Actualitate

CNSU a emis o nouă Hotărâre prin care se elimină mai multe restricții pentru nevaccinați

Publicat: 07 dec. 2021
Coronavirus

Comitetul Național pentru Situații de Urgenă a adoptat în ședința de astăzi, 7 decembrie 2021, Hotărârea numărul 112 prin care se propune prelungirea stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu menținerea măsurilor în vigoare, la care se adaugă următoarele excepții:

-eliminarea interdicțiilor de circulație a persoanelor;

-creșterea intervalului orar în care este permisă desfășurarea activităților cu publicul pentru toți operatorii economici, inclusiv pentru competițiile sportive și activitățile cultural artistice între 05,00 -22,00;

-eliminarea obligativității purtării măștii de protecție pentru toate spațiile publice deschise neaglomerate;

-eliminarea restricțiilor referitoare la programul operatorilor economici de tipul restaurantelor și cafenelelor în perioadele 24.12.2021-25.12.2021 și 31.12.2021 – 01.01.2022;

-permiterea accesului în cadrul operatorilor care comercializează produse nealimentare, centrelor și parcurilor comerciale, și pentru persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR sau antigen rapid;

-permiterea cazării în structurile de primire turistice și pentru persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR sau antigen rapid;

-permiterea accesului tuturor persoanelor în cadrul spațiilor de comercializare a produselor nealimentare, cu suprafața mai mică sau egală de 200 mp, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană.

Click aici pentru a vedea ce măsuri de prevenire și control a infecțiilor sunt propuse a se aplica pe durata stării de alertă

 HOTĂRÂRE nr. 112 din 07.12.2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Având în vedere analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență  generată  de  virusul  SARS-CoV-2,  pe  teritoriul  României  la  data  de 05.12.2021, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției,

luând  în  considerare  propunerile  formulate  în  cadrul  ședinței  de  lucru organizate în data de 05.12.2021 la sediul Guvernului României sub conducerea Primului   Ministru   și   cu   participarea   reprezentanților   Ministerului   Sănătății, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale și Institutului Național de Sănătate Publică,

ținând cont de măsurile deja întreprinse la nivel național pentru creșterea capacității   unităților   sanitare   în   vederea   acordării   asistenței   medicale   de specialitate  pacienților  infectați  cu  virusul  SARS-CoV-2,  inclusiv  prin  limitarea internărilor  și  intervențiilor  medicale  ce  nu  reprezintă  urgențe  de  sănătate  și transformarea unor unități sanitare în spitale dedicate tratamentului acestora,

în  contextul  necesității  menținerii  condițiilor  socio–economice  necesare desfășurării  activităților specifice economiei naționale, concomitent cu realizarea unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5, art. 8, art. 9 alin. (1), art. 13, art. 17, art. 19, art. 21,  art. 32 alin. (2), art. 37, art. 41, art. 42, art. 43 alin. (1), art. 44 alin. (2) și (3), art. 45 alin. (1) și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) și n)  din  Ordonanța  de  urgență  a  Guvernului  n  21/2004  privind  Sistemul Național  de  Management  al  Situațiilor  de  Urgență,  aprobată  cu  modificări  și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea  şi  componența  Comitetului  Național  pentru  Situații  Speciale  de Urgență,

Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

Art.1 – Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 09.12.2021.

Art.2 – Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2, propuse a fi adoptate începând cu data de 09.12.2021, în contextul epidemiologic actual, sunt prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

Art.3 – Măsurile propuse în prezenta hotărâre produc efecte doar în situația aprobării lor prin acte normative ale Guvernului sau, după caz, ale conducătorilor ministerelor sau organelor administrației publice centrale.

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență.

Adauga un comentariu