Eveniment-Social

Evaluarea activităților desfășurate de către ISUJ Iași, în anul 2020

Publicat: 05 feb. 2021
În anul 2020, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi, precum şi serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au intervenit pentru gestionarea unui număr de 16.142 situaţii de urgenţă

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mihail Grigore Sturdza al Județului Iași este cea mai veche instituţie de pompieri militari din România, își desfășoară activitatea în subordinea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

În prezent, inspectoratul reunește structuri specializate în domeniile prevenirii, stingerii incendiilor, protecție civilă, S.M.U.R.D. și structuri suport, iar pentru conducerea, coordonarea și executarea misiunilor de intervenție, dispune de un dispecerat comun I.S.U.-S.M.U.R.D.-S.A.J., patru subunități de intervenţie dispuse în municipiile Iași, Pașcani și orașul Târgu Frumos, precum și trei puncte de lucru în localitățile Hârlău, Podu Iloaiei și Răducăneni.

 1. Misiunea de bază a inspectoratului în anul 2020 a fost aplicarea într-o concepţie unitară a legislaţiei din domeniul apărării vieţii, valorilor de patrimoniu şi culturale, bunurilor materiale, mediului şi gestionarea situaţiilor de urgenţă produse în zona de competenţă, în scopul creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor judeţului Iaşi, având ca obiectiv fundamental creşterea capacităţii de răspuns în situaţii de urgenţă şi restabilirea rapidă a stării de normalitate.

Complementar misiunii de bază, inspectoratul a fost profund ancorat în provocările anului recent încheiat şi a avut o implicare şi contribuţie semnificativă, alături de celelalte autorităţi şi instituţii cu responsabilităţi, în gestionarea tuturor evenimentelor directe şi colaterale determinate de pandemia de coronavirus.

 1. La finele anului 2020 încadrarea cu personal a unității era în procent de 93,0%, din care 82,4% în structurile de intervenție și 17,6% în structurile de suport.

Formarea profesională continuă cu scoatere de la locul de muncă s-a desfăşurat în cadrul celor două centre de pregătire existente la nivelul inspectoratului şi a avut drept scop atât dezvoltarea cunoştinţelor de specialitate, prin participarea personalului operativ la cursurile organizate în cadrul Centrului de Antrenament și Pregătire de Specialitate, sau alte centre, cât şi a perfecţionării pregătirii acestora în domeniul asistenţei medicale de urgenţă în cadrul Centrului de Formare şi Pregătire în Descarcerare şi Asistenţă Medicală de Urgenţă.

Pentru pregătirea personalului operativ, în cadrul Centrului de Antrenament și Pregătire de Specialitate, au fost planificate pentru anul 2020 un număr de 41 cursuri de pregătire. Dintre acestea, avînd în vedere măsurile de prevenire a răspândirii virusului, au fost organizate, conduse şi finalizate un număr de 8 cursuri de pregătire (4 serii la Modulul I, 4 serii la Modulul II, 1 serie la Modulul III) la care au participat un  număr de 96 subofițeri din structurile subordonate Inspectoratului General pentru Situațiii de Urgență (toți au absolvit). Aceștia au provenit din: I.S.U.J. Iaşi (12 subofițeri), I.S.U.J. Bacău (12 subofițeri), I.S.U.J. Botoşani (12 subofițeri), I.S.U.J. Galați(12 subofițeri), I.S.U.J. Neamţ (12 subofițeri), I.S.U.J. Vaslui (18 subofițeri), I.S.U.J. Vrancea (18 subofițeri), I.S.U.J. Suceava (12 subofițeri). De asemenea, în perioada 09-12.11.2020  s-au efectuat 4 ședințe de pregătire cu un numar de 32 elevi din cadrul școlii de subofițeri „Pavel Zăgănescu’’ Boldești.

Pentru pregătirea în domeniul asistenţei medicale de urgenţă, primului ajutor medical calificat şi descarcerare, în cadrul Centrului de formare şi pregătire în descarcerarea şi asistenţă medicală de urgenţă, au fost organizate şi desfășurate un număr de 6 cursuri de pregătire, astfel:

 • 1 curs de prim ajutor calificat, descarcerare și operațiuni de salvare;
 • 2 cursuri ,,Prim Ajutor Calificat Şi Descarcerare” pentru elevi ai Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești;
 • 3 stagii de pregătire a personalului paramedical;

La aceste cursuri au participat un  număr de 87 persoane (85 au absolvit), participanţii provenind din: I.S.U.J. Iaşi (35), I.S.U.J. Botoşani (6), I.S.U.J. Harghita (2), I.S.U.J. Neamţ (9), I.S.U.J. Suceava (8), I.S.U.J. Vaslui (4), Școala Boldești 21), precum și  voluntari (2).

