Economic Local

Decizie ANSVSA: Cum se pot sacrifica mieii? S-a stabilit o derogare de la lege

Publicat: 01 apr. 2020

Subiect:  Derogare referitoare la posibilitatea sacrificarii   la nivelul fermei /exploatației autorizată/înregistrată sanitar veterinar, a mieilor  proveniți din exploatația proprie decizie stabilita de catre ANSVSA si transmisa catre DSVSA judetene.

In conformitate cu legislatia comunitara si nationala in vigoare, sacrificarea mieilor trebuie să se realizeze in abatoare, abatoare de capacitate mică, centre de sacrificare şi puncte de sacrificare de la nivelul fermelor autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor.

În perioada premergătoare Sărbátorilor Pascałe, in situații excepționale, sacrificarea mieilor se poate realiza și in locuri/spații organizate și amenajate temporar, in care se asigură supravegherea sanitară veterinară și in care sunt respectate cerințele de igienă prevăzute in Regulamentul (CE) nr. 852/ 2004 și Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

Având in vedere situația generată de evoluția pandemiei COVID -19, in perioada premergătoare Sărbătonlor Pascale, in situația in care distanța de la fermă /exploatație este mare, făcând imposibilă deplasarea până la un abator autorizat sanitar veterinar şi pentru siguranța alimentelor sau la un loc/spațiu amenajat  temporar pentru sacrificarea mieilor de către primării /prefecturi, DSVSA IASI  poate aproba amenajarea unui spațiu/loc temporar de sacrificare a mieilor și la nivelul fermei /exploatației autorizată/înregistrată sanitar veterinar, in vederea sacrificării mieilor  proveniți din exploatația proprie

        În  acest  sens, la  nivelul fermei/ exploatației trebuie să fie asigurate facilități, astfel încât să fie respectate regulile generate și speciale de igienă, bunăstarea animalelor şi eliminarea subproduselor de  origine animală nedestinate consumului uman, astfel încât procesul de sacrificare al mieilor să nu compromită siguranța cărnii și a organelor.

   În cazul mieilor destinați sacrificarii, se vor avea in vedere următoarele:

  1. Controlul stării de sănătate al animalelor, respectiv efectuarea examenului ante-mortem de către un medic veterinar oficial;
  2. Verificarea respectări regulilor de bunăstare a animalelor in timpul sacrificării conform Regulamentului (CE) nr. 1099/2009;
  3. Efectuarea examenului post-mortem al cărnii si organelor de către un medic veterinar oficial;
  4. Verificarea eliminării subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman conform Regulamentului (CE) nr. 1069/2009;
  5. Verificarea condițiilor de depozitare și comercializare a cărnii de miel.

Carnea de miel rezultată din sacrificarea mieilor proveniți din ferma/exploatația proprie in spațiul/locul amenajat temporar la nivetut fermei/exploatației, va fi marcatà cu marca de sănătate de formă rotundá cu diametrul de 3,5 cm, in interiorul căreia este înscris indicativul județului urmat de codul numeric acordat de DSVSA județeană, Totodatã, precizăm că, carnea de miel rezultată din sacrificarea mieilor proveniți din ferma/exploatațła proprie in spațiul/locul amenajat temporar la nivelul fermei/exploatației nu poate fi livrată către alte unități din domeniul alimentar înregistrate/autorizate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, ci va fi comercializată doar către consumatorii finali.

        Ca urmare, DSVSA  IASI solicita fermierilor  care intenționeaza sa amenajeze  locuri temporare pentru sacrificarea mieilor la nivelul fermei/exploatației  proprii, in perioada premergătoare Sărbatorilor Pascale, sa notifice  DSVSA Iasi in timpul cel mai scurt , pentru asigurarea asistentei sanitare veterinare  si pentru siguranta alimentelor de catre un medic veterinar oficial , cat  si a cerintei de marcare a carnii de miel, fiind obligati in acelasi timp să implementeze proceduri pentru a respecta distanța minimà socială între persoane, distanta impusa de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență (CNSSU), precum și celelalte măsuri de protecție care să prevină ìnfectarea cu COVID-19.

 
Adauga un comentariu