Economic Local

Peste 100.000 de euro pentru amenajarea terenului de fotbal Popricani!

Publicat: 30 mart. 2020

În cursul acestei zile, Primăria comunei Popricani organizează o licitație pentru amenajarea și dotarea cu echipamente a stadionului din localitate. Prevederea bugetară este de 537.059 lei, fără TVA, peste 100.000 euro. Obiectivul va beneficia de vestiare pentru echipa gazdă și pentru echipa vizitatoare.

„Terenul se află în intravilanul satului Popricani. Se vor realiza două construcții cu regim de înălțime parter și a unei suprastructuri metalice cu rol de acoperire a tribunei pentru 90 locuri, cu funcțiunea de stadion comunal. Se propune realizarea a câte unui vestiar pentru gazde și pentru oaspeți, în cadrul cărora să funcționeze și grupuri sanitare pentru spectatori. Pentru execuția lucrărilor, ofertanții vor utiliza numai personal calificat de specialitate autorizat și instruit în domeniile solicitate. În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea executării lucrărilor până la remedierea situației constatate”, se arată în caietul de sarcini.

Termenul de execuție a lucrărilor este de 8 luni, cu o perioadă de garanție de 36 luni.
Comentarii
Adauga un comentariu