În anul 2020, personalul centrului de formare a desfăşurat un număr de 8 sesiuni de prezentare a măsurilor de prim ajutor la solicitarea unor instituţii publice, instituții de învățământ, operatori economici și 2 acţiuni de informare și prezentare a măsurilor de prim ajutor în cadrul Școlii de Weekend pentru Educație Rutieră ,,Worldstreet”, la toate aceste activități participând aproximativ 1020 persoane.

 1. Dotarea cu tehnică în anul 2020, prin structurile centrale ale MAI, respectiv prin preluarea în comodat de la alte instituţii / autorități publice, instituţia noastră a fost înzestrată cu 9 mijloace de intervenţie, astfel:
 • Autospeciale pentru transport containere cu cârlig – 2 buc:
  • 2 autocamioane cu cârlig, 1 autoutilitară N3G, marca Renault 6×6, primite prin Proiectul „Viziune 2020”;
 • Autospecială pentru descarcerare – 2 buc:
  • 2 autospeciale pentru descarcerare N2G, marca Mercedes Sprinter, primite prin Proiectul „Viziune 2020”;
 • Autospecială pentru munca operativă-2 buc:
  • autoturism M1, marca Dacia Logan, primit de la I.G.S.U.;
  • autoturism M1 4×4 marca Dacia Duster, primit de la I.G.S.U.;
 • Containere E.I.P. ( echipament individual de protecție) – 2 buc:
 • 2 containere cu echipament individual de protecție, primite prin Proiectul „Viziune 2020”;
 • Autospecială pentru activități specifice de instruire a paramedicilor S.M.U.R.D.- 1 buc:
 • autoutilitară N1, marca Renault Trafic, primită prin donație de la Fundația pentru S.M.U.R.D.
 1. Gestionarea situațiilor de urgență.

În anul 2020, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Iaşi, precum şi serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă au intervenit pentru gestionarea unui număr de 16.142 situaţii de urgenţă.

Faţă de anul precedent, în anul 2020 numărul intervenţiilor a crescut cu 8%, de la 14.919 intervenţii în anul 2019, la 16.142 intervenţii în anul 2020, iar pe timpul intervenţiilor au fost salvate/asistate 14.186 persoane (din care 53 la incendii şi 13.348 S.M.U.R.D.).

Media zilnică a intervențiilor a fost 44.

Analiza comparativă a intervenţiilor desfăşurate în anul 2020 faţă de anul 2019

Tipul intervenţiei 2019 2020 %
Intervenţii în situaţii de urgenţă  
Incendii 595 590 – 1%
Incendii de vegetație și altele 329 366 + 11%
Intervenţii pirotehnice 240 301 + 25%
Intervenţii SMURD (Intervenţii medicale, descarcerare) 11.043 10.761 – 3%
Intervenţii asistenţă persoane 267 290 + 9%
Salvări animale 72 70 – 3%
Misiuni decontaminare 0 1.654  
Alte intervenţii 2.373 2.110 – 11%
TOTAL 14.919 16.142 + 8%
Alte situaţii  
Alte situaţii (alarme false, întors din drum, deplasare fără intervenţie) 865 896           + 4%
 

Din totalul incendiilor produse în anul 2020 în zona de competenţă a inspectoratului, 42% (405 incendii) au fost produse la gospodăriile cetăţenilor, din care:

Ø  locuinţe: 247

§  case individuale: 196;

§  apartamente în blocuri de locuit: 51;

Ø  depozite de furaje: 46;

Ø  anexe gospodăreşti: 112.

În ceea ce priveşte numărul victimelor înregistrate în urma producerii incendiilor, în anul 2020 au fost înregistrate 38 victime, din care 13 decedaţi şi 25 răniţi, cu 39% mai puține decât în anul 2019 (62 de victime, din care 17 decedați și 45 răniți).

 

Timpul mediu de răspuns la intervenţiile pentru stingere a scăzut cu 31’’, de la 16’03’’ în 2019, la 15’32’ în 2020 (timpul mediu de răspuns pentru mediul urban a crescut de la 5’58’’ în anul 2019, la 12’01’’ în anul 2020 şi timpul mediu de răspuns pentru mediul rural a crescut de la 22’54’’  în 2019, la 23’50’’ în 2020).

În anul 2020, în zona de competenţă a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Iaşi au fost înregistrate 10.761 intervenții SMURD (în medie 30 intervenţii pe zi), în scădere cu 3 % față de anul 2019 când au fost înregistrate un număr de 11.043 intervenții SMURD.

Anul 2020   10.761
     
Anul 2019   11.043

Timpul mediu de răspuns pentru echipajele SMURD a fost de 18’29’’, în creștere cu  5’06’’ faţă de anul 2019.

În mediul urban timpul mediu de răspuns a fost de 12’01” iar în mediul rural de 23’50”.

