Economic Local

Fermierii din Iași din sectorul bovin, suin și avicol pot depune la APIA cererile pentru ajutoarele financiare necesare după pierderile cauzate de pandemia de COVID-19

Publicat: 05 sept. 2020
Fermierii din Iași care cresc păsări, bovine sau suine pot obține ajutoare financiare pentru pierderile cauzate de pandemia de COVID-19
Crescătorii din Iași din sectorul bovin, suin și avicol pot obține până la 100.000 de euro pe fermă

Fermierii din Iași cu afaceri în sectorul bovin, suin și avicol pot solicita ajutoarele financiare până pe data de 1 octombrie 2020. Sumele stabilite de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) vor fi acordate fermierilor care au înregistrat pierderi financiare din cauza pandemiei de COVID-19. Crescătorii din Iași pot primi până la 100.000 de euro pe fermă, suma totală rezultată din mai multe ajutoare cumulate pe mai multe scheme de finanțare.

Fermierii din Iași cu afaceri în sectorul bovin, suin și avicol pot solicita ajutoarele financiare până pe data de 1 octombrie 2020. Cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, suin și avicol, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19, pot fi depuse la APIA Iași în următoarele 20 de zile lucrătoare. Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat se regăsește în OUG. nr 149/27.08.2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 808 și poate fi descărcat de pe site-ul APIA www.apia.org.ro, accesând următorul link: http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19.

Crescătorii de bovine, care au minimum 91 de capete în fermă, pot obține ajutoare financiare de la stat

Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative pot fi transmise de către crescătorii din sectorul bovin, suin și avicol și prin fax, poștă sau în format electronic prin e-mail, la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA), cu condiția asumării prin semnătură pe fiecare pagină a documentului transmis. Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe criterii de eligibilitate. Astfel, fermierii trebuie să dețină minimum 91 de capete femele adulte din specia bovine înregistrate în RNE în exploatații cu cod ANSVSA la data de 1 iulie 2020 și să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau faliment, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31.12.2019.

Fermierii din Iași pot obține 100.000 de euro, ajutorul maxim acordat pe mai multe forme de sprijin acordate în anul 2020

Cuantumul ajutorului de stat este de 100 euro/cap femela bovină adultă (echivalentul în lei). Valoarea totală ce poate fi acordată unui beneficiar nu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro. Ajutorul de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin poate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.

Crescătorii de păsări trebuie să îndeplinească mai multe condiții pentru a primi banii de la MADR

Ajutorul de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul avicol se acordă pe capacitatea de producție deținută de beneficiar, echivalent UVM, în funcție de speciile și categoriile de păsări, respectiv, pui de carne, pui de curcă, găini ouătoare, găini rase grele și pui eclozionați. Fermierii din Iași pot obține 100 euro/UVM (unitate vită mare), echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,03 UVM pentru pui de carne, pui de curcă și pui eclozionați, respectiv 0,014 UVM pentru găini ouătoare și găini rase grele. La fel ca și în sectorul bovin crescătorii de păsări din Iași pot obține 100.000 de euro, ajutorul de stat fiind cumulat cu alte forme de sprijin acordate în anul 2020.

Fermierii din Iași au încasat pentru sectorul zootehnic, anul de cerere 2019, subvenții în valoare de 15,5 milioane de euro.

Ajutoarele financiare pot fi obținute de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) și de către crescătorii de suine din Iași. Cuantumul ajutorului este de 100 euro/UVM, echivalent în lei, ratele de conversie fiind 0,3 UVM pentru porc gras, 0,5 UVM pentru animale de reproducție (scroafe și scrofițe). Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare beneficiar nu poate depăși echivalentul în lei a 100.000 euro, aceeași sumă maximă ce poate fi obținută de crescătorii din sectorul bovin, suin și avicol. Cererile se depun la APIA. Fermierii din Iași au încasat pentru sectorul zootehnic, anul de cerere 2019, subvenții în valoare de 15,5 milioane de euro.

În campania APIA 2020 fermierii din Iași au depus 20.000 de cereri pentru 280.000 de hectare de teren agricol

Crescătorii din Iași vor primi subvențiile pentru anul de cerere 2020 începând cu data de 15 septembrie, fiind vorba de avansul din subvenții ce reprezintă 80 la sută din cuantumul total stabilit pentru fiecare schemă în parte. În anul 2020 au fost depuse 20.000 de cereri de finanțare pentru 280.000 de hectare de teren agricol. O parte din acești fermieri care au solicitat subvenții sunt controlați în această perioadă de inspectorii APIA Iași. Dacă vor îndeplini toate condițiile de eligibilitate, vor primi sumele de la Uniunea Europeană și de la bugetul de stat începând cu 15 septembrie 2020.

Adauga un comentariu