Local

Sute de pensionari și persoanele fără adăpost din județul Iași primesc carduri pentru mese calde

Publicat: 19 nov. 2020
Direcția de Asistență Socială Iași distribuie 625 de tichete sociale electronice pentru mese calde pensionarilor și persoanelor fără adăpost
Carduri pentru mese calde acordate pensionarilor și persoanelor fără adăpost

Direcția de Asistență Socială a distribuit 625 de carduri pentru mese calde pensionarilor și persoanelor fără adăpost din județul Iași. Aceste tichete au o valoare nominală de 180 de lei pe lună și nu pot fi preschimbate în numerar. Pentru destinatarii finali nedeplasabili, aceste carduri, dar și mesele calde se livrează la domiciliu

În perioada 13-18 noiembrie 2020, Direcția de Asistență Socială (DAS) Iași a distribuit cardurile pentru mese calde pentru 625 de pensionari și persoane fără adăpost din Iași: 604 carduri pentru beneficiarii pensionari și 21 pentru beneficiarii persoane fără adapost. Aceste tichete sociale electronice pentru mese calde nu se acordă vârstnicilor care beneficiază de mai multe indemnizații sau venituri din pensii aflate în plată, iar valoarea cumulată a acestora depășește valoarea indemnizației sociale pentru pensionari.

„Beneficiarii acestor tichete sociale sunt: persoane care au împlinit vârsta de 75 de ani sau peste această vârstă, care beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari sau alte drepturi prin legi cu caracter special, plătite prin case teritoriale de pensii; persoane sau familii fără adăpost, inclusiv persoanele/familiile care au fost evacuate și familiile cu copii care nu au domiciliu stabil, mai ales cele monoparentale”, au precizat reprezentanții DAS Iași.

Specificații ale tichetelor sociale electronice pentru mese calde

Sursa de finanțare a programului sunt fondurile europene din Programul operațional POAD 2014-2020, care sunt decontate în limita bugetului disponibil pentru această măsură. Valoarea nominală a cardurilor pentru mese calde este de 180 de lei pe lună și poate fi actualizată anual prin Hotărâre a Guvernului. Acestea nu permit efectuarea de operațiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar și pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate și numai pentru achiziționarea serviciilor de servire a mesei calde pentru care au fost emise. Totodată, valoarea tichetelor sociale nu poate fi diminuată și se alimentează lunar.

Distribuția cardurilor pentru mese calde se realizează la domiciliu pentru beneficiari nedeplasabili

Beneficiarii din județul Iași care nu se pot deplasa au asigurat transportul la domiciliu a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde. Totodată, pentru această categorie se oferă gratuit serviciul de transport al mesei calde la domiciliu sau reședință prin serviciile publice de asistență socială sau unitățile afiliate.

„Autoritățile administrației publice locale transmit destinatarilor finali tichetele sociale pe suport electronic pentru mese calde împreună cu informațiile necesare privind lista unităților afiliate care servesc masa caldă pe raza teritorială unde aceștia își au domiciliul sau reședința ori în a căror evidență a administrațiilor publice locale se află. Acestea sunt luate în evidența serviciilor publice de asistență socială cu ocazia întocmirii listelor”, au mai precizat reprezentanții DAS Iași.

Adauga un comentariu