Economic Local

Echipamente pentru mobilier urban, furnizate de o singură societate. Contractul este de 125.000 de euro

Publicat: 03 dec. 2019

Recent, Servicii Publice Iași (SPI) SA, societatea subordonată Primăriei, a semnat un contract pentru furnizarea de conducte, țevăraie, tubaje, tuburi și articole conexe, pentru întreținerea mobilierului stradal. Licitația a fost câștigată de către societatea Vfm Intercom SRL, din Iași. Oferta finală a fost de 591.899 lei, aproape 125.000 de euro. Societatea condusă de către Viorel Delianu a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 3,2 milioane lei, profit de 480.970 lei, cu patru angajați.

Trebuie să depună garanție

Câștigătorul contractului trebuie să depună și o garanție.

„Contractantul se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți. Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. Autoritatea contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea (…) Informații despre motivele achiziției: îmbunătățirea condițiilor de viață și confort urban al cetățenilor, satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul comunităților locale și promovarea calității și eficienței acestor servicii”, se arată în caietul de sarcini.loading...

Adauga un comentariu