Actualitate

Alegeri parlamentare: Cum se va face campania electorală în contextul pandemiei de COVID-19

Publicat: 04 nov. 2020

Campania electorală pentru alegerile parlamentare se va face respectând mai multe reguli, în condițiile pandemiei de COVID-19.

Ordinul comun al miniştrilor Sănătăţii şi Afacerilor Interne privind stabilirea unor măsuri de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentelor, întrunirilor, acţiunilor aferente campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din acest an a fost publicat în Monitorul Oficial.

Conform ordinului, pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentelor din campania electorală se impun următoarele măsuri:

– menţinerea distanţei fizice de minimum un metru între participanţii la evenimente/întruniri/acţiuni, inclusiv cele desfăşurate pe stradă sau din uşă în uşă;

– asigurarea condiţiilor necesare spălării sau dezinfecţiei regulate a mâinilor la locul de desfăşurare a evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor (preferabil portului mănuşilor); în cazul în care participanţii la activităţile electorale utilizează mănuşile, acestea vor fi schimbate frecvent evitându-se atingerea feţei cu mănuşile;

– asigurarea curăţeniei şi dezinfecţia riguroasă a încăperilor, inclusiv a toaletelor;

– purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, pe toată perioada desfăşurării evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor aferente campaniei electorale;

– afişarea, în locuri vizibile, a regulilor de acces şi de protecţie individuală privind purtarea măştii de protecţie, spălarea/dezinfecţia mâinilor, distanţarea fizică.

Reguli ce trebuie respectate în campania electorală

În condițiile în care riscul reprezentat de transmiterea virusului SARS-CoV-2 între persoane prin intermediul picăturilor de secreţii respiratorii, în scopul reducerii/evitării aglomeraţiei şi a contactelor interumane, se impune respectarea unor măsuri în cazul organizării de evenimente/întruniri/acţiuni care presupun prezenţa fizică a participanţilor, după cum urmează:

– limitarea numărului de persoane:

– în cazul evenimentelor/întrunirilor desfăşurate în spaţiu închis, limitarea numărului participanţilor la maximum 20;

– în cazul evenimentelor/întrunirilor desfăşurate în aer liber, limitarea numărului participanţilor la maximum 50;

– în cazul acţiunilor desfăşurate pe stradă, limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup la maximum 6;

– în cazul acţiunilor din uşă în uşă, limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2.

Măsuri impuse la organizarea de evenimente

Organizatorii evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor au obligaţia de a asigura şi de a respecta următoarele măsuri şi reguli:

– purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii la evenimente/ întruniri;

– afişarea, în locuri vizibile, a unor afişe şi/sau indicatoare privind regulile de acces în perimetrul/incinta/spaţiile în care se desfăşoară evenimentele/întrunirile, precum şi regulile de protecţie individuală privind purtarea măştii de protecţie, spălarea/dezinfecţia mâinilor, distanţarea fizică;

– efectuarea triajului observaţional şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spaţiul în care se desfăşoară evenimentele/întrunirile;

– interzicerea accesului persoanelor care prezintă semne vizibile de infecţie respiratorie la evenimente/întruniri;

– asigurarea unor fluxuri de intrare/ieşire separate, unice, ce vor facilita menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi;

– limitarea duratei evenimentelor/întrunirilor desfăşurate în spaţiu închis la maximum 2 ore;

– asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, în cazul evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor desfăşurate în aer liber;

– distribuirea materialelor de propagandă electorală se va face la standuri de autoservire;

– asigurarea de recipiente de colectare/coşuri de gunoi cu capac, dedicate exclusiv aruncării măştilor de protecţie şi, eventual, a mănuşilor, în funcţie de numărul de participanţi estimat;

– menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţii la evenimente/întruniri, inclusiv la cele desfăşurate pe stradă sau din uşă în uşă;

– scena/spaţiul destinat vorbitorilor va avea o dimensiune suficient de mare pentru a permite menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între cei ce vor urca pe scenă;

– echipamentele utilizate în campanie, microfoane, staţii de amplificare, cameră video, aparate de fotografiat se vor dezinfecta înainte şi după utilizare;

– se vor asigura toalete pentru participanţi; în cazul toaletelor ecologice, se recomandă să existe lavoare cu apă şi săpun în proximitatea acestora; de asemenea vor fi plasate dispensere/flacoane cu soluţii dezinfectante sau soluţie alcoolică 70% pentru dezinfecţia mâinilor;

– suprafeţele se vor dezinfecta periodic, folosind produse biocide autorizate/avizate;

– aerisirea temeinică a încăperilor înainte şi după eveniment/întrunire.

Adauga un comentariu