Timpul mediu de intervenţie pentru echipajele SMURD a fost de 1h 25’09ˮ.

Persoane asistate: 13.348, în creştere cu 10% faţă de anul 2019 (12.112).

       Misiuni pirotehnice

În anul 2020, echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului 2 Iaşi a executat un număr de 301 misiuni pirotehnice, în creștere cu 25% faţă de anul precedent (240 intervenţii), astfel:

a.    285 misiuni pirotehnice de asanare

b.   16 misiuni pirotehnice de distrugere

 Pe parcursul anului 2020 în Dispeceratul comun ISU-SMURD s-au primit prin SNUAU-112 un număr de 42.735 de apeluri (8,8% din totalul apelurilor de urgență la nivel județean), fiind monitorizate, dispecerizate şi luate în evidență un număr de 17.039 de rapoarte, dintre care 5.713 rapoarte de intervenţie în situaţii de urgenţă şi 11.326 rapoarte S.M.U.R.D.

În ceea ce priveşte transporturile de materiale (deşeuri) periculoase şi transporturile speciale, în perioada analizată, prin dispeceratul unităţii au fost monitorizate un număr de 8.274 transporturi periculoase şi 531 de transporturi speciale.

În perioada analizată, faţă de raportările cu caracter permanent au fost întocmite 162 rapoarte / note de informare / documente operative, astfel:

 • 115 note de informare privind producerea incendiilor de vegetaţii uscate transmise la Garda Naţională de Mediu – CJ Iaşi;
 • 14 rapoarte cu detalii referitoare la scoaterea din intervenţie a mijloacelor de intervenţie;
 • 13 note / rapoarte informare privind producerea diferitelor evenimente;
 • 16 rapoarte de informare înaintate la IGSU în urma transmiterii a 27 mesaje prin sistemul RO-ALERT;
 • 4 note de informare transmise la IPJ în urma înregistrării de alarme false.

În anul 2020 au avut loc 162 evenimente deosebite, care au fost raportate prin SIMIEOP şi pentru care au fost întocmite fişe de eveniment, precum şi jurnalul acţiunilor operative aferent.

 În domeniul Misiuni Protecție Civilă

 1. Înștiințare, alarmare, evacuare

Sistemul de alarmare a populaţiei din judeţului Iaşi este format din echipamente și mijloace de înștiințare și alarmare din care: 192 sirene (48 sirene electronice și 144 sirene electrice), 2 centrale de alarmare pentru acționarea sirenelor din municipiul Iași, 1 centrală/soft de alarmare aparținând U.A.T. Costuleni şi 1 centrală de alarmare aparținând SGA Iași (în proiect de investiție).

Pentru cazarea temporară a populației evacuate, la nivel județean există 705 spații care pot asigura cazarea a 52.374 persoane. Dintre acestea, un număr de 105 dispun de 3.724 paturi sau saltele, iar condiții de preparare a hranei există la un număr de 81 de locații pentru aproximativ 6.790 de persoane. Totodată, fiecare UAT are identificate spații pentru amplasarea taberelor de sinistrați.

În anul 2020 prin intermediul aplicației RO-ALERT, au fost transmise 27 mesaje de avertizare astfel: 12 mesaje pe perioada de manifestare a fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, 1 mesaj pentru informarea cetățenilor cu privire la producerea unui incendiu de amploare și 14 mesaje referitoare la măsuri specifice pe timpul pandemiei de coronavirus  (informare privind unele măsuri ce trebuiesc respectate de către cetățeni și despre carantinarea unor localități).

 1. Adăpostire

Situația privind adăposturile de protecție civilă se prezintă astfel:

 • 135 adăposturi de protecție civilă publice care pot adăposti 12393 persoane;
 • 46 adăposturi de protecție civilă private care pot adăposti 6021 persoane;
 • 3 puncte de comandă, din care două aparținând Consiliului Județean Iași (1 de bază + 1 rezervă ) și unul aparținând de Primăria Municipiului Iași.
c)     Protecţia C.B.R.Ne

În anul 2020 a fost actualizată baza de date cu instituțiile publice / operatorii economici sursă de risc:

§  9 operatori economici cu risc chimic şi care nu intră sub incidenţa Legii 59/2016;

§  1 operator economic sursă de risc care intră sub incidența Legii 59/2016;

§  77 obiective sursă de risc biologic;

§  7 operatori economici/instituţii sursă de risc nuclear sau radiologic;

§  6 operatori economici care transportă deşeuri periculoase – în conformitate cu prevederile H.G.R. 1061/2008.

