Eveniment-Social

Aproape 8.000 de elevi ieșeni au susținut proba la limba română de la Evaluare Națională pentru clasa a IV-a – GALERIE FOTO

Publicat: 18 mai 2022
o imagine cu mai multi elevi care dau un test
Marți, 17 mai 2022, 7.930 de elevi de clasa a IV-a, proveniți din 169 de unități de învățământ, au susținut proba la limba română din cadrul Evaluării Naționale

Marți, 17 mai 2022, 7.930 de elevi de clasa a IV-a, proveniți din 169 de unități de învățământ, au susținut proba la limba română din cadrul Evaluării Naționale. Elevii au primit un text, iar pe baza informațiilor citite, au trebuit să rezolve 15 exerciții. Elevii de clasa a IV-a au avut la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea testului.

Învățătorii vor corecta teste în cel mult 6 zile de la data susținerii de către elevi. Corectarea nu se va face în manieră clasică, nu se vor menționa rezolvările, ci cadrele didactice vor putea doar sublinia anumite răspunsuri, pentru a evidenția codul atribuit elevului. După corectarea testelor, părinții sau reprezentații legali ai elevilor vor fi chemați la școală, unde li se vor prezenta, în privat, testele.

Cum au arătat subiectele de la Evaluare Națională pentru clasa a IV-a, la limba română

Marți, 17 mai, elevii de clasa a IV-a au susținut testarea la limba română din cadrul Evaluării Naționale. Cu acest prilej,  le-au fost testate competențele de receptare-producere a mesajelor scrise, gradul de raportare la text, modul în care pot crea un text, precum și capacitatea de exprimare argumentată a unei păreri.

La limba și literatura română, la testul 1, elevii au primit textul „Orășelul Tabletelor”, adaptare după o povestire de Cristina Donovici. Pentru primele 13 exerciții, pe baza informațiilor din text, elevii au trebuit să aleagă răspunsurile corecte sau să aleagă afirmațiile adevărate sau pe cele false. La exercițiul numărul 14, elevii au fost puși să menționeze 4 schimbări realizate în Orășelul Tabletelor care i-au impresionat. Pentru exercițiul cu numărul 15, cerința a fost ca  într-un text de 7-8 rânduri, elevii să prezinte modul în care și-ar dori să îmbunătățească viața locuitorilor din Orășelul Tabletelor. Același tipar de exerciții l-a avut și testul 2, unde elevii au primit textul „Bărcuța de jucărie”.

La matematică, se evaluează competențele matematice conform programei, existând testări din toate capitolele: numere naturale de la 0 la 1.000.000, scrierea numerelor cu cifre romane, adunarea și scăderea în concentrul 0-1.000.000, înmulțirea și împărțirea în același concentru, ordinea efectuării operațiilor, rezolvare de probleme tradiționale, metode de rezolvare a problemelor, fracții, elemente de geometrie, unități de măsură, tabele și organizatori grafici. Testările din cadrul Evaluării Naționale cuprind atât itemi formulați în manieră grilă, cu o singură variantă de răspuns corectă, cât și exerciții tradiționale, care presupun rezolvarea prin operații.

Cum sunt evaluați elevii de clasa a IV-a

Evaluarea testelor se face în cadrul școlii de cadre didactice de către două cadre didactice: învățătorul de la clasă și un alt cadru didactic din școală, care nu a predat la clasă și nu a fost nici asistent. La corectare nu se precizează rezultatele corecte, așa cum procedează învățătorii în mod normal, dar se pot face mențiuni și se pot sublinia anumite lucruri, pentru a evidenția și argumenta codul atribuit elevului.

Cadrele didactice vor corecta testele în maximum 6 zile de la susținere. După corectarea lucrărilor, fiecare părinte/reprezentat legal va trebui să se prezinte la unitatea de învățământ pentru a lua la cunoștință rezultatele, comunicarea acestora făcându-se în mod individual și privat. Învățătorul de la clasă le va arăta părinților testul, le explică acordarea codurilor în funcție de greșelile făcute și întocmește un proces verbal, care este mai apoi semnat de către părinte.

La finalul evaluărilor, învățătorul clasei întocmește un raport la nivelul clasei, în care sunt trecute toate codurile obținute la fiecare item cu toate explicațiile necesare acordării respectivului cod, pentru fiecare elev în parte.

Raportul privind rezultatele obținute la Evaluare Națională pentru clasa a IV-a este discutat la nivelul catedrei, pentru ca mai apoi să fie inclus într-un raport realizat la nivel de școală.

AICI Evaluarea Națională la Limba Română pentru elevii de la școlile și secțiile cu predare în limbile minorităților naționale – Test 1

AICI Evaluarea Națională la Limba Română pentru elevii de la școlile și secțiile cu predare în limbile minorităților naționale – Test 2

AICI Evaluarea Națională la Limba Română – Test 1

AICI Evaluarea Națională la Limba Română – Test 2
Adauga un comentariu