Eveniment-Social

Un nou proiect prin fonduri structurale a fost aprobat pentru Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iași – FOTO

Publicat: 17 mart. 2020
Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi
Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iaşi

Proiect prin fonduri structurale, aprobat pentru Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iași. Totul e legat de deschiderea unui nou Apel de finanțare prin fonduri structurale.

„Liceul Tehnologic Economic «Virgil Madgearu» Iași a aplicat ca unic beneficiar pentru proiectul «Soluții de facilitare a programelor de învățare la locul de muncă și stagiilor de practică pentru elevi în calificări din sectoare economice cu potențial competitiv-practic», cu o valoare totală de 2.374.052,16 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 2.326.571,16 lei. Proiectul prevede un grup țintă de 185 de elevi (dintre care 30 la sută aparținând grupurilor vulnerabile), nivelurile de calificare 3 și 4, care vor realiza stagiile de pregătire practică la agenți economici, sub îndrumarea unui tutore, și vor fi sprijiniți prin acordarea unor burse, pentru a preveni abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii”, a declarat prof. dr. Laura Maria Cârstea, directorul liceului.

Un nou proiect prin fonduri structurale a fost aprobat pentru Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” Iași. Totul e legat de deschiderea unui nou Apel de finanțare prin fonduri structurale, POCU – Axa prioritară 6 – „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.14. Totul implică creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv.

„Liceul Tehnologic Economic «Virgil Madgearu» Iași a aplicat ca unic beneficiar pentru proiectul «Soluții de facilitare a programelor de învățare la locul de muncă și stagiilor de practică pentru elevi în calificări din sectoare economice cu potențial competitiv-practic» cu o valoare totală de 2.374.052,16 lei, din care asistența financiară nerambursabilă este de 2.326.571,16 lei. Proiectul prevede un grup țintă de 185 de elevi (dintre care 30 la sută aparținând grupurilor vulnerabile), nivelurile de calificare 3 și 4, care vor realiza stagiile de pregătire practică la agenți economici, sub îndrumarea unui tutore, și vor fi sprijiniți prin acordarea unor burse, pentru a preveni abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii”, a declarat prof. dr. Laura Maria Cârstea, directorul liceului.

Participarea la activități de consiliere și orientare în carieră

În plus, vor participa la activități de consiliere și orientare în carieră, conform aptitudinilor, și la activități de informare cu privire la egalitatea de șanse, drepturi egale pe piața muncii și importanța dezvoltării durabile. Tot în cadrul proiectului este vizată și diversificarea metodelor de învățare practică și de sprijin al sistemului de învățare la locul de muncă, prin elaborarea de materiale didactice și ghiduri de către experți, pentru ca de aceste rezultate să poată beneficia toți elevii școlii și, prin diseminare și multiplicare, chiar și alte unități de învățământ cu profil similar.

„Efectuarea stagiilor de practică în cadrul unor instituții reprezentative și la agenți economici relevanți contribuie la formarea de către elevii noștri a competențelor profesionale necesare pentru integrarea cu succes pe piața muncii și la consolidarea traseului lor profesional. Politica noastră educațională de a forma profesioniști și de a-i deprinde pe elevi cu cerințele unui loc de muncă, cu rigorile unei activități desfășurate la un înalt nivel calitativ, cu competitivitatea într-un domeniu atât de dinamic precum sectorul Servicii, cu toate ramurile sale, Economic, Comerț, Turism și Alimentație, dar și în alte specializări precum Industria alimentară, este sprijinită prin aprobarea acestui proiect POCU, cu o finanțare nerambursabilă de aproximativ 500.000 euro.

Cei 185 de elevi incluși în grupul țintă vor învăța tainele meseriei la locul de muncă, în context real, sub îndrumarea unui tutore, acumulând o experiență valoroasă și foarte utilă în perspectiva inserției lor în câmpul muncii, de care vor beneficia implicit și angajatorul și, indirect, întreaga comunitate”, a mai declarat prof. dr. Cârstea.

Adauga un comentariu