Stiri si curiozitati

Sfinți care fac minuni în dragoste: Cum să apelezi la ajutorul divin

Publicat: 20 apr. 2021
femeie care se roagă în biserică
Rugăciunile pentru întărirea relațiilor și întoarcerea iubirii sunt speciale și foarte puternice

Credincioșii au avut mereu o legătură specială cu sfinții, cărora li s-au rugat să-I ajute pentru rezolvarea diverselor probleme. Sunt mulți cei care spun rugăciuni adresate sfinților care fac minuni în dragoste.

Cei care au suferit dezamăgiri în dragoste, care s-au săturat de relațiile frivole și își doresc o relație frumoasă, bazată pe dragoste și armonie nu ezită să apeleze la ajutorul divinității pentru a-și găsi jumătatea.

Mulți credinocioși au reușit să-și găsească persoana potrivită, să se căsătorească și să aibă o familie frumoasă după ce s-au rugat la diverși sfinți să-i ajute să întâlnească sufletul pereche, cu care să se înțeleagă.

Sfinți care fac minuni în dragoste: Rugăciune la Sf. Nicolae pentru a întâlni persoana iubită

Dacă unii apelează la farmece sau la vrăji pentru a-și găsi sufletul pereche, cei cu frica de Dumnezeu apelează la ajutorul divin, prin intermediul unor rugăciuni adresate unor sfinți. Dacă în primul caz se poate ajunge la lucruri grave, rugăciunea adresată sfinților nu poate face rău, ci din contra.

Transmiterea rugăminții de a-ți găsi persoana cu care să te înțelegi și să-ți întemeiezi o familie, printr-o rugăciune creștină, nu poate fi un păcat, iar dacă rugăciunea este sinceră aceasta îți poate schimba soarta și poate grăbi întâlnirea cu persoana iubită.

Pentru a apela ajutorul sfinților care fac minuni în dragoste trebuie în primul rând să crezi că rugăciunea va avea efect, altfel dacă ești falsă nici nu are rost să mai încerci. Trebuie să fii convinsă că ești pregătită pentru o relație serioasă, că vrei crearea unei familii și că poți accepta și purta responsabilitatea pentru tine și pentru sufletul tău pereche.

Pentru a vă ruga pentru iubire, puteți începe să vă rugați cu cea mai importantă rugăciune a tuturor credincioșilor, „Tatăl nostru”.

În continaure, puteți spune următoare rugăciune adresată Sfântului Nicolae:

„O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrabă a le ajuta; izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea, și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică; și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic ca, prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață lină și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga sa ne izbăvească, și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicească. Amin!“

Rugăciune la Sfinții Adrian și Natalia pentru păstrarea iubirii

Rugăciunile pentru întărirea relațiilor și întoarcerea iubirii sunt speciale și foarte puternice și au rolul de a readuce vechea pasiune, liniștea, înțelegere reciprocă și iubirea în inimile celor care s-au iubit.

Citirea rugăciunii pentru persoana iubită poate fi considerată doar o jumătate din luptă, deoarece importantă este credința puternică că aceasta va ajuta. Doar așa, fericirea va reveni în familia voastră, iar pasiunea va arde cu o forță și mai mare.

Cei care au probleme în căsnicie sau care doresc ca dragostea și armonia cuplului să fie păstrată pentru totdeauna spun rugăciunea Sfinților Adrian și Natalia. Această rugăciune este foarte puternică și ajută la rezolvarea problemlor existente între soți și la instaurarea armoniei în familie.

„O, sfinților mucenici ai lui Hristos, Adrian și Natalia! Sunteți voi fericiți soți și purtători de chinuri străluciți. Auziți-ne pe noi cei ce ne rugăm cu lacrimi, venind la biserică. Rugați-L pe Stăpânul cel milostiv, Domnul nostru Iisus Hristos, să ne dăruiască pace în familie, sănătate trupească și sufletească, mântuirea sufletului.

O, sfințit cuplu, sfinți mucenici ai lui Hristos, Adrian și Natalia! Ascultați-ne pe noi ce ne rugăm și mijlociți pentru noi, ca să ni se dea toate cele de folos trupurilor și sufletelor. Și rugați pe Hristos Dumnezeu să ne miluiască. Și să facă cu noi după îndurările Sale. Ca să nu pierim în păcatele noastre. Sfinților mucenici, primiți glasul rugăciunilor noastre și cu mijlocirile voastre.

Izbăviți-ne de foamete, de ciumă, de cutremur, de potop, foc și grindină, de sabie și de năvălirea celor de alt neam, de războiul cel dintre noi, de moartea cea năpraznică și de toate nenorocirile, scârbele și durerile. Ca întotdeauna, prin mijlocirile voastre fiind întăriți, să slăvim pe Domnul Iisus Hristos. Căruia I se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, cu Cel Fără de început al Său Părinte și Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Aleșilor slujitori ai lui Dumnezeu și prealăudați mucenici ai lui Hristos, pentru iubirea Lui ați disprețuit deșertăciunea lumească. Și v-ați pus viața ca o jertfă curată. Ați ales să primiți mai degrabă chinuri decât să vă lepădați de Dumnezeul cel adevărat. Cu dragoste vă lăudăm sfinților Adrian și Natalia. Ca cei ce stați lângă Tronul cel de har al Domnului desfătându-vă, rugați-vă pentru cei ce cu credință și evlavie vă implorăm. Și cu mulțumire vă cântăm așa: Bucurați-vă sfinților Adrian și Natalie, prealăudați și neînvinși mucenici ai lui Hristos! Amin.”

Adauga un comentariu