Eveniment-Social

Despre Evenimentul We SuStain VET! coordonat de Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Iași

Publicat: 02 mart. 2021
Evenimentul We SuStain VET!

Săptămâna trecută, Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida,, Iași, în calitate de coordonator de proiect, a derulat Evenimentul de multiplicare al proiectului ERASMUS+ de Parteneriat Strategic VET-,,SUstainability and Social responsibility compeTences to eAse VET students’ work INsertion,, 2019-1-RO01-KA202-063040.

Evenimentul a avut loc cu participarea atât fizică, cât și online datorită condițiilor pandemice, având ca invitați reprezentanți ai instituțiilor din mediul preuniversitar și universitar, ai Inspectoratului Teritorial de Muncă,ai  agenților economici, aiInspectoratului Școlar Județean Iași, ANCDEFP, ai sindicatelor din învățământ și energie, dar și ai ONG-urilor.

În cadrul acestei activități din cadrul proiectului, invitații au apreciat obiectivele îndrăznețe propuse și realizate expuse de doamna prof. Liliana Rujanu, coordonatorul proiectului, și platforma de învățare online prezentată de domnul prof. Cosmin Pintilie împreună cu elevii liceului.

Invitații au fost plăcut surprinși de faptul că platforma online oferă informații legate nu numai de mediul de învățare utile elevilor din VET, ci și informații legate de partea administrativă, marketing și management instituțional, mediul și relațiile de muncă, iar, la final, toți își pot testa cunoștințele și pot oferi recomandări pentru o mai bună adaptare a tuturor factorilor implicați în învățământul profesional și tehnic și o mai bună absorție și integrare a absolvenților VET pe piața muncii.

De menționat că toți cei care vor parcurge cursurile aceastei platforme vor primi un certificat de participare recunoscut la nivel european.

În intervențiile lor, doamna Ana Maria Nisioiu reprezentantul ANCDEFP și doamna prof. Gabriela Conea din partea ISJ Iași, au evidențiat rezultatele obținute în cadrul proiectului, fiind un exemplu de bună practică, și au încurajat și celelalte instituții să depună proiecte cu finanțare din fonduri europene.

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Iași va continua să depună proiecte cu finanțare europeană stimulat și de faptul că începând din acest an a obținut acreditarea VET, ca recunoaștere a derulării cu succes, în ultimii 5 ani, a proiectelor europene de formare profesională a elevilor și cadrelor didactice.

 

Adauga un comentariu