National

Ce obligații au românii de la 1 martie 2022. ANAF a făcut anunțul

Publicat: 28 ian. 2022
Obligativitatea comunicãrii cu organul fiscal prin Spaţiul Privat Virtual

Obligativitatea comunicãrii cu organul fiscal prin Spaţiul Privat Virtual. Începând cu data de 1 martie 2022, contribuabilii/plãtitorii persoane juridice, asocieri şi alte entitãþi fãrã personalitate juridicã, precum şi persoane fizice care desfăşoară o profesie liberalã sau exercitã o activitate economicã în mod independent sunt obligaţi sã transmitã organului fiscal cereri, înscrisuri sau orice alte documente prin mijloace electronice de transmitere la distanþã.
În situaţia în care contribuabilii/plãtitorii nu îşi îndeplinesc obligaţia comunicãrii prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distantã a cererilor, înscrisurilor sau oricãror altor documente, iar acestea sunt depuse la organul fiscal central în format letric, nu vor fi luate în considerare.

Comunicarea prin mijloace electronice de transmitere la distantã se face prin înrolarea în sistemul de comunicare electronicã dezvoltat de Ministerul Finanţelor / ANAF respectiv prin serviciul Spaţiul Privat Virtual.

Informaþii suplimentare privind înregistrarea în Spaţiul Privat Virtual se gãsesc pe site-ul www.anaf.ro, la urmãtorul link:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/inreg_inrol_pf_pj_spv.
Comentarii
Adauga un comentariu