Economic Local

Ieșenii au investit în afacerile din mediul rural 66,3 milioane de euro, fonduri europene accesate în perioada 2014-2020. Se mai pot depune proiecte la AFIR

Publicat: 22 sept. 2021
Sediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) Iași
Fermierii din Iași au obținut fonduri europene în valoare de 63,3 milioane de euro, în Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. Din cele 1.149 de proiecte contractate au fost reziliate un număr de 24 de proiecte, în valoare de 300.000 de euro

Fermierii din Iași au obținut fonduri europene în valoare de 63,3 milioane de euro, în Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020. Din cele 1.149 de proiecte contractate au fost reziliate un număr de 24 de proiecte, în valoare de 300.000 de euro

Ieșenii au investit în perioada 2014-2020 fonduri europene în valoare de 66,3 milioane de euro. Potrivit Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Iași, au fost contractate pentru finanțarea din Fondul European Agricol și pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, un număr de 1.149 de proiecte cu o valoare publică de 133,7 milioane de euro. Astfel, 815 fermieri au primit 66,3 milioane de euro și au finalizat investițiile. De asemenea, 310 proiecte se află încă în derulare și 24 de proiecte, cu o valoare publică plătită de 300.000 euro, au fost reziliate din diferite motive: fie la solicitarea beneficiarilor care nu au mai putut îndeplini condițiile contractuale, fie ca urmare a controalelor efectuate de către experții din cadrul AFIR, în urma cărora au fost identificate nerespectări ale criteriilor de eligibilitate și selecție, stabilite prin prevederile PNDR 2014-2020.

Fermierii din Iași au fost consiliați de experții în fonduri europene până la finalizarea investițiilor

Potrivit OJFIR Iași, a scăzut numărul proiectelor reziliate în PNDR 2014-2020, comparativ cu precedentul program.

„După cum se poate observa, numărul și valoarea proiectelor reziliate este mult mai mic comparativ cu cel al proiectelor finalizate. Este important de precizat în acest sens faptul că Agenția urmărește în mod constant stadiul derulării proiectelor contractate, în vederea asigurării bunei implementări a acestora și implicit a unui grad ridicat al absorbției FEADR. Astfel, de-a lungul timpului, la nivelul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) s-au întreprins mai multe măsuri pentru sprijinirea și îndrumarea beneficiarilor, încă de la momentul contractării, cu privire la aspectele importante de care trebuie să țină cont, dar și de soluționare și preîntâmpinare a unor eventuale probleme, prin organizarea unor întâlniri cu reprezentanții comunelor și ai mediului privat. Totodată, în funcție de problemele identificate, au fost modificate soluțiile și termenele procedurale, în sensul prelungirii acestora, pentru cazurile în care beneficiarii nu puteau obține documentele necesare din partea altor instituții”, susțin specialiștii în acordarea fondurilor europene.

O nouă sesiune de finanțare a fost deschisă în submăsura 5.1, până la finalul anului 2021

Fermierii din Iași mai pot accesa fonduri europene de la AFIR până la finalul acestui an. Astfel, până la data de 20 decembrie 2021, este deschisă sesiunea de depunere a proiectelor în submăsura 5.1 – „Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile pentru beneficiarii privați”. Fondurile disponibile în 2021 pentru investiții prin această submăsură sunt de 6.281.305 euro. Rata maximă a sprijinului public nerambursabil va fi de 80 la sută din totalul cheltuielilor eligibile pentru fermierii individuali și 100 la sută cheltuieli eligibile pentru grupuri de fermieri. O parte din banii europeni au fost plătiți fermierilor din Iași în acest an.

Fermierii din Iași pot obține 250.000 de euro/proiect, fonduri europene nerambursabile sută la sută

Valoarea maximă a finanțării se ridică la 250.000 euro/ proiect pentru investiții în instalații, echipamente pentru asigurarea biosecurității și infrastructura sanitară (de exemplu, construcția și dotarea filtrului cu grup sanitar și dușuri, vestiare ) în cadrul fermelor. Solicitanții eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 5.1- privați sunt fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate, cooperativele (cooperativele agricole și societățile cooperative agricole) și grupuri de producători, constituite în baza legislației naționale în vigoare care deservesc interesele membrilor. Depunerea cererilor de finanțare la AFIR se face doar online pe www.afir.info, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului. Fermierii din Iași pot accesa fonduri europene cuprinse între 15.000 și 250.000 de euro , în mai multe sesiuni de finanțare deschise de AFIR.

Adauga un comentariu