Eveniment-Social

Concurență record pe facultăți, în ultimii 10 ani, și succes important la sesiunea de admitere de toamnă 2020 organizată de Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

Publicat: 12 sept. 2020
Universitatea de Agronomie din Iași a încheiat cu succes, fără precedent în ultimii 10 ani, sesiunea de admitere de toamnă 2020
Sesiune de succes și concurență record pe facultăți, la admiterea de toamnă 2020, organizată la Universitatea de Agronomie din Iași

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași a finalizat cu succes etapa la admiterea de toamnă 2020, la studiile de licență și masterat. A fost o concurență record pe facultăți, la nivel de locuri scoase la concurs bugetate.
În cele 4 zile dedicate înscrierilor, la Universitatea de Agronomie și-au depus dosarele, atât on-line, cât și la sediul facultăților, peste 440 de candidați pe 74 locuri finanțate de la buget și 122 cu taxă

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) „Ion Ionescu de la Brad” din Iași a finalizat cu succes etapa de admitere de toamnă 2020, la studiile de licență și masterat. În cele 4 zile dedicate înscrierilor, la USAMV Iași și-au depus dosarele, atât on-line, cât și la sediul facultăților, peste 440 de candidați pe 74 locuri finanțate de la buget și 122 cu taxă. Cea mai mare concurență a fost înregistrată la Facultatea de Agricultură, unde au fost 3,5 candidați pe un loc, la mare căutare fiind specializările din cadrul Ingineriei produselor alimentare, Agronomiei, Managementului și dezvoltării rurale. În top urmează Facultatea de Zootehnie, cu aproape 3 candidați pe loc, Facultatea de Medicină Veterinară, cu 2,44 candidați pe loc, iar la Facultatea de Horticultură au fost aproape doi candidați pe un loc.

Concurență record pe facultăți și succes la sesiunea de admitere de toamnă 2020 organizată de Universitatea de Agronomie din Iași

Pe de altă parte, programele de studiu oferite la masterat au fost, de asemenea, căutate de candidați. Aici, pe cele 42 locuri bugetate scoase la concurs, s-au înscris 66 de candidați. Reamintim că și în sesiune din iulie, USAMV Iași a înregistrat un record în ceea ce privește numărul de dosare depuse pentru înscrierea la programele de studiu oferite de instituția de învățământ ieșeană, fiind peste 2.000 de dosare pe cele 674 locuri fără taxă. De precizat că vineri, 11 septembrie, au fost programate înmatricularea și semnarea contractelor de studii, urmând ca de luni, 14 septembrie să înceapă noul an universitar 2020-2021. Pentru a respecta toate condițiile de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, festivitatea va avea loc în aer liber. Asta pe terenul de fotbal din cadrul bazei sportive a USAMV Iași și va fi organizată de fiecare facultate, conform unui program distinct.

Ceremonie specială, la deschidere de an universitar, luni, 14 septembrie 2020, în aer liber la USAMV Iași

După ceremonia specială, la deschidere de an universitar, luni, 14 septembrie 2020, în aer liber la USAMV Iași fiecare facultate va organiza momente similare. Facultatea de Agricultură va da tonul la ora 10:00 și alături de conducere vor fi prezente cadrele didactice și studenții de anul I. Facultatea de Horticultură va continua festivitatea dedicată deschiderii noului an la ora 11:00, Facultatea de Zootehnie va întâmpina bobocii la ora 12:00, iar Facultatea de Medicină Veterinară are programată ceremonia la ora 13:00. Pentru a respecta numărul maxim de participanți admiși la o adunare, din ceilalți ani de studii au fost invitați doar studenții cu merite profesionale la sfârșitul anului universitar trecut, deoarece aceștia vor primi premii de excelență pentru rezultate deosebite.

Cum vor avea loc cursurile pentru studenți la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară

Conform deciziilor luate de către conducerea USAMV, în primele 7 săptămâni din semestrul I, studenții de la ciclul de licență, învățământ cu frecvență, de la facultățile de Agricultură, Horticultură și Zootehnie, din anii I și II, vor efectua activități didactice practice (laboratoare/seminarii) față în față, iar studenții din anii III și IV vor efectua aceste activități didactice on-line. Studenții de la Facultatea de Medicină Veterinară, din subgrupele A, din toți anii de studii, vor efectua activități didactice practice față în față, iar studenții din subgrupele B, din toți anii de studii, vor efectua aceste activități on-line.

Adauga un comentariu