Eveniment-Social

Consultare publică privind Strategia de Dezvoltare a arealului Spitalului Regional de Urgență Iași după un concept Smart City

Publicat: 20 oct. 2020

Primăria Municipiului Iași elaborează în această perioadă Strategia de Dezvoltare a arealului Spitalului Regional de Urgență Iași după un concept Smart City. Proiectul urmărește să traseze prioritățile strategice ale dezvoltării arealului Spitalului Regional de Urgență în acord cu nevoile de dezvoltare ale Municipiului Iași și Zonei Metropolitane, deschizând oportunități pentru toți cetățenii privind dezvoltarea bazată pe cunoaștere și tehnologie și valorificând potențialul pentru excelență în sprijinirea inovării tehnologice. 

Dezvoltarea bazată pe conceptul de Smart City presupune dezvoltarea unor soluții noi în domenii precum clădiri inteligente și eficiente energetic, crearea de locuri de muncă în domenii avansate, antreprenoriat, susținerea excelenței în medicină și servicii medicale, mobilitate inteligentă și fără emisii de carbon, interacțiune facilă a cetățenilor cu administrația publică, precum și alte soluții ce sprijină dezvoltarea unui areal gândit în scopul susținerii inovării pe toate palierele. 

Spitalul Regional de Urgență din Municipiul Iași

Practic, Spitalul Regional de Urgență poate deveni catalizatorul transformării Municipiului Iași pe baza tehnologiei și inovării nu doar în domeniul medical, ci și în toate aspectele care influențează atractivitatea arealului în care acesta va fi dezvoltat, prin soluții moderne, aliniate standardelor globale și în acord cu principiile dezvoltării durabile.

Astfel, Spitalul Regional de Urgență va deveni, în primul rând, un factor de dezvoltare la nivelul Municipiului și Zonei Metropolitane Iași, cu implicații asupra calității vieții, dezvoltării economice, deschiderii de oportunități în domeniile deja consacrate de potențial local și asupra testării de noi soluții ce pot fi replicate și în alte părți ale orașului.

Cum arealul va deservi nu doar personalul medical, ci și întreaga populație a Municipiului și Zonei Metropolitane Iași, implicarea cetățenilor în conturarea conceptului de dezvoltare este esențială pentru asigurarea îndeplinirii așteptărilor acestora cu privire la funcționalitățile ce ar trebui să se regăsească în arealul spitalului. 

Răspunsurile la chestionarul disponibil mai jos vor fi integrate în Strategia de Dezvoltare a arealului Spitalului Regional de Urgență și vor asigura o sursă importantă de inspirație pentru trasarea principalelor direcții de dezvoltare. Pentru a putea valorifica răspunsurile primite, ieșenii sunt rugați să completeze chestionarul până luni, 9 noiembrie 2020. 

Chestionarul este disponibil aici!

Împrumut de 250 milioane euro de la Banca Europeană de Investiţii, pentru Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi

Cea mai mare parte a spitalelor de urgență din România au o mare uzură fizică şi funcţionează în mai multe clădiri, în anumite cazuri aflate la kilometrii distanţă, periclitând astfel viaţa pacienţilor, ce au nevoie de transport cu ambulanţa pentru transferul între secţii.

Această situaţie, coroborată cu nevoia de a avea un nivel terţiar de sănătate capabil să ofere servicii performante mai ales pentru cazurile de urgență și patologiile cu un grad ridicat de mortalitate, precum şi de a facilita accesul grupurilor vulnerabile la acest tip de asistenţă, a determinat autorităţile române să identifice ca prioritate de investiţii, crearea
unei reţele de spitale strategice („spitale regionale de urgenţă”).

Prin spitalele regionale de urgenţă se are în vedere în principal tratarea cazurilor cele mai complexe într-o abordare multidisciplinară, eficientă și sigură din punct de vedere
clinic. În acest sens, se urmărește construcția a opt spitale regionale de urgenţă dotate cu echipamente de ultimă generație și care vor elimina eforturile financiare și umane pentru
deplasarea cetățenilor din țară către București, în speranța unui act medical de calitate.

Obiectivul general al proiectelor

Obiectivul general al acestor proiecte constă în îmbunătățirea calității și eficienței asistenței spitalicești de urgență, iar obiectivele specifice urmăresc crearea unor rețele
regionale de spitale integrate funcțional, cu roluri și funcții specifice fiecărui nivel de complexitate și competență al asistenței medicale, îmbunătățirea eficienței și
sustenabilității serviciilor medicale, creșterea eficacității clinice în special la nivelul spitalelor regionale și județene, acces sporit al populației din regiune la servicii medicale,
inclusiv al grupurilor vulnerabile, reducerea mortalității evitabile în regiune, creșterea calității vieții în regiune.

Construcţia a trei din cele opt spitale regionale de urgenţă, respectiv Iaşi, Cluj şi Craiova a fost deja demarată de Ministerul Sănătății (MS) și va fi susţinută din fonduri europene
nerambursabile atât în cadrul exercițiului financiar actual, cât și din exercițiul financiar viitor 2021- 2027.

Aceste trei spitale regionale se numără de asemenea printre obiectivele strategice sectoriale cuprinse în Planul Național de Investiții și Relansare Economică aprobat de
Guvern în iulie 2020.

 

Adauga un comentariu