Economic Local

Fermierii din Iași pot obține fonduri europene pentru modernizarea sistemelor de irigații. AFIR pune la dispoziția beneficiarilor 43,7 milioane de euro

Publicat: 07 iul. 2020
Fermierii din Iași care vor să obțină fondurile europene necesare pentru modernizarea sistemelor de irigații pot depune proiecte pe site-ul AFIR până pe data de 30 septembrie 2020
Fermierii din Iași au la dispoziție 43,7 milioane de euro, fonduri europene, pentru modernizarea sistemelor de irigații

Noi fonduri europene pentru dezvoltarea sectorului agricol pot fi accesate de fermierii din Iași. Asociațiile de fermieri din județ pot depune proiecte pentru modernizarea sistemelor de irigații cu ajutorul fondurilor nerambursabile. Cererile de finanțare pot fi depuse online, pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), până pe data de 30 septembrie 2020. Un singur proiect european eligibil este finanțat cu 1 milion de euro, iar fondurile disponibile se ridică la 43,7 milioane de euro

Noi fonduri europene pentru dezvoltarea sectorului agricol pot fi accesate de fermierii din Iași. Agricultorii din județ care se asociază în organizații ale utilizatorilor de apă pot depune proiecte la AFIR pentru obținerea sumelor necesare modernizării sistemelor de irigații. Cererile de finanțare a proiectelor pentru dezvoltarea infrastructurii secundare de irigații pot fi accesate în cadrul submăsurii 4.3- „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020).

Beneficiarii eligibili la finanțare în cadrul submăsurii 4.3 sunt Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI) din Iași

Fermierii din Iași pot depune cererile de finanțare pentru submăsura 4.3 până pe data de 30 septembrie 2020, ora 16:00, online pe www.afir.info. Beneficiarii eligibili sunt Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI), constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole conform legislației în vigoare sau de către Federațiile Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (FOUAI). OUAI/ FOUAI pot depune cereri de finanțare numai în măsura în care sunt deținători de infrastructură secundară de irigații preluată prin protocol sau proces-verbal de predare-primire ori alte documente (acest tip de infrastructură este definită conform Legii nr. 138/ 2004 a îmbunătățirilor funciare, cu modificările și completările ulterioare).

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect finanțat cu fonduri europene pentru modernizarea sistemului de irigații este 1 milion de euro

Fondurile europene disponibile prin submăsura 4.3 pentru componenta infrastructura de irigații sunt 100 la sută nerambursabile, iar valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1 milion de euro. Achiziția de echipamente de irigat pentru OUAI-uri/ FOUAI-uri este limitată la un procent de maximum 30 la sută din valoarea totală eligibilă a proiectului, din care se scade valoarea aferentă echipamentelor de irigat. Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții de fonduri nerambursabile au la dispoziție Ghidul solicitantului, care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenției, www.afir.info, la secțiunea „Investiții PNDR”, în pagina dedicată submăsurii 4.3.

Primăriile din Iași care depun proiecte eligibile pot achiziționa sisteme de irigații cu bani de la Uniunea Europeană

În cadrul PNDR 2014-2020, fermierii din Iași au obținut fonduri europene în valoare de 6 milioane de euro pentru modernizarea sistemelor de irigații. Alte 4 proiecte care au fost depuse în anul 2019 de asociațiile de agricultori din Iași așteaptă avizul de la Agenția de Îmbunătățiri Funciare. Suma totală pe care o pot accesa fermierii este de 4 milioane de euro, fiecare proiect valorând 1 milion de euro maxim. Potrivit AFIR Iași, unitățile administrativ- teritoriale care nu au accesat niciodată fonduri europene vor avea punctaj suplimentar.

„Primăriile pot aplica pentru fonduri de până la 30 la sută din valoarea proiectului pentru achiziția sistemelor de irigații. Au timp până la sfârșitul lunii septembrie să depună cererile de finanțare”, au declarat reprezentanții AFIR Iași.

Fermierii din Iași care se asociază și vor să dezvolte afaceri cu fonduri nerambursabile, în domeniul pomicol, pot depune proiecte pe site-ul AFIR

Tot până la data de 30 septembrie 2020 AFIR primește cereri de finanțare pentru submăsura 9.1a- „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”. Fondurile disponibile pentru finanțarea proiectelor din această sesiune se ridică la 1.985.644 euro.
Pot obține finanțare prin submăsura 9.1a grupurile de producători din sectorul pomicol constituite conform legislației specifice în vigoare, care au ca scop principal valorificarea în comun a produselor agricole și care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect. De asemenea, grupurile de producători trebuie să se încadreze în definiția IMM-urilor și să fie recunoscute oficial de către autoritatea competentă după 1 ianuarie 2014.

Investițiile din domeniul pomicol din Iași realizate cu ajutorul fondurilor europene prin PNDR 2014-2020 se ridică la 6 milioane de euro

Fermierii din Iași care se asociază pot obține fonduri europene în valoare de 100.000 de euro. Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din înființarea și funcționarea grupurilor de producători din sectorul pomicol, prevăzute în planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse. Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100 la sută și nu poate să depășească 10 la sută din valoarea producției comercializate (VPC) în primii 5 ani de la recunoaștere. Pentru întocmirea documentației necesare obținerii finanțării, solicitanții de fonduri nerambursabile au la dispoziție Ghidul solicitantului care poate fi consultat gratuit pe site-ul Agenției, www.afir.info., la secțiunea „Investiții PNDR”- Sectorul pomicol, în pagina dedicată submăsurii 9.1a.

Adauga un comentariu