Local

Măsuri adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași

Publicat: 15 mai 2021
Iată rata de incidență a infectărilor cu COVID-19 pe fiecare localitate din Iași
Măsuri adoptate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași, constituit prin Ordinul nr. 186/05.05.2021 al Prefectului județului Iași, întrunit în ședință extraordinară în data de 15.05.2021;

În temeiul art. 22, lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de urgență, aprobată prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completările și modificările ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

În conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri   pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

În temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;

Având în vedere prevederile Ordinului comun 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, modificat și completat cu Ordinele comune nr. 699/67/14.05.2021 și 700/68/15.05.2021;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 531/2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021 precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID -19, modificată și completată cu  Hotărârea de Guvern nr. 550 din 14 mai 2021, emite prezenta

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție pentru toate persoanele, prezente în spațiile publice închise (mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, spații comerciale), precum și în spațiile publice deschise din: piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, zone comerciale, de pe întreg teritoriul județului Iași. Masca de protecție va fi purtată astfel încât să acopere nasul și gura.

(2) Se exceptează de la măsura purtării măștii de protecție în spațiile publice indicate la alin. 1, următoarele categorii:

– persoanele care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare;

– copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.

(3) Se exceptează de la măsura purtării măștii de protecție la locul de muncă, în funcție de evaluarea riscului efectuată de medicul de medicina muncii al unităţii, următoarele categorii:

– angajatul este singur în birou

– persoana care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.);

– prezentatorii TV şi invitaţii acestora, cu condiţia respectării distanţei de 3 metri între persoane.

Art. 2. Respectarea aplicării măsurii prevăzute la alin. 1 se urmărește de către structurile Ministerului Afacerilor Interne și de către Direcția de Sănătate Publică Iași.

Art. 3. Comitetele Locale pentru Situații de Urgență au obligația informării populației și operatorilor economici/instituțiilor despre măsurile adoptate.

Art. 4 Inspectoratul pentru Situații de Urgentă ”Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași, prin Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași va transmite prezenta hotărâre membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Iași, autorităților publice locale.

Comentarii
Adauga un comentariu