Stiri si curiozitati

Acatistul Sfintelor Patimi: Cum să obții mântuirea în Iisus Hristos Domnul

Publicat: 14 iun. 2021
Acatistul Sfintelor Patimi
Proeții consideră că cele mai potrivite zile în care trebuie rostit Acatistul Sfintelor Patimi ar fi cele de miercuri și vineri

Acatistul Sfintelor Patimi este unul dintre cele mai puternice acatiste spuse de creștini fiind considerat aducător de lacrimi și zdrobire de inimă și este recomandat tuturor celor ce doresc mântuirea în Iisus Hristos Domnul.

Proeții consideră că cele mai potrivite zile în care trebuie rostit Acatistul Sfintelor Patimi ar fi cele de miercuri și vineri, atunci când ne amintim în chip deosebit de patimile Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Totuși, asta nu înseamnă că un credincios nu are voie să îl citească și în alte zile.

În ceea ce privește ziua de duminică, teologii exclud total această zi pentru citirea Acatistului Sfintelor Patimi deoarece este ziua în care ne amintim întotdeauna de Învierea Domnului.

Acatistul Sfintelor Patimi: Cum se citește

Acatistul Sfintelor Patimi începe cu Tropar, glasul al 5-lea:

„Să tacă tot trupul omenesc şi să stea cu frică şi cu cutremur, şi nimic pământesc întru sine să nu gândească, că Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor merge să Se junghie şi să Se dea spre mâncare credincioşilor. Şi merg înaintea Lui cetele îngereşti cu toată căpetenia şi puterea, heruvimii cei cu ochi mulţi şi serafimii cei cu câte şase aripi, feţele acoperindu-şi şi strigând cântarea: Aliluia, Aliluia, Aliluia!“

Pe urmă se rostește Condacul 1:

„Apărătorul cel mare şi Domn al cerului şi al pământului, pe Tine, Împăratul cel nemuritor, văzându-Te răstignit pe Cruce, făptura toată s-a schimbat, Cerul s-a înspăimântat, temeliile pământului s-au clătinat. Iar noi, nevrednicii, închinăciune de mulţumire aducând Pătimirilor Tale pentru noi, cu tâlharul strigăm Ţie:Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, pomeneşte-ne întru Împărăţia Ta!Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!“

Apoi se continuă cu Icosul 1 , care are la final are mesajul „Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!“. Urmează icosuri și condace până la 13, citite alternative, cu mențiunea că fiecare Icos se încheie cu mesajul „Iisuse, Cel ce Te-ai răstignit pentru noi, mântuieşte-ne!“

Rugăciunea de final a Acatistului Sfintelor Patimi

La finalul Acatistului Maicii Domnului Vindecătoarea se citește din nou Icosul 1 și Condacul 1, urmat de Rugăciunea:

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel viu, Făcător al cerului şi al pământului, Mântuitorul lumii, iată, noi, nevrednicii şi păcătoşii, cu smerenie plecăm genunchii inimilor noastre înaintea măririi slavei Tale şi mulţumire Îţi aducem, Împărate al tuturor şi Doamne, că bine ai voit ca un om a purta toate ostenelile, nevoile, ispitele şi chinurile, ca să fii nouă pildă întru toate. Tu ai purtat toate întristările şi necazurile fiind nouă ajutor, împreună-pătimitor şi Mântuitor.

Ştim, întru tot Îndurate Stăpâne, că pentru mântuirea noastră Crucea şi Pătimirile ai răbdat, ca pe noi să ne răscumperi din robia cea cumplită a vrăjmaşului. Ce dar vom aduce Ţie, Iubitorule de oameni, pentru toate câte ai pătimit pentru noi, păcătoşii? Sufletele şi trupurile şi toate cele bune de la Tine sunt şi noi ai Tăi suntem. Numai la milostivirea Ta cea nemăsurată nădăjduim, Bune şi Îndurate Doamne, lăudăm îndelungata Ta răbdare, mărim milostivirea Ta cea multă, închinându-ne Preacuratelor Pătimiri şi cu toată dragostea sărutăm mâinile Tale, strigând: Miluieşte-ne pe noi, robii Tăi, şi fă să nu fie fără de roade întru noi Crucea Ta cea Sfântă şi ca, împărtăşindu-ne aici cu credinţă Pătimirilor Tale, să ne învrednicim a vedea şi în ceruri slava Împărăţiei Tale, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!“

La final se face otpustul, dacă acatistul a fost rostit de preot sau episcop.
Adauga un comentariu