Eveniment-Social

Deciziile ce-i privesc pe toți 28 de mii de membri ai comunității academice de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași

Publicat: 05 mai 2020

Zile importante pentru Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi! Senatul instituției a validat o serie de masuri esențiale pentru toți cei 28 mii de membri ai celei mai vechi universități moderne a României. Redam mai jos, integral, toate masurile aprobate de importantul for academic pe 30 aprilie 2020!

Lista documentelor aprobate în ședința SENATULUI desfășurată joi, 30 aprilie 2020, orele 1200,  prin teleconferința audio/video, prin platforma ZOOM.  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare. Procedura operațională privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta. Regulamentul instituțional de organizare și funcționare a studiilor universitare de doctorat.  Regulamentul privind organizarea și desfășurarea programelor postdoctorale de cercetare avansată în cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Revizuirea Art. 3 (alin.1a) și a Art. 6 (alin.a) din Metodologia privind acordarea gradației de merit și a sporului de performanță academică pentru personalul didactic și de cercetare, aprobată prin HS nr. 12 din 13.12.2018. Cererile privind menținerea calității de titular învățământul superior în anul universitar 2019 – 2020, depuse de doi colegi de la Facultățile de Biologie și Teologie Ortodoxă care vor împlini vârsta de pensionare în cursul anului academic. Comisia pentru posturile de CS III, CS și Masterand scoase la concurs în cadrul proiectului de cercetare Dezvoltarea cercetării de frontieră în teoriile creşterii şi dezvoltării regionale prin prisma rezilienţei: către o Uniune Europeană convergentă, echilibrată şi sustenabilă – ReGrowEu, cod proiect PN-III-P4-ID-PCCF2016-0166.
Solicitarea înființării unui Birou de formare a personalului didactic din învățământul preuniversitar în cadrul Secretariatului General al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Procedura privind organizarea și desfășurarea online a examenelor de licență, diplomă, disertație și absolvire pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta. Procedura privind desfășurarea online a activităților de evaluare semestrială a studenților din ciclul de studii universitare de licență pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta.  Procedura privind desfășurarea online a activităților de evaluare semestrială a studenților din ciclul de master pe perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta.

Procedura privind organizarea și desfășurarea online a admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2020 – 2021 (învățământ cu frecvență, frecvență redusă și învățământ la distanță) pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta. Procedura privind organizarea și desfășurarea online a admiterii la programe de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar pentru anul universitar 2020 – 2021 pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta.
Procedura privind organizarea și desfășurarea online a admiterii în ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2020 – 2021 (învățământ cu frecvență și frecvență redusă) pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta.

Procedura operațională privind evaluarea online a rapoartelor din programul de cercetare științifică a doctoranzilor pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta. Procedura operațională privind finalizarea studiilor universitare de doctorat, depunerea tezei de doctorat în vederea susţinerii publice online pentru perioada stării de urgență și a eventualelor consecințe care decurg din aceasta. Aprobarea modificării art. 13 alin. (1), art. 16 și a art. 19 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioadă nedeterminată în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Aprobarea modificării art. 12 alin. (1), art. 15 și a art. 18 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor de cercetare pe perioadă nedeterminată în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Aprobarea modificării art. 12 alin. (1), art. 15 și a art. 18 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare pe perioadă determinată în Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Adauga un comentariu