 

ACTIVITATEA INSPECŢIEI DE PREVENIRE

Controale de prevenire pe categorii de obiective

Nr. crt. CONTROALE

 pe tipuri de obiective

2020
1. Instituţii 376
2. Operatori economici 282
3. Investiţii 183
4. Localităţi 20
5. Obiective care prezintă pericol de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, obiective hidrotehnice, puncte comandă 1
6. Audituri la persoane fizice/juridice autorizate care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor 2
7. Servicii voluntare și servicii private pentru situații de urgență – pe timpul controalelor la localitati/ operatori economici 31
TOTAL 895

Dinamica activităților de prevenire executate în 2020 comparativ cu anul anterior, se prezintă astfel:

Pe timpul controalelor au fost constatate 2869 de deficiențe, în scădere cu 50.49% față de anul 2019 când au fost constatate 5795 deficiențe.

Pe timpul controalelor au fost remediate 131 de deficiențe, față de 510 în anul 2019, ceea ce reprezintă o scădere cu 74,31%.

Din totalul deficiențelor constatate au fost sancționate 1245, în scădere cu 67.62% față de anul 2019 când au fost sancționate 3845.

Cuantumul total al amenzilor aplicate în 2020 este de 824601 lei, ceea ce reprezintă o scădere cu 68,96% comparativ 2657201 lei aplicat în anul 2020.

Pe timpul controalelor de prevenire au fost identificate un număr de 86 obiective puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu.

 1. Avizare/autorizare.

În anul 2020 au fost analizate un număr de 1599 de documentaţii de avizare/autorizare din punct de vedere al securităţii la incendiu şi protecţie civilă, în scădere cu 17,49% faţă de anul 2019 când au fost analizate 1938 documentații.

Totodată, s-a menținut complexitatea activităţii datorită obiectivelor de investiţii (clădiri înalte şi foarte înalte, parcaje subterane, spaţii de producţie de peste 5.000 m2, hipermarketuri şi supermarketuri, clădiri cu săli aglomerate,  etc.) avizate-autorizate în anul 2020.

Dinamica activităților de avizare – autorizare desfășurate în 2020, comparativ cu anul 2019, se prezintă astfel:

 1. ACTIVITATEA DE PREGĂTIRE A AUTORITĂȚILOR ȘI POPULAȚIEI

La nivelul judeţului Iaşi activitatea de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a fost organizată conform ,,Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă’’ aprobat prin Ordin al Prefectului județului Iași.

La Centrul zonal de pregătire Bacău au fost instruite un număr de 2 de persoane care fac parte din conducerea unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Iaşi, iar la CNPPMSU Ciolpani a fost instruit  un inspector de protecţie civilă din cadrul unei societăși.

La nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi în baza solicitărilor unor unităţi de învăţământ cu privire la colaborarea în ceea ce priveşte segmentul extracurricular şi extraşcolar din cadrul programului naţional Şcoala Altfel, au fost desfăşurate activităţi educative ce au vizat formarea deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă.  Astfel, personalul de specialitate din cadrul ISUJ Iaşi a organizat 2 de activităţi de informare preventivă unde au participat un nr. de 86 persoane (45 preșcolari, 35 elevi din învățământul primar, 6 cadre didactice).

Pe linia coordonării serviciilor voluntare/private de pe raza judeţului Iaşi, pe durata anului 2020, au fost analizate un număr de 18 de documentaţii cu privire la înfiinţarea/sector de competență al S.V.S.U conform prevederilor O.M.A.I. 75/2019, fiind emise 12 avize în acest domeniu şi 18 documentaţii cu privire la înfiinţarea/sector de competenţă ale  S.P.S.U., fiind eliberate 15 avize de înfiinţarea/sector de competenţă ale serviciilor private. De asemenea, au fost  executate 6 activități de asistență tehnică pe linia înființării SVSU/SPSU.

Pe parcursul anului 2020, unitatea a gestionat diferit față de anii anteriori proiectul „Salvator din pasiune”. Din cauza pandemiei au fost sistate recrutările de noi voluntari, iar pentru cei care nu au absolvit cursul de prim ajutor medical calificat nu au mai fost desfășurate programe de pregătire. La activitățile specifice, pe parcursul acestui an au fost solicitați doar voluntarii care au absolvit cursurile necesare pentru a putea participa la intervenții.

Pe parcursul anului 2020, cursurile de pregătire organizate pentru voluntari au fost suspendate.

La sfârşitul anului 2020, în evidenţele unităţii se află un număr de 205 de voluntari, din care 32 de voluntari desfăşoară misiuni de acordare a primului ajutor calificat/stingere incendii împreună cu personalul I.S.U. Iaşi şi au participat la un număr de 1602 intervenţii.

Activitatea preventivă desfăşurată de personalul operativ şi de pregătire a acţiunilor de intervenţie a avut drept scop pregătirea populaţiei privind comportarea în situaţii de urgenţă, precum şi cunoaşterea tipurilor de riscuri, a caracteristicilor operatorilor economici, instituţiilor publice şi localităţilor din zona de competenţă a inspectoratului şi a fost concretizată prin executarea de recunoaşteri şi activităţi de educare preventivă şi întocmirea/actualizarea documentelor operative de organizare şi pregătire a intervenţiei prevăzute de actele normative în vigoare.

