Stiri si curiozitati

Cele 10 porunci din Biblie pe care ar trebui să le învețe și copiii

Publicat: 04 oct. 2021
Moise cu cele 10 porunci bătute în piatră
Toate cele zece porunci sunt importante pentru credincioși și le învață încă de când sunt mici.

Cele 10 porunci din Biblie sunt cunoscute sub numele de Decalog. Acestea au fost rostite de către Dumnezeu lui Moise și au fost transmise mai departe credincioșilor.

Cele porunci sunt valabile atât pentru iudei, cât și pentru religia catolică și cea ortodoxă. S-au transmis din generație în generație, iar fiecare dintre ele are o însemnătate aparte. Textul acestora poate fi întâlnit în cărțile „Ieșirea” și „Deuteronomul” ale Vechiului Testament.

Cele 10 porunci din Biblie: Adevărații credincioși le respectă cu sfințenie

Porunca este o dispoziție orală sau scrisă, dată de către o autoritate sau de către o persoană cu autoritate și care trebuie respectată fără doar și poate. Astfel că, toate cele zece porunci sunt importante pentru credincioși și le învață încă de când sunt mici. Iată care sunt:

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului şi din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!

2. Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici un fel de asemănare a niciunui lucru din câte sunt în cer, sus, şi din câte sunt pe pământ, jos, şi din câte sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor, nici să le slujeşti, că Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina părinţilor ce Mă urăsc pe Mine, până la al treilea şi al patrulea neam, și Mă milostivesc până la al miilea neam către cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.

3. Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe cel ce ia în deşert numele Lui.

 

4. Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfinţeşti. Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate treburile tale, iar ziua a şaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău: să nu faci în acea zi niciun lucru: nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine,

5. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie.

6. Să nu ucizi!

7. Să nu fii desfrânat!

8. Să nu furi!

9. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău!

10. Să nu doreşti casa aproapelui tău; să nu doreşti femeia aproapelui tău, nici ogorul lui, nici sluga lui, nici slujnica lui, nici boul lui, nici asinul lui şi niciunul din dobitoacele lui şi nimic din câte are aproapele tău!” (Ieșire 20, 2-17)

Cât de necesară este respectarea celor 10 porunci?

Nu este o alegere a creștinilor respectarea doar a unora dintre porunci. Potrivit Bibliei, Iacov 2:10-11: „Căci cine păzeşte toată Legea şi greşeşte într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Căci, Cel ce a zis: Să nu preacurveşti, a zis şi: Să nu ucizi. Acum, dacă nu preacurveşti dar ucizi, te faci călcător al Legii.”

Așadar, respectarea tuturor poruncilor este esențială pentru dobândirea mântuirii. Cine nu respectă, chiar și o singură poruncă, se face vinovat de toate. Dacă nu preacurvești, dar ucizi, te faci răspunzător de încălcarea Decalogului.

Adauga un comentariu