Actualitate

Ședință de Guvern. Ce proiecte se află pe listă – LIVE VIDEO/ UPDATE

Publicat: 04 iun. 2020
Ședință a Guvernului Ludovic Orban

Proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 4 iunie 2020. Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

UPDATE: Ministrul Ecpnomiei a anunțat, în ședința de guvern, ce se va face pentru stimularea firmelor și repornirea economiei, după epidemie.

„Vorbim de acel oficiu de compensare a datoriilor dintre companii. O să facem o modificare, poate să renunțăm la taxe, să curățăm puțin.  Trebuie să venim cu o ordonanță.

Se publică ghidul pentru marii consumatori de energie. Începând de la publicare, e operaționalizată”, a anunțat Virgiul Popescu.

„Aveți grijă de miliardul de euro pentru repornirea în HORECA, în transportul rutier”, a replicat Ludovic Orban.

UPDATE: Florin Cîțu a anunțat, în ședința de Guvern, că programul IMM Invest merge foarte bine, iar peste 3.000 de întreprinderi mici și mijlocii au luat, deja, banii. În plus, ministrul de Finanțe a precizat că Fondul de Investiții, marele vis al lui Liviu Dragnea, este pe cale să prindă realitate. În urmă cu câteva zile, Ludovic Orban anunțat că Guvernul are suma de 100 de milioane de euro, dar vrea să mai strângă alte 200 de milioane de euro.

”Am eliminat câteva bariere, acum câteva săptămâni. Programul merge foarte bine. Avem 3.083 companii care au luat finanțare, din plafon s-a consumat 2,45 miliarde de lei. Ritmul s-a accelerat. La rectificare, dacă e nevoie, vom rectifica plafonul la IMM Invest.

Avem în analiză Fondul de Investiții, am văzut deja un draft.”, a declarat Florin Cîțu.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului-cadru între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Australia, pe de altă parte, semnat la Manila, la 7 august 2017

2. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

II. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea art .38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 27 decembrie 2019 şi la Bucureşti la 10 ianuarie 2020 la Contractul de credit în cadrul Facilităţii de cofinanţare CSNR dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2008

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiţii „Consolidarea, reabilitarea şi modernizarea clădirii Mihai Eminescu din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, B-dul Dacia nr.41, sector 1, Bucureşti”

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Restaurare Palatul Universităţii din Bucureşti – consolidare, restaurare învelitoare şi şarpantă, restaurare faţade inclusiv tâmplărie exterioară, (eliminare umiditate şi infiltrări din teren), modificări funcţionale şi restaurare finisaje interioare, iluminat arhitectural faţade, reabilitare instalaţii, degajare curte interioară prin desfacere anexe C2, C5, C6, C7, C9, C10, C11, C12, C13, C15 conservare şi punere în valoare a vestigiilor arheologice din curtea interioară prin amenajare spaţiu muzeal, amenajări exterioare- imobil din B-dul Regina Elisabeta, nr 4-12, sector 3, Bucureşti”

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Cisnădie, judeţul Sibiu

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind rectificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 840/22.11.2017 pentru aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV dublu circuit (d.c.) Gutinaş – Smârdan”

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea descrierii tehnice pentru bunurile imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi de cercetare – dezvoltare din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu Şişeşti”

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Maramureş din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „VIZIUNE 2020”

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 434/2015 privind transmiterea unor părţi de imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi în domeniul public al municipiului Galaţi, respectiv în domeniul public al judeţului Galaţi şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi trecerea unor părţi din acesta, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi demolării

IV. NOTE

1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al comunei Cenad, judeţul Timiş, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unor suprafeţe de teren din domeniul public al comunei Cenad în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 31 iniţiative legislative

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Adauga un comentariu