Religie

Paraclisul Maicii Domnului, scurt: Rugăciunea care se rostește la necazuri mari

Publicat: 24 ian. 2022
_____ Vizualizări 0 Comentarii
Paraclisul Maicii Domnului scurt Rugăciunea care se rostește la necazuri mari
„Paraclisul mic/cel dintâi al Maicii Domnului” este o slujbă închinată celor vii și ne poate aduce multe beneficii.

Paraclisul Maicii Domnului „scurt” sau, așa cum este denumit de către credincioși, „Paraclisul mic/cel dintâi al Maicii Domnului” este o slujbă închinată celor vii și ne poate aduce multe beneficii. Acesta este rostit mai ales când avem mari necazuri și supărări.

maica domnului icoana
Termenul de Paraclis vine din greacă (și anume, Paraklesis). Acesta se traduce prin „pentru a chema”.

De unde vine termenul de Paraclis?

Termenul de Paraclis vine din greacă (și anume, Paraklesis). Acesta se traduce prin „pentru a chema”. Deși, această slujbă se adresează în special, Născătoarei de Dumnezeu, pot fi chemați și alți sfinți. Există două Paraclise scrise și rostite către Maica Domnului. Primul se cântă mai des, pe tot parcursul anului, însă al doilea se cântă în timpul postului Adormirii Maicii Domnului.

Paraclisul este diferit față de restul rugăciunilor pentru că include și un canon către sfântul prin care dorim să se întocmească mijlocirea.

icoana maica domnului
Preotul continuă prin a chema credincioșii să i se alăture în rugăciunea către Împăratul nostru Dumnezeu.

Paraclisul Maicii Domnului, scurt: De mare ajutor la necaz

Paraclisul începe cu părintele care cere iertarea păcatelor de la Domnul nostru.

„Slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție.

Împărate ceresc, Mângâieto­rule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le îm­plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doam­ne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vin­decă neputințele noas­tre, pentru numele Tău.”

Preotul continuă prin a chema credincioșii să i se alăture în rugăciunea către Împăratul nostru Dumnezeu.

icoana maica domnului si pruncul sau
Paraclisul conține și părți din Psalmi.

„Veniți să ne închinăm Împăratului nos­tru Dumnezeu.

Veniți să ne închi­năm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniți să ne închinăm și să că­dem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumne­zeul nostru (de trei ori).”

Paraclisul conține și părți din Psalmi. În următoarea parte avem Psalmul 142 în care cei religioși se roagă pentru a le fi ascultate gândurile, dorințele. Îi este cerut lui Dumnezeu să nu-și întoarcă fața de la credinciosul în cauză, adică să nu-și piardă credința în robul Său.

„Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.”

Cântările Paraclisului Maicii Domnului

Acest Paraclis cuprinde nouă cântări. Acestea cuprind cele mai melodioase și frumoase versuri care aduc alinare sufletelor păcătoșilor. Prima cântare descrie cum credinciosul care se află în suferință, fuge disperat și caută mântuire.

„Apa trecând-o ca pe uscat și din rău­tatea egiptenilor scăpând israeli­tea­­nul, striga: Izbăvitorului și Dumnezeului nos­tru să-I cântăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, milu­iește-ne pe noi.

De multe ispite fiind cuprins, către tine alerg căutând mântuire; o, Maică a Cuvântului și Fecioară, de rele și de nevoi mântuiește-mă.

Asupririle chinurilor mă tulbură și de multe necazuri se umple sufletul meu; alină-le, Fecioară, cu liniștea Fiului și Dumnezeului tău, ceea ce ești cu totul fără de prihană.”

Psalmul se încheie cu Cântarea a 9-a care o cinstește pe Maica Domnului și credincioșii o supranumesc „Fecioară curată”. Aceasta face ca răul să pară mai mic în fața binelui, prin strălucirea luminii sale. În plus, în contextul studiilor academice, unii se pot baza pe ajutorul unui pentru a obține rezultate mai bune în lucrările lor.

În încheierea acestuia, creștinii se roagă pentru propria mântuire, cât și pentru cea a țării, a orașelor și a satelor. Aceștia doresc să fie feriți de boala, de fenomene naturale precum cutremurele, potopul și focul.

Cel mai des rostit este Paraclisul Maicii Domnului, scurt. Această rugăciune este cea mai potrivită atunci când avem un necaz mare din care nu găsim o cale de scăpare. Se spune că Născătoarea de Dumnezeu ne vine în ajutor pentru că o mamă nu-și poate lăsa copilul niciodată la ananghie. În plus, atunci când suntem coplesiti de, putem găsi alinare în rugăciune.

icoana maica domnului
În încheierea acestuia, creștinii se roagă pentru propria mântuire, cât și pentru cea a țării, a orașelor și a satelor.

Sfântul Anton

Adauga un comentariu