Astfel, prin grija personalului operativ au fost desfășurate activități specifice în vederea pregătirii intervenţiei în situaţii de urgenţă fiind vizate următoarele:

 • Activități de recunoaştere şi educare preventivă: 1569
 • Activități desfășurate în vederea întocmirii/actualizării documentelor operative: 153
 • Activități de informare preventivă:
· 1566 activități/recunoaşteri executate la 286 operatori economici, 1092 instituții și 188 la localități, fiind instruiți cu privire la modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență un număr de 2860 de persoane din cadrul operatoriilor economici, 5350 de persoane din cadrul instituțiilor publice și 940 de persoane din structura unităților administrative;

· 4 de activități de tipul ”Ziua Porților Deschise”;

· 8 activități preventive desfășurate în puncte mobile de informare preventivă în centre comerciale, piețe, târguri și expoziții.

Ca și noutate în specificul misiunilor, au fost executate 1757 acţiuni cu caracter preventiv desfășurate pentru prevenirea si limitarea infectarii populației cu virusul SARS-Covid, la care a participat atât personal din domeniul operativ cât şi personal din domeniul prevenire.

 1. COOPERAREA INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ.
 2. La nivel preventiv şi operativ în anul 2020 au fost executate aproximativ 300 misiuni de cooperare cu alte instituţii (în general cu IPJ și IJJ privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19), dar si misiuni în cooperare cu reprezentanţii SGA Iaşi/Apele Romane si Garda de Mediu pentru verificare cursuri de apă.

De asemenea, specialişti din compartimentul de avizare-autorizare au participat la 41 de întâlniri  in comisii de analiza tehnica, comisii de recepţie la terminarea lucrărilor și in comisii tehnice de urbanism (cu APM, ISC, reprezentanţi urbanism din cadrul primăriilor).

În domeniul operativ, la nivelul zonei de competenţă au fost planificate, organizate, coordonate şi executate o serie de misiuni în cooperare cu alte instituţii / structuri judeţene, astfel:

 • 127 misiuni de asigurare a măsurilor specifice cu ocazia desfăşurării unor manifestări cu public numeros sau cu grad ridicat de risc;
 • 36 misiuni de asigurare a măsurilor specifice pe timpul desfăşurării unor manifestări sportive.

În anul 2020 au fost organizate două procese electorale pentru care s-au luat măsuri privind menținerea și asigurarea ordinii și siguranței publice, premergător şi pe timpul desfăşurării alegerilor pentru autoritățile publice locale din data de 27 septembrie 2020, respectiv alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020, cu un număr total de 384 cadre, din care 272 destinate măsurilor de protecție, 84 constituind rezerva de intervenție și 28 angrenate în alte categorii de misiuni asociate.

 1. La nivelul Comitetului Judeţean pentru Situații de Urgență.

Pe parcursul anului 2020, atât structurile cu reprezentare în Comitetul Judeţean pentru Situații de Urgență, cât şi comitetele locale pentru situaţii de urgenţă și centrele operative şi-au concentrat eforturile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă care s-au produs în judeţul Iaşi. Astfel,  prin Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U., au fost planificate, coordonate şi executate activitățile specifice comitetului, din care cele mai importante au vizat:

 • actualizarea permanentă a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă și a bazei de date necesare înştiinţării comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă;
 • actualizarea bazelor de date, documentelor și planurilor de interes judeţean, după cum urmează:
 • Componenţa Comitetului Judeţean, precum şi a Grupurilor de Suport Tehnic potrivit riscurilor stabilite prin H.G. 557/2016, privind managementul tipurilor de risc;
 • Planul roșu de intervenție;
 • Schema cu riscurile teritoriale din zona de competență;
 • Situația privind spațiile de primire/cazare a populației evacuate la nivelul județului Iași.
 • Planul asigurării cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență în anul 2020, la nivelul județului Iași;
 • Plan măsuri sezon rece 2020-2021;
 • Planul de activități al CJSU pentru anul 2021.

Membrii C.J.S.U. Iași au fost convocaţi și au participat la 87 şedinţe (2 ordinare, 85 extraordinare, din care 66 on-line) ce au avut drept scop prezentarea unor aspecte de interes naţional şi judeţean, în care au fost adoptate un număr de 127 hotărâri.

În anul 2020, au fost emise un număr de 12 ordine ale Prefectului în domeniul gestionării situaţiilor de urgenţă.

Activitățile de înştiinţare a membrilor C.J.S.U., C.L.S.U. şi C.O.S.U. au vizat transmiterea a 545 de mesaje privind avertizări, atenţionări și informări.

