Eveniment-Social

Fermierii din Iași pot depune cererile pentru obținerea ajutorului la motorina utilizată în agricultură, aferent trimestrului II al anului 2020. Documentele se depun până la data de 31 octombrie 2020

Publicat: 03 oct. 2020
Fermierii din Iași au primit subvenții APIA pentru combustibilul utilizat în agricultură, pentru anul 2019, în valoare de 320.000 de lei, și alte 120.000 de lei, în anul 2020
Sediu APIA Iași, instituția care gestionează acordarea subvențiilor, unde fermierii pot depune cererile pentru obținerea ajutorului la motorina utilizată în agricultură

Fermierii din Iași care vor să obțină și pentru trimestrul II ajutorul la motorina utilizată în agricultură pot depune cererile la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). Termenul limită de depunere a documentelor este sfârșitul lunii octombrie 2020. Agricultorii din Iași au primit subvenții APIA pentru combustibilul utilizat în agricultură, pentru anul 2019, în valoare de 320.000 de lei, și alte 120.000 de lei, în anul 2020

Fermierii din Iași, care vor subvenția APIA pentru motorina utilizată în agricultură, trebuie să depună mai multe documente. Cererile de finanțare se depun la Centrul Județean al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Iași, de către administrator/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de către un administrator sau reprezentant legal, însoțită de copia actului de identitate al persoanei împuternicite. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre rata accizei standard și rata accizei reduse (stabilită la 21,00 de euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărei valoare este de 1,8959 lei/litru.

Jumătate dintre fermierii din județ au folosit motorina în agricultură, în sectorul vegetal, obținând subvenții în valoare de 320.000 de lei, în anul 2019

Fermierii din Iași, care vor să obțină subvenția APIA la motorina utilizată în agricultură pentru culturile vegetale, trebuie să depună mai multe documente la sediul instituției din Iași. Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambursare se depun însoțite de mai multe documente. Astfel, producătorii trebuie să dovedească cantitatea de legume produsă, trebuie să depună situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în Anexa 9.

Fermierii din Iași vor primi primele subvenții de la APIA pentru anul 2020, începând cu data de 16 octombrie

Avansul din subvenții, care presupune acordarea a 70 la sută din cuantumul total pentru fiecare schemă în parte, va fi acordat fermierilor de la jumătatea lunii. Astfel, pentru schema unică de plată (SAPS), agricultorii din Iași vor încasa 98,73 de euro la hectar. Pentru plata redistributivă, suma pentru intervalele 1-5 hectare este de cinci euro la hectar, iar pentru 5-30 de hectare, fermierii obțin 48 de euro la hectar. Plata pentru înverzire este în cuantum de 57 de euro la hectar, iar cea pentru tinerii fermieri, 36 de euro la hectar. De asemenea, cuantumul estimat pentru ovine/caprine este de 17,9 de euro pe cap de animal.

Fermierii din Iași pot obține între 2.500 și 7.000 de euro, ajutoare financiare pentru pierderile cauzate de pandemia de COVID-19

Agricultorii din Iași, afectați de pandemia de COVID-19, pot depune cereri în cadrul Măsurii 21- Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19. Depunerea documentelor este gestionată de Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA) Iași. Sprijinul are în vedere atenuarea problemelor legate de lichidități, care periclitează continuitatea activităților agricole, respectiv a producției primare în agricultură, în special în sectoarele zootehnic, crescătorii de bovine, ovine și caprine, legume-fructe și cartofi, ca fiind cele mai afectate de impactul COVID-19.

Adauga un comentariu