadrul programului Erasmus+, acţiunea-cheie 1, cu numărul de referinţă 2020-1-RO01-KA101-079204, finanţat de Uniunea Europeană prin ANPCDEFP. În această perioadă, în cadrul școlii au loc întâlniri de lucru periodice care vizează diseminarea activităților din proiect, propuneri pentru discipline opționale care să răspundă nevoilor școlii și organizarea Zilelor Educației Incluzive.

Proiectul i-TICK a fost gândit ca o soluție la nevoile Școlii Gimnaziale ‘G. Călinescu’: crearea unor medii de învățare incluzive prin formarea profesorilor pe două dimensiuni: incluziune și folosirea TIC; dezvoltarea resursei umane prin formarea competențelor digitale ale profesorilor și dezvoltarea dimensiunii europene și a cooperarii transfrontaliere.

Trei fluxuri internaționale

În cadrul proiectului au avut loc trei fluxuri internaționale la care au participat direct 12 cadre didactice ale școlii: „A European School for all Children”, Florența – Italia, „ICT in Education – Towards a digital and inclusive pedagogy”, Heraklion – Grecia, „ICT as a tool for student-centered classroom”, Verona-Italia.  Furnizorii de curs au fost Europass Teacher Academy  și Erasmus Learn.

Beneficiarii direcți ai proiectului, cadrele didactice și elevii Școlii Gimnaziale George Călinescu, Iași sunt implicați în activități de creare a unui mediu școlar atractiv, de organizare și gestionare a clasei multiculturale, inclusiv minorități și elevi cu nevoi educaționale variate (Zilele Educației Incluzive, octombrie 2021). Profesori și elevi experimentează în mod concret folosirea tehnologiei digitale și a diferitelor aplicații în cadrul unui proces de predare – învățare care plasează în mod real elevul în centrul acestuia.

Ultimii doi ani școlari au reprezentat o provocare pentru întreg sistemul de învățământ, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi și părinți. Procesul educațional s-a desfășurat în baza unor formule de învățare dintre cele mai diverse: fie online, sincron sau asincron, fie hibrid, fie la distanță, prin pachete educaționale, solicitând creativitate și implicare din partea profesorilor pentru a putea configura demersuri educaționale adecvate și coerente, atât la nivelul clasei, respectiv al unității de învățământ, cât și la nivel județean. De aceea, în cadrul proiectului va fi publicat un Ghid de bune practici care va conține articole realizate de profesori din județul Iași având ca temă incluziunea și folosirea instrumentelor TIC în procesul educațional, fizic și online. Apelul pentru publicarea articolelor în cadrul Ghidului va fi făcut în perioada imediat următoare prin intermediul ISJ, unități de învățământ, comisii metodice, cercuri pedagogice și media.

Adauga un comentariu