Actualitate

Guvernul României a adoptat o nouă ordonanţă, în contextul războiului din Ucraina. Cetăţenii nu vor mai fi informaţi când se vor lua decizii importante

Publicat: 26 mai 2022
Guvernul României inainte de a emite o ordonanta
Executivul va putea adopta acte normative fără a informa cetăţenii, fără dezbatere publică, aşa cum era obligat până în prezent

Pe fondul conflictului din Ucraina, Guvernul României a adoptat o ordonanţă de urgenţă OUG 16/2022 prin care înlătură toate obligaţiile de transparentă decizională pe care trebuie să le respecte atunci când adoptă un act normativ.

Astfel, din acest moment, Executivul va putea adopta acte normative fără a informa cetăţenii, fără dezbatere publică, aşa cum era obligat până în prezent. Totul sub pretextul necesităţii unei acţiuni rapide într-un context nefavorabil.

Guvernul României nu va mai informa cetăţenii când se vor adopta acte normative

Ordonanţa de urgenţă nr. 16 din 2 martie 2022 pentru modificarea art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/ 2003 privind transparența decizională în administraţia publică a suferit schimbări. Astfel dacă până acum, Cabinetul Ciuca trebuia să anunţe public orice act normativ adoptat sau să dezbată OUG-urile, în acest moment principiile enunţate mai jos sunt încălcate.

„Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele:
a) informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autoritățile administrației publice centrale și locale, precum și asupra proiectelor de acte normative;
b) consultarea cetățenilor și a asociațiilor legal constituite, la inițiativa autorităților publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
c) participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor administrative și în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:
1. ședințele și dezbaterile autorităților și instituțiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condițiile legii;
2. dezbaterile vor fi consemnate și făcute publice;
3. minutele acestor ședințe vor fi înregistrate, arhivate și făcute publice, în condițiile legii”, se arată în alineatul 2 al Legii.

În contextul izbucnirii războiului din Ucraina, Guvernul României a transmis faptul că principiile de mai sus enunţate vor face excepţie de la transparența decizională.

„În considerarea faptului că elementele menționate mai sus vizează interesul general public și constituie o situație de urgență, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Articolul I
La articolul 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 3 decembrie 2013, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins:
(13) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în cazul reglementării unei situații urgenţe sau a uneia care, din cauza circumstanțelor sale excepționale, impune adoptarea de soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării și anterior expirării termenului prevăzut de respectivul alineat.
Articolul II
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezenţei ordonanțe de urgență, prin hotărâre a Guvernului inițiată de Secretariatul General al Guvernului, se vor aproba normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată”, se arată în OUG 16/2022.

Astfel, în concluzie potrivit noului proiect de act normativ, OUG-urile vor fi date, rapid, în secret și vor fi publicate direct în Monitorul Oficial al României.

 
Comentarii
Adauga un comentariu