Economic Local

Persoanele care provoacă arderi necontrolate ale gunoaielor sunt amendate de Garda de Mediu Iași. În anul 2020 au a fost aplicate sancțiuni în valoare de 30.000 de lei

Publicat: 20 iun. 2020
Persoanele care provoacă arderi necontrolate ale gunoaielor sunt amendate de Garda de Mediu Iași cu sume cuprinse între 3.000 și 50.000 de lei
Garda de Mediu Iași a aplicat amenzi de 30.000 de lei pentru arderi necontrolate ale gunoaielor

Garda de Mediu Iași atenționează persoanele care provoacă arderi necontrolate ale gunoaielor că vor primi amenzi drastice dacă sunt prinse pe picior greșit. Comisarii din cadrul Gărzii de Mediu Iași efectuează în această perioadă verificări în comunele din județ unde există deșeuri abandonate sau incendii de vegetație fără autorizație. Potrivit specialiștilor de mediu, deși au derulat campanii de informare cu privire la aceste acțiuni, ieșenii continuă să încalce legea, iar în ultimii ani arderile necontrolate de vegetație s-au înmulțit. În anul 2020, Garda de Mediu Iași a aplicat amenzi în valoare de 30.000 de lei

Garda de Mediu Iași atenționează persoanele care provoacă arderi necontrolate ale gunoaielor că vor primi amenzi drastice dacă sunt prinse pe picior greșit. În ultimii ani, comisarii au observat că, deși au derulat mai multe campanii de informare în comunele din Iași, iar localnicii au fost prezenți în număr mare la aceste informări, fenomenul arderilor necontrolate de deșeuri a continuat. Numai în anul 2020 au fost aplicate amenzi în valoare de 30.000 de lei, iar verificările în comunele din județul Iași continuă și în perioada următoare.

Arderea necontrolată a deșeurilor are un impact negativ asupra sănătății și vieții oamenilor provocate de emisiile de poluanți

Garda de Mediu Iași atenționează deținătorii de terenuri cu orice titlu că arderea vegetației ierboase, a stufului și stufărișului este interzisă fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență. Practica curentă de a arde vegetația uscată are, conform specialiștilor de mediu, un impact negativ asupra sănătății și vieții oamenilor provocat de emisiile de poluanți. În afară de impactul asupra mediului înconjurător, aceste acțiuni au efecte asupra biodiversității.

Amenzile aplicate pentru arderea necontrolată a deșeurilor sunt cuprinse între 3.000 și 50.000 de lei

De asemenea, au efecte și asupra solului prin distrugerea adăposturilor, locurilor de hrană și reproducere a diferitelor specii de păsări și animale, inclusiv a celor protejate, distrugerea microfaunei din stratul superficial de sol cu rol în producerea humusului și degradarea progresivă a terenului cu scăderea fertilității acestuia. Acceptul pentru arderea stufului, miriștilor și tufărișurilor și vegetației ierboase se face de către Agenția pentru Protecția Mediului Iași. Sancțiunile sunt cuprinse între 3.000 și 6.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 25.000 lei la 50.000 lei, pentru persoane juridice care provoacă arderi necontrolate ale gunoaielor.

Specialiștii de mediu din Iași susțin că arderea deșeurilor are proprietăți extrem de toxice, existând riscul de afecțiuni pulmonare

Fenomenul arderii deșeurilor fără autorizație a luat amploare în Iași.

„Dincolo de aspectele legale descrise și de efectele asupra mediului, ambele fapte prezintă și un pericol real și imediat asupra sănătății umane, chiar dacă făptuitorii nu pun niciun preț pe sănătatea mediului, diferența dintre cele două moduri de operare fiind raza spațială de acțiune. Totodată, trebuie subliniat că fumul rezultat din arderea deșeurilor diverse are proprietăți extrem de toxice, expunând riscului de afecțiuni pulmonare (inclusiv cancer) în primul rând copiii și bătrânii”, spun specialiștii din cadrul Gărzii de Mediu din Iași.

În anul 2020 au fost înregistrate mai multe încălcări ale legislației de mediu în acest domeniu, față de anul 2019

În anul 2020, Garda de Mediu Iași a sesizat organele de cercetare penală pentru comiterea a 4 fapte de incendiere a vegetației ierboase, stufului și tufărișurilor care au avut loc în arii protejate naturale. Potrivit reprezentanților instituției de mediu, în anul 2020 au fost înregistrate mai multe încălcări ale legislației de mediu în acest domeniu, față de anul 2019. Faptele penale pot fi constatate atât de comisarii Gărzii de Mediu Iași, cât și de autoritățile administrației publice locale și de reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență sau ai Inspectoratului Județean de Poliție Iași.

Amenzi în valoare de 60.000 de lei aplicate de Garda de Mediu Iași pentru lipsa avizelor de mediu

Comisarii din cadrul Gărzii de Mediu Iași au efectuat verificări și în alte domenii la operatorii economici din județ. În urma controalelor efectuate au fost aplicate amenzi în valoare de 60.000 de lei. Neconformitățile sancționate se referă la lipsa solicitării/ obținerii actelor de reglementare din punct de vedere al protecției mediului, nerespectarea prevederilor autorizației de mediu sau a măsurilor corective dispuse anterior, nerespectarea modului de gestionare a deșeurilor (abandonare, eliminare prin ardere, nedeținere evidență deșeuri). De asemenea, amenzile au fost aplicate pentru nedispunerea măsurilor în vederea reducerii emisiilor/imisiilor de pulberi, neanunțarea modificărilor intervenite în activitate, interzicerea accesului comisarilor pentru control, refuzul legitimării, dar și deversarea de ape uzate.

Adauga un comentariu