Eveniment-Social

Calendar ortodox 16 noiembrie 2020 – Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

Publicat: 16 nov. 2020
Sfântul Apostol și Evanghelist Matei
Evanghelia lui se mai numește și Evanghelia Împărăției, pentru că Matei folosește foarte des sintagma "Împărăția cerurilor"

Luni, 16 noiembrie 2020, este celebrat Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, unul dintre cei doisprezece Apostoli aleși de Hristos. Potrivit tradiției creștine, Matei este autorul primei Evanghelii. Se mai știe despre acesta că a murit ca martir în Etiopia, fiind ars pe rug de păgâni.

Sfântul Matei este unul dintre cei doisprezece Apostoli aleși de Hristos. Înainte de a ajunge Apostol, a fost vameș și se numea Levi. Era originar din Capernaum și era fiul lui Alfeu. Nu se știe dacă a fost căsătorit. Conform tradiției creștine, Matei este autorul primei Evanghelii. Eusebiu și Sfântul Epifanie ne mârturisesc că Matei a scris Evanghelia în limba aramaica ți în limba greacă. Din Martirologiul roman aflăm că a suferit moarte martirică în Etiopia, fiind ars pe rug de păgâni.

Evanghelia după Matei se află înscrisă în lista Canonului Muratori și amintită de Sfinții Părinți Atanasie cel Mare, Chiril al Ierusalimului și Grigore de Nazianz. Ea este recunoscută ca autentică și de sinoadele particulare din Laodiceea (360), canonul 60 Hipo (393) și confirmată de Sinodul ecumenic Trulan (692) și sinodul al VII-lea (787). Scopul evanghelistului a fost să dovedească primilor cititori că Hristos este Mesia cel prezis de profeți și în persoana Sa s-au îndeplinit toate vechile profetii.

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei a scris Evanghelia Împărăției

În Evanghelia scrisă de Matei, se face trecerea de la Vechiul Testament spre Noul Testament. Pentru acest motiv, Sfinții Părinți au hotărât ca Evanghelia scrisă de el să fie prima, cel mai aproape de Vechiul Testament. Evanghelia Sfântului Apostol Matei îi are în vedere pe iudei și pe păgâni, și din acest motiv ea este considerată mai mult o Evanghelie de convertire a popoarelor la credință.

După mărturia lui Irineu de Lyon, Evanghelia după Matei a fost scrisă spre sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60 ai primului secol creștin.

Evanghelia lui se mai numește și Evanghelia Împărăției, pentru că Matei folosește foarte des sintagma „Împărăția cerurilor”. Evanghelia după Matei este citita în Biserică timp de șaptesprezece duminici după Duminica Rusaliilor și în duminicile în care se lasă sec de carne și de brânză. Și în alte multe zile din an se citesc pericope din Evanghelia după Matei, precum și la Praznice și la multe sărbători ale Sfinților.

Troparul Sfântului Apostol Matei

Apostole Sfinte şi Evanghelist Matei, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.”

Condacul Sfântului Matei

Jugul vămii lepădând, la jugul dreptăţii te-ai lipit şi te-ai arătat neguţător întru toate ales, bogăţie adunând înţelepciunea cea din înălţime. Pentru aceasta ai propovăduit cuvântul adevărului şi ai ridicat sufletele celor trândavi, arătând în scris ceasul judecăţii.”

Astăzi, în cea de-a doua zi a Postului Crăciunului, de Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, le urăm la mulți ani tuturor celor care îi poartă numele.

Adauga un comentariu