Economic Local

Aspecte statistice privind forța de muncă în județul Iași, la începutul și după șase luni de pandemie

Publicat: 03 oct. 2020
Ciprian Iftimoaei

Ciprian Iftimoaei

La sfârșitul anului 2019, indicatorii statistici care caracterizează forța de muncă la nivelul județului Iași descriau o evoluție pozitivă: efectivul de salariați era în creștere, șomajul în scădere, salariul mediu net în creștere, la fel și puterea de cumpărare a salariaților ieșeni. În articolul de față, propunem o analiză a indicatorilor statistici ai forței de muncă de la sfârșitul anului 2019, comparativ cu luna iulie a anului 2020, pentru a surprinde tendințele de pe piața forței de muncă pe perioada pandemiei de COVID-19

La finalul lunii decembrie 2019, efectivul de salariați ajunsese la 176.944 persoane, în creștere cu 5.365 persoane (+3,1 la sută ) față de luna decembrie 2018. Câștigul salarial mediu net era de 3.302 lei (+16,6 la sută față de decembrie 2018), iar comparativ cu luna anterioară (noiembrie 2019), înregistrase o majorare cu 3,5 la sută. Indicele câștigului salarial real pentru luna decembrie 2019 față de luna decembrie 2018, calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal net și indicele prețurilor de consum, în județul Iași, a fost de 112,1 la sută. Cu alte cuvinte, puterea de cumpărare a salariului crescuse cu 12,1 la sută. Rata șomajului înregistrată în județul Iași la finele lunii decembrie 2019 a fost de 2,7 la sută, mai mică cu 0,3 puncte procentuale față de valoarea înregistrată la nivel național.

Criza sanitară generată de pandemia de COVID-19 a modificat trendul pozitiv al pieței forței de muncă, la nivel național și județean. Perioada în care a fost instituită starea de urgență (17 martie – 15 mai 2020), prelungită cu starea de alertă care este valabilă și în prezent, nu avea cum să nu afecteze activitatea economică, în special transportul de persoane și mărfuri, turismul, anumite servicii. Industria județului Iași dădea ușoare semne de intrare într-o zonă de declin, pe fondul reducerii comenzilor de la partenerii comerciali din U.E. În luna decembrie 2019, producția industrială a scăzut cu 1,5 la sută față de luna similară a anului 2018, deși cifra de afaceri a unităților din industie se majorase cu 12,9 la sută, comparativ cu decembrie 2018. Agricultura a continuat să fie afectată de seceta de la sfârșitul anului 2019, prelungită pe parcursul anului 2020. Efectele secetei se vor răsfrânge asupra producției animaliere, precum și asupra producției de vegetale la principalele culturi. Aceste date statistice vor fi culese la sfârșitul anului în curs, analizate și diseminate abia anul viitor.

Conform ultimului buletin statistic al județului Iași pentru luna iulie 2020, efectivul de salariați a fost de 175.416 persoane, în scădere cu 1528 de salariați față de luna decembrie 2019, respectiv în scădere cu 2015 persoane (-1,1%) față de luna iulie 2019. Aceasta reducerea a numărului de salariați poate fi pusă, doar în parte, pe seama impactului crizei sanitare asupra economiei județului Iași. Cu siguranță, efectivul salariaților ar fi scăzut și mai mult dacă nu intra în funcțiune „șomajul tehnic” ca masură asistențială luată de guvern în sprijinul firmelor afectate de criza sanitară, cu probleme în susținerea liniilor de producție sau în ceea ce privește comenzile. Pe scurt, statul a intervenit cu bani în susținerea salariilor angajaților din mediul privat (75% din salariul mediu brut pe economie) pentru a nu fi concediați pe perioada în care firmele se confrunta cu dificultăți economice și financiare. Ca masură de protecție socială și de menținere în câmpul muncii a salariaților, șomajul tehnic exista și înainte de criza sanitară, însă era suportat de angajatori.

În luna iulie 2020, câstigul salarial mediu nominal brut în județul Iași a fost de 5.408 lei (+6,0% fața de luna iulie 2019), iar cel mediu net de 3389 lei (+7,9% fața de luna iulie 2019). Față de media pe țară, câstigul salarial mediu net din județul Iași, realizat în luna iulie 2020, a fost mai mare cu 0,5%. Cele mai bune câstiguri salariale s-au înregistrat în sectorul Construcțiilor și Industriei, unde salariul mediu net realizat în iunie 2020 a crescut cu 10,2% față de luna similară a anului 2019. Indicele câstigului salarial real pentru luna iulie 2020, față de luna iulie 2019, calculat ca raport între indicele câstigului salarial nominal net și indicele prețurilor de consum, în județul Iași, a fost de 105,0%, ceea ce înseamnă că puterea de cumparare a salariului a crescut cu 5,0%.

Șomajul nu a crescut semnificativ în această perioadă deoarece, practic, măsura șomajului tehnic a menținut în câmpul muncii salariații din județul Iași. Rata șomajului înregistrată în județul Iași în luna iulie 2020 a fost de 3,0%, mai mare cu 0,2% față de luna iulie 2019. Însă, atunci când discutam despre șomaj trebuie să avem în vedere nu numai datele operative oferite de ANOFM, pentru care șomerii sunt acele persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, ci și șomajul conform metodologiei Biroului Internațional al Muncii, care ia în calcul persoanele neocupate, cu vârste cuprinse între 20 și 74 de ani, chiar dacă nu se află în evidențele ANOFM. În luna august 2020, rata șomajului cf. BIM în forma ajustată sezonier a fost de 5,3%.

Înainte de pandemia de COVID-19, angajatorii clamau o criză a forței de muncă, în special a celei calificate pentru sectorul Industrie și Construcții, pentru ca, numai după jumătate de an, să sesizam o reducere a efectivului de salariați. Pe lângă indicatorii statistici prezentați, tabloul forței de muncă trebuie completat și cu indicatorii care descriu costul forței de muncă, respectiv productivitatea muncii raportată la salarii pentru anul 2020, în momentul în care vor fi disponibili în bazele de date ale INS.

Ciprian Iftimoaei este lector asociat doctor la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Al.I. Cuza” din Iași și director adjunct al Direcției Județene de Statistică Iași.

Adauga un comentariu