Stiri si curiozitati

Cele mai frumoase rugăciuni pentru copii recomandate de Arsenie Boca

Publicat: 17 apr. 2024
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Cele mai frumoase rugăciuni pentru copii recomandate de Arsenie Boca
Rugăciunile pentru copii recomandate de Arsenie Boca sunt pentru a îl ruga pe Dumnezeu să aibă grijă de cei mici

Iată cele mai frumoase rugăciuni pentru copii recomandate de Arsenie Boca. Sfântul Ardealului este considerat unul dintre cei mai importanți duhovnici din România, rugăciunile și sfaturile lui au dăinuit în timp și sunt spuse zilnic de mii de credincioși din toată țara.

Rugăciunile pentru copii recomandate de Arsenie Boca sunt unele dintre cele mai frumoase scrieri pentru a te ruga lui Dumnezeu să aibă grijă de cei mici și să îi ajute dacă trec printr-o perioadă mai grea, mai ales dacă au probleme de sănătate sau nu se descurcă la școală. De asemenea, este recomandat și acatistul pentru copii să fie spus zilnic.

Rugăciunea lui Arsenie Boca pentru copii:

Arsenie Boca, recunoscut în toată țara ca Sfântul Ardealului, a dus o viață grea, plină de dificultăți. În această perioadă, el însă nu s-a abătut de la cuvântul Domnului, ba mai mult, nu a încetat să scrie și să se roage pentru oameni. Astfel, rugăciunea adresată chiar părintelui ardelean, se poate rosti în fiecare zi, fie la o icoană, fie cu o lumânare aprinsă, pentru a-ți ajuta copilul să se vindece de boli.

„Sfinte Preacuvioase Părinte Arsenie, îndreptător al sufletelor noastre și tămăduitor al bolilor sufletești și trupești, ca cel ce ai fost împodobit cu adânc de cunoaștere a făpturii omenești, te rugăm în vreme de durere și mâhnire, caută cu milă spre noi, păcătoșii fiii tăi duhovnicești și mijlocește către Preabunul nostru

Mântuitor, iertare de păcate și vindecare de toată neputința. Părinte Sfinte, care ai mare îndrăzneală în fața Tronului Ceresc, te chemăm cu mare de lacrimi, dar cu nădejde că cele spre vindecare sufletească și trupească, spre mântuire și sfințire, le vom dobândi prin tine, cel ce ne-ai încredințat prin aceste cuvinte: «Eu mă duc, dar de acolo de unde voi fi, am să vă ajut mai mult ca și până acum».

După cum în viață pe cei aflați în mari necazuri și suferințe cumplite îi tămăduiai îndată, așa și acum pe noi, cei păcătoși, însă chemați cu dragoste la mormântul tău încununat cu har ceresc și flori, ne primește și ne mângâie, sfânt și bun Părinte.

Ne scoate din negura păcatelor și a patimilor. Dăruiește-ne binecuvântarea ca să purtăm crucea vieții spre înviere și luminare desăvârșită. Doctor și tămăduitor de orice suferință, te rugăm, vindecă-ne pe noi, fiii tăi și pe cei ce îi aducem în lacrimi și rugăciuni la crucea sfântă a mormântului tău, izvorâtor de pace, har și binecuvântarea ta de bun și sfânt Părinte,

îți mulțumim și te rugăm să ne fii mereu aproape cu rugăciunea și ajutorul pe care ni-l aduci din Cerul Sfânt, spre slava marelui și minunatului nostru Dumnezeu și spre mântuirea sufletelor noastre. Amin. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale Sfântului Părintelui nostru Arsenie, miluiește-ne pe noi, păcătoșii. Amin”.

Această rugăciune poate fi spusă atât dimineața, sau seara, sau oricând simți că este nevoie de ajutorul divin.

Rugăciunile pentru sine și pentru semeni, scrise de Arsenie Boca:

Cu toate că este important să ne rugăm, mai ales pentru cei mici, trebuie să ținem cont că trebuie să credem cu adevărat în puterea divină, fără o doză de optimism și speranță, vindecarea nefiind posibilă.

„Cred într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, Unul născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toți vecii.

Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, Cel de o Ființă cu Tatăl, prin Care toate S-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri și S-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, și S-a făcut Om.

Și S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, și a pătimit și S-a îngropat, și a înviat a treia zi, după Scripturi. Și S-a suit la ceruri, și șade de-a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și cei trecuți în neființă, a Cărui împărăție nu va avea sfârșit.

Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel Ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care a grăit prin Prooroci.

Într-Una sfântă, sobornicească și apostolică Biserică. Mărturisesc, întru iertarea păcatelor. Aștept învierea celor adormiți și viața veacului ce va să fie. Amin!”

Această rugăciune trebuie rostită la începutul fiecărei săptămâni pentru a-i ajuta pe membrii familiei și a te apropia mai mult de Dumnezeu și de harul Lui.

Rugăciunile date de Arsenie Boca pentru copii sunt unele dintre cele mai frumoase rugăciuni, care aduc prin ele și darul vindecării.

Adauga un comentariu