Pentru validarea în teren a pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice periculoase, precum și a unor alunecări de teren, în baza rapoartelor operative transmise de C.L.S.U., au fost organizate 69 de deplasări ale comisiilor mixte de validare, în 58 de U.A.T. din judeţul Iași.

În urma constatărilor în teren, Grupurile de Suport Tehnic din cadrul C.J.S.U. au întocmit:

 • 8 rapoarte de sinteză privind efectele produse de fenomenele meteorologice periculoase;
 • 2 raport de evaluare privind efectele produse de alunecările de teren.

Efectele înregistrate la nivelul judeţului și validate prin rapoarte de sinteză, în anul 2020, comparativ cu anul 2019, au fost următoarele:

  2019 2020 Procentual
1.     Comune afectate de fenomene hidrometeorologice periculoase 81 43 -47%
2.     Comune afectate de alunecări de teren 1 2 +100%
Total comune afectate 82 45 -45%
Case distruse 3 0 -100%
Case avariate 43 237 +451%
Anexe distruse 2 0 -100%
Anexe avariate 34 32 -6%
Obiective social-economice 7 4 -43%
Amenajări hidrotehnice/acumulări piscicole 3 0 -100%
Poduri și podețe 152 54 -64%
Drumuri naționale (km) 0 0  
Drumuri județene (km) 71,83 13,015 -82%
Drumuri comunale și sătești (km) 478,723 166,753 -67%
Străzi 71,268 17,72 -76%
Alte pagube 12 3 -75%
Valoare pagube (mii lei) 54.335,4928 14.015,6174 -75%

Asigurarea suportului decizional al C.J.S.U.

Începând cu data de 14.03.2020, în baza Dispoziţiei șefului DSU nr. 531 din 14.03.2020, la sediul inspectoratului a fost operaţionalizat şi activat CJCCI ca structură de suport decizional a CJSU pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de noul coronavirus COVID-19.  În cadrul CJCCI au participat reprezentanți ISU, IPJ, IJJ, SRPT, ITPF, UPU SMURD, SAJ, DSP și MApN (în primele luni de la activare și-au desfășurat activitatea în cadrul CJCCI și reprezentanți ai SJPI, respectiv Poliţia Locală Iași).

Principalele activităţi desfăşurate în C.J.C.C.I. au vizat următoarele domenii/acţiuni:

 • actualizarea permanentă a bazelor de date referitoare la persoanelor izolate / carantinate, prelucrarea şi transmiterea datelor de interes către UAT, instituții publice, CNCCI, respectiv operatori economici;
 • evaluarea zilnică a evoluţiei efectelor pandemiei şi elaboarea Analizelor comparative a cazurilor active pe fiecare UAT din judeţul Iaşi;
 • centralizarea zilnică a datelor referitoare la gradul de ocupare a paturilor în spitalele de linia I, II şi suport COVID;
 • prelucrarea/centralizarea datelor de interes referitoare la mijloace de intervenție, stocuri / necesarul de echipamente de protecție pentru gestionarea efectelor pandemiei de coronavirus ale instituțiilor din județ (unități MAI și spitale), paturi ATI, paturi cu oxigeno-terapie în afara ATI, pacienți COVID din UPU/CPU, teste antigen, probe PCR, focarelor de infecție COVID-19, stocuri/solicitări doze de vaccin, incidența cumulată în județ, persoane izolare/carantină și introducerea în platformele dedicate;
 • în perioada supusă analizei, personalul din cadrul CJCCI a elaborat și înaintat la CNCCI/Instituția Prefectului/DSP raporări cu caracter zilnic/permanent:
 • centralizarea solicitărilor privind detaşarea unor cadre medicale şi transmiterea la CNCCI în vederea emiterii OCA;
 • asigurarea transportului, după caz, pentru cadrele medicale detaşate în alte judeţe conform prevederilor ordinelor / dispoziţiilor primite;
 • analiza cererilor pentru derogări de la prevederile stării de alertă, în vederea emiterii de către DSP a derogărilor specifice;
 • participarea reprezentanților structurilor din CJCCI la videoconferințele zilnice organizate de către DSU, precum și CNCAV.

De la data activării şi până la sfârșitul anului, personalul din CJCCI a desfăşurat activităţile specifice de suport decizional şi coordonare a misiunilor / acţiunilor la nivelul judeţului Iaşi. Astfel, prin cuantificarea forţelor şi mijlocelor angrenate în diferite misiuni în perioada 19.03-31.12.2020, în sinteză, cumulat, situaţia se prezintă astfel:

Misiuni 14.03-31.12.2020
Structuri MAI
Transport catre  unitati spitalicesti Transport catre spatiile de carantina Transport catre spatiile de izolare Transport probe biologice Decontaminare biologica Alte misiuni
ISU ISU ISU ISU ISU IPJ, IJJ, SRPT, ITPF, ISU
1336 327 71 55 1668 32388
Alte misiuni: actiuni de verificare a respectarii masurilor, misiuni de paza etc (IPJ, IJJ, ITPF, SRPT), misiuni în sprijinul IPJ/IJJ, misiuni de instalare / întreţinere corturi triaj etc (ISU), insotire transporturi (IPJ, IJJ, ITPF, SRPT) sau misiuni de transport persoane care tranziteaza judetul, misiuni de transport / preluare persoane iesite din carantina, misiuni cu character preventive etc.
           
Alte structuri
Transport catre  unitati spitalicesti Transport catre spatiile de carantina Transport catre spatiile de izolare Transport probe biologice Decontaminare biologica Alte misiuni
SAJ SAJ SAJ SAJ, DSP SAJ SAJ, DSP, Pol.Loc, CJPC, MApN, ITP, DSVSA
15870 396 1198 5596 17658 94295

 

Efective (Numeric – cumulat)
Structuri MAI Alte structuri
IGSU
(ISU IS)
IGPR
(IPJ,SRPT)
IGJR
(IJJ IS)
IGPF
(ITPF)
MS (SAJ,UPU) DSP Alte structuri CJSU
25034 53819 24583 2423 37146 26971 4503 6449
Mijloace (Numeric – cumulat)
Structuri MAI Alte structuri
IGSU
(ISU IS)
IGPR
(IPJ,SRPT)
IGJR
(IJJ IS)
IGPF
(ITPF)
MS (SAJ,UPU) DSP Alte structuri CJSU
4640 26948 4523 645 18334 1479 749 9

 

 • Situaţia persoanelor afectate la nivelul judeţului Iaşi, la 12.2020, se prezintă astfel:
TOTAL PERSOANE CARANTINATE
(FOSTE IZOLATE)
 
INTERVAL

04.03 – 20.07

INTERVAL

21.07 -31.12

INTERVAL

 25.03 – 31.12

 
TOTAL TOTAL TOTAL  
38.065 38.520 76.585  
 
TOTAL PERSOANE IZOLATE

(POZITIVE INTERNATE SAU IZOLARE DOMICILIU)

 
INTERVAL

25.03 -20.07

INTERVAL

21.07 -31.12

INTERVAL

 25.03 – 31.12

 
2.500 24.124 26.624  

De asemenea, în perioada de sfârşit a anului 2020, CJCCI a organizat şi coordonat activităţi de sprijin şi suport în vederea pregătirii capabilităţilor destinate vaccinării populaţiei, potrivit Strategiei naţionale de vaccinare.

 1. ÎN PLAN INTERNAŢIONAL

Activitatea specifică a fost desfăşurată în conformitate cu prevederile O.M.A.I. 143/2015 privind activităţile de relaţii internaţionale şi de afaceri europene la nivelul M.A.I., însă având în vedere măsurile de limitare a efectelor pandemiei, activitatea din domeniul relaţiilor internaţionale a fost mult restrânsă.

În data de 21.02.2020 s-a deplasat la Chișinău, Republica Moldova, o delegație a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă la Conferința internațională cu ocazia Galei anuale a premianților desfășurată sub egida Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, Republica Moldova. Delegația a fost compusă din un ofițer și un subofițer din cadrul unității noastre.

În data de 15.05.2020, două microbuze ale unității au asigurat transportul unor echipe medicale din Iași (13 medici și asistenți) care au făcut parte din Detașamentul de sprijin medical participant la misiunea de asistență internațională în Republica Moldova (9 cadre IGSU, 32 medici și asistenți, precum și 12 cadre medicale din M.Ap.N.) pentru o perioadă de 15 zile.

 1. MANAGEMENTUL COMUNICĂRII

Activitatea de informare şi relaţii publice desfăşurată în cadrul  inspectoratului, în anul 2020, a fost reprezentată în mass-media prin 2083 apariţii cu referiri la misiunile desfăşurate.

Au fost realizate 270 de comunicate de presă și buletine informative şi 522 de interviuri, referitoare la intervenţiile şi la acţiunile preventive. La nivelul inspectoratului a fost gestionată imaginea publică prin difuzarea de informaţii concrete, oportune si complete, pentru ca mass-media şi publicul larg să poată analiza şi înţelege adecvat activităţile desfăşurate de instituţie.

O activitate a inspectoratului, care a atras atenţia utilizatorilor platformei sociale de Facebook, a fost aceea de donare de sânge, iniţiată de către I.G.S.U. în campania ”SALVATORII DONEAZĂ PENTRU VIAȚĂ”, organizată în contextul ZILEI POMPIERILOR DIN ROMANIA, campanie derulată împreună cu Institutul Național de Hematologie Transfuzională.

 1. OBIECTIVE ȘI PRIORITĂȚI 2021
 • asigurarea cadrului organizatoric necesar implementării măsurilor şi acţiunilor prevăzute în Planul de acţiune al Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2021 și Strategiei de consolidare și dezvoltare a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență;
 • asigurarea unei capacităţi de răspuns credibile în situaţii de urgenţă și gestionarea riscurilor pentru asigurarea stării de normalitate a vieţii comunităţilor umane;
 • continuarea procesului de identificare a posibilităților și disponibilităților oferite de autoritățile publice locale în vederea asigurării suportului logistic necesar înființării unor noi subunități profesioniste în localitățile pentru care timpul de răspuns nu corespunde criteriilor operaționale stabilite (30 km, 35 min);
 • continuarea procesului de pregătire şi perfecţionare a cunoştinţelor teoretice şi practice şi consolidarea deprinderilor şi aptitudinilor necesare asigurării interoperabilității la nivel regional;
 1. CONCLUZII

Având în vedere rezultatele obținute, greutăţile şi condiţiile în care inspectoratul şi-a desfăşurat activitatea, numeroasele misiuni/acţiuni/intervenții (coordonare activități CJCCI, transport materiale/personal medical/pacienți, decontaminare personal/mijloace de intervenție/spații, activități preventive, controale pentru verificarea modului de respectare a măsurilor impuse în context COVID etc.) la care personalul inspectoratului a fost angrenat pentru gestionarea pandemiei, apreciem că în anul 2020, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mihail Grigore Sturdza” al judeţului Iaşi şi-a îndeplinit misiunile şi atribuţiile legale şi a demonstrat că este un partener de încredere pentru celelalte autorităţi şi instituţii din judeţul Iaşi.

Întregul personal al instituției a depus eforturi pentru modelarea unei structuri performante care să asigure prevenirea, pregătirea și un răspuns optim în situații de urgență, realizarea unei capacități operaționale și de răspuns adecvate cerințelor, reducerea impactului efectelor situațiilor de urgență asupra comunităților și îmbunătățirii calității misiunilor executate în folosul populației.

Priorităţile de consolidare şi dezvoltare sunt generate de procesele de schimbare care dinamizează şi influenţează pozitiv sau negativ evoluţia societăţii.

Manifestarea factorilor de schimbare, care trasează liniile de forţă ale evoluţiilor în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, solicită instituția să consolideze şi să dezvolte prioritar elemente de răspuns adecvate:

 • capabilităţi esenţiale de prevenire, protecţie, limitare/reducere impact, răspuns şi refacere pentru a face faţă unor noi provocări;
 • calitatea resurselor umane;
 • proceduri, standarde, reglementări şi instrumente de optimizare a resurselor şi anticipare a situaţiilor de urgenţă pentru a asigura managementul unor situaţii complexe sau fără precedent;
 • un parteneriat dinamic cu societatea pentru a răspunde noilor cerinţe şi pentru a integra noi competenţe şi capabilităţi;
 • capacitatea de a promova noile tehnologii în prevenire, pregătire şi răspuns.
 • capacitatea de comandă şi control.

Priorităţile Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al Județului Iași, includ activităţi pentru realizarea capacităţii operaţionale şi de răspuns necesare managementului situaţiilor de urgenţă, reducerii impactului factorilor de risc, cu creşterea gradului de dotare pentru oferirea unui răspuns credibil în procesul de restabilire a stării de normalitate după dezastre.

Comentarii
 • „Activitatea de stingere a incendiilor este încadrată serviciilor publice civile”…in Franta este asa ceva. IGSU,ISUJ,…un conglomerat fara cap si coada. Denumiri ca servicii voluntare/ private pentru stingerea incediilor; cred ca este o incalcare flagranta a securitatii omului. Orice activitate trebuie facuta de profesionisti, iar la interventii sa fie echipati fara a le pune viata in pericol. La fiecare firma exista persoane cu denumirea „responsabil PSI”. La fiecare firma trebuie sa fie echipa de interventii cu sarcini. Asa au murit prsoane, avanf atributii PSI. Domnii „ofiteri inspectori” te verifica la virgula. Nu mai spuneti ca faceti controale, faceti verificari. Interesant ar fi sa stim, cam cati salariati ISU lucreaza la interventii, unde chiar fac ceva si cati lucreaza pe scaune, in birouri, fac statistici. La fiecare persoana angajata i se completeaza o fisa cu o gramada de notiuni si articole din lege care sunt inutile. Instructaj scurt, si la obiect. Ati creat o gramada de scoli private PSI s-au infiintat o gramada de firme „ce se fac ca fac” pompierie. Concluzie: o lege care cere profesionisti si nu voluntari, o simplificare a modului de instruire, o mobilitate maxima a profesionistilor PSI, eliminarea asa numitelor servicii PSI, facute de diverse persoane sau firme ce impovareaza firmele.

Adauga un comentariu