Prima pagină » Stiri si curiozitati » Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu: Cum să te rogi la vreme de întristare sufletească sau necaz!

Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu: Cum să te rogi la vreme de întristare sufletească sau necaz!

04 nov. 2021, 13:37,
BZI.ro, în Stiri si curiozitati

Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu se citește la întristarea sufletului și la vreme de nevoie, fiind o slujbă a Bisericii Ortodoxe cu rugăciuni și cântări, prin care este invocată în ajutor Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, spre a mijloci pentru noi înaintea lui Hristos, fiind încredințați de faptul că „mult poate rugăciunea Maicii spre bunăvoirea Stăpânului”.

Paraclisul poate fi slujit de sine-stătător sau, într-o formă ușor scurtată, împreună cu Vecernia.

Slujba Paraclisului, în general, este mai complexă din punct de vedere imnografic decât cea a Acatistului, fiind formată din tropare, condace și canonul complet și se rostesc părți din Evanghelia și ectenii, acele rugăciuni de cerere.

În tradiția slavă există o slujbă similară care se numește moliftă, aceasta putând fi slujită separat sau împreună cu Sfânta Liturghie.

icoana maicii domnului

Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu se citește la întristarea sufletului și la vreme de nevoie

Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu: Cum se citește

Pentru fiecare bun creștin, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este cea mai înaltă pildă de viețuire creștină, în smerenie, curăție, cumințenie, evlavie și frică de Dumnezeu.

Maica Domnului a primit de la Dumnezeu toate darurile mântuitoare, pe care le revarsă cu generozitate asupra tuturor celor care o cinstesc ca pe Maica lui Dumnezeu.

Când se citește Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, se rostește mai întâi rugăciunea:

„Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău“.

icoana maicii domnului

După se spune „Doamne miluiește“ – de trei ori, „Tatăl nostru“, urmat de „Doamne miluiește“ – spus de 12 ori și apoi Psalmul 142.

La Vecernie se cântă stihirile pe 4, glasul al 8-lea, pe urmă glasul al 5-lea, apoi Psalmul 50, Canonul de rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu – Cântarea 1: Glasul al 8-lea, Cântarea a 3-a, Cântarea a 4-a, Cântarea a 5-a, Cântarea a 6-a, Condacul, glasul al 3-lea și Prochimen, glasul al 8-lea.

Pe urmă, se citește din Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel (IX,1-7), din Sfânta Evanghelie de la Luca, (X,38-42; XI,27-28), Cântarea a 7-a, Cântarea a 8-a, Cântarea a 9-a, Laude – stihirile pe 6, glasul al 2-lea, apoi troparele Născătoarei de Dumnezeu.

icoana maicii domnului

Al doilea paraclis al maicii domnului: Rugăciune către Preacurata Născătoare de Dumnezeu

La finalul celui de-Al doilea paraclis către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu se citește rugăciunea:

„O, preamilostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea, din buzele mele cele întinate, și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, Care S-a născut cu trupul din tine spre mântuirea noastră; Care pentru noi, păcătoșii, S-a răstignit și S-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fărădelegea mea este mai grea decât toate fărădelegile, totuși tâlharii și desfrânații pe care Iubitorul de oameni, pentru nemăsurata Lui milostivire, i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire; și, cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii Sale.

Cum să nu mă primească, dar, și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar cele pe care le ceri de la Fiul tău le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoare creștinilor. Pentru aceasta, pe tine te binecuvântăm și te preaînălțăm în vecii vecilor. Amin.“

icoana maicii domnului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *