Economic Local

Cât de eficient se produce energia în municipiul Iași? Resursele regenerabile devin o soluție tot mai reală pentru populație

Publicat: 18 feb. 2020

Cea mai mare cantitate de energie produsă la nivelul municipiului Iași se realizează prin intermediul Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică. Aproape jumătate dintre consumatorii casnici și industriali din oraș se folosesc de energia produsă de operatorul Veolia Energie Iași. În principal, aici sunt folosiți combustibili fosili, în vreme ce energia solară și cea eoliană pot fi o soluție pentru viitor. Economiile de resurse energetice conduc, în principal, la reducerea facturii energetice și la reducerea emisiilor de gaze poluante, cu efect de seră

La nivelul Iașului, principalii consumatori, respectiv principalele activități care generează un consum energetic important sunt clădirile rezidențiale și nerezidențiale. În cazul acestora, consumurile energetice sunt determinate în special de instalațiile de încălzire și de preparare a apei calde menajere, precum și de consumul realizat de electrocasnice.

În Municipiul Iași, asigurarea energiei termice pentru încălzire și apă caldă de consum se realizează în sistemul centralizat, operat de către Veolia Energie începând din anul 2012.
În prezent, sistemul centralizat de termoficare din Iași are o sursă de producere a energiei electrice și termice la CET 1 (aflat în zona Tudor Vladimirescu) și CET 2 (situat în Holboca).

Ca urmare a modificărilor și modernizărilor aduse schemei de funcționare a CET 1, acesta este utilizat pentru producerea apei fierbinți necesare preparării apei calde de consum în perioada de vară. În CET 1 funcționează doar surse de producere separate a energiei termice, respectiv cazane de apă fierbinte tip CAF cu putere instalată P-250Gcal/h care utilizează drept combustibil gazele naturale. CET 2 este sursa de producere în cogenerare a energiei electrice și termice, utilizată în perioada de iarnă. Puterea electrică este de 100 MWe, puterea termică este de 610MWt. Cele două centrale sunt interconectate prin rețeaua de transport în care fiecare asigură temperatura agentului termic primar necesară preparării agentului termic secundar pentru încălzire și apă caldă în punctele termice.

Câtă energie termică și electrică se produce la CET Iași

Conform unui studiu intern, la CET sunt conectate 29.102 de apartamente, în care locuiesc aproximativ 87.306 de persoane (s-a considerat o medie de 3 persoane/apartament). Energia termică produsă este destinată pentru încălzire și apă caldă de consum, necesar a fi livrată utilizatorilor de tip casnic și agenților economici, instituții publice. În urmă cu doi ani, cantitatea de energie termică produsă a fost de 429.145 Gcal/an, iar cantitatea de energie electrică produsă a fost de 230,28 MW/an.

Evacuarea căldurii din cele două centrale se realizează prin 5 magistrale. Lungimea totală este de 86,03 km de traseu, din care circa 55 procente supraterană, iar restul este în canale nevizitabile. La lungimea magistralelor se adaugă conductele de legătură între cele două centrale cu lungime de 11,5 km de traseu, astfel încât lungimea totală a rețelei termice primare este de 97,5 km. Puterea termică instalată totală este de 567,4 Gcal/oră din care 440,1 Gcal/h pentru încălzire și 127,3 Gcal/h pentru apă caldă de consum. De asemenea, consumul mediu anual de energie electrică aferent consumatorilor casnici este de 1,4 MWh/an.

Potențialul de producere și utilizare a energiei regenerabile în Iași

Valorificarea potențialului surselor regenerabile de energie conferă premise reale de realizare a unor obiective strategice privind creșterea siguranței în alimentarea cu energie la nivelul Iașului. Căldura generată de soare se poate folosi în principal pentru producerea de energie electrică și prepararea apei calde de consum și agentului termic pentru încălzire.

Avându-se în vedere hărțile de temperaturi prezentate de autorități, se poate spune că în zona Municipiului Iași potențialul de utilizare a energiei solare corespunde unui nivel ridicat caracterizat de următorii parametrii: iradierea anuală globală obținută de modulele fotovoltaice înclinate optimal este cuprinsă în intervalul 1328,1 – 1358,9 kWh/m2. Totodată, durata medie anuală de strălucire a soarelui este cuprinsă în intervalul 2.000 – 2.100 ore/an.

Ca urmare, în Municipiul Iași pot fi avute în vedere soluții bazate pe energie solară, cu aplicare în: iluminatul public, instituții de învățământ și în clădiri administrative (producere de energie termică pentru preparare apă caldă menajeră cu panouri solare termice); și irigații (producere energie electrică cu panouri solare fotovoltaice).

Energia eoliană poate fi o soluție

De asemenea, potențialul de utilizare al energiei eoliene corespunde unui nivel ridicat caracterizat de următorii parametrii la nivelul municipiului Iași: viteza medie anuală a vântului este cuprinsă în intervalul 3 – 6 m/s, iar numărul de ore cu o viteză a vântului mai mare de 4 m/s este de circa 3.000 h/an.

Aplicațiile moderne ale energiei geotermale includ pompe geotermale pentru încălzirea și răcirea locuințelor, însă la nivelul Municipiului Iași, posibilitatea de accesare a acestei forme de energie prezintă un nivel foarte scăzut, în acest moment nefiind identificate zone cu potențial geotermal. De asemenea, la nivelul Municipiului Iași există un potențial mediu de utilizare a resurselor energetice sub formă de biomasă bazat în principal pe activitățile agricole și pe existența unei suprafețe importante de terenuri agricole în zonă.

La nivelul municipiului Iași este derulat programul „CLEAN- Tehnologii și inovare pentru regiuni cu emisii de carbon scăzute”. În urma măsurătorilor realizate în U.E., s-a concluzionat că aproximativ 40 la sută din consumul energetic este datorat clădirilor, iar cele vechi ajung să consume și de la 8 până la 12 ori mai mult combustibil pentru încălzire decât cele noi. Economiile de resurse energetice conduc, în principal, la reducerea facturii energetice și la reducerea emisiilor de gaze poluante, cu efect de seră.

Adauga un comentariu