Stiri si curiozitati

Acatistul Sf. Duh pentru vindecare. Citește-l în fiecare zi pentru a scăpa de boli și suferințe

Publicat: 20 mai 2022
Acatistul Sf. Duh pentru vindecare. Citește-l în fiecare zi pentru a scăpa de boli și suferințe
Acatistul Sf. Duh pentru vindecare se citește la vreme de suferință și boală.

La vreme de boală și deznădejde este bine să citim Acatistul Sf. Duh pentru vindecare. Acesta are o forță tămăduitoare deosebită și îl ajută pe cel greu încercat de probleme să scape de durerile trupești sau sufletești. Citește-l în fiecare zi pentru a scăpa de boli și suferințe.

Acatistul Sf. Duh pentru vindecare și liniște sufletească

Atunci când ne confruntăm cu o problemă de sănătate, cu dureri trupești și sufletești, putem rosti o rugăciune tămăduitoare și făcătoare de minuni. De asemenea, este bine să citim câteva acatiste pentru izbăvirea de boală și liniște sufletească. Acestea îl ajută pe credincios în cele mai grele momente.

Acatistul Sf. Duh pentru vindecare se citește cât mai des cu putință pentru a scăpa de boli, suferințe și necazuri.

,,Veniți toți credincioșii să preaslăvim pogorârea Sfântului Duh. Cel Care din sânurile Tatălui a purces asupra Apostolilor, acoperind ca și cu niște ape pământul de cunoștința lui Dumnezeu și învrednicind de harul cel de viață făcător al învierii și de slava cea de sus pe cei ce aleargă la El întru curățire, sfințind și îndumnezeind pe cei ce strigă: Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte și te sălășluiește întru noi!

Îngerii cu fețe luminoase în ceruri neîncetat slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt, după cuviința datorată Izvorului vieții și Luminii celei Nematerialnice. Dimpreună cu ei Te preaslăvim și noi, Duhule Necuprins cu mintea, pentru milele Tale cele ascunse, și cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiți sub adumbrirea Ta cea fericită.”

Pe lângă acatistele și rugăciunile de cerere pentru vindecarea bolilor și sănătate, preoții ne sfătuiesc să rostim și o rugăciune de mulțumire. Este binecunoscut faptul că acestea sunt ca o hrană spirituală pentru cel copleșit de deznădejde și împovărat de gânduri negre.

Ce să rostești pentru alinarea suferințelor și îndepărtarea relelor

Pentru a avea parte de ocrotirea divină și a scăpa de suferință este bine să citim cât mai des cu putință Acatistul Sf. Duh pentru vindecare. Acesta are o putere taumaturgică deosebită și este de grabnic ajutor pentru cel împovărat de probleme. Mai mult, putem rosti și o rugăciune către Sf. Duh pentru liniște sufletească și armonie.

,,Împărate Ceresc, Preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi şi întru Fiul pururea Te odihneşti; nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti, pe care le împărţi precum voieşti; prin care şi noi nemernicii ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua botezului nostru. Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre, ca să putem a ne face locaş Preasfintei Treimi.

Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert goneşte-l de la noi. Și ne dă nouă duhul dragostei şi al răbdării, duhul blândeţii şi al dreptăţii, ca îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci. Și aşa, ferindu-ne de tot păcatul şi împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi neruşinat şi a intra în Ierusalimul cel Ceresc, iar acolo a ne închina Ţie, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, cântând în vecii vecilor: Treime Sfântă, slavă Ţie!”

Acatistul Sf. Duh pentru vindecare se citește la vreme de suferință și boală. Acesta este făcător de minuni și îl ajută pe cel greu încercat de soartă să își păstreze speranța și să treacă mai ușor peste greutăți și suferințe trupești sau sufletești.


Schimbarea la Față, 2022: Ce înseamnă și de ce o sărbătorim
Adauga